O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ برابر با ۱۹ ژانويه ۲۰۱۹
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  يكشنبه ۵ فروردين ۱۳۹۷ برابر با ۲۵ مارس ۲۰۱۸  
    سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

پیام نوروزی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 

نورزتان پیروز

بهار، فصل روئیدن گل وگیاه، دوباره از راه رسید و نوروز مژده دوباره زیستن را نوید داد. بهار فصل امید ونشاط ، فصل پیروزی نور بر تاریکی . بر شما کارگران و مردم عزیز مبارک باد.

ما در شرایطی وارد فصل بهارشدیم که بیکاری همچنان بر زندگی میلیون ها انسان سایه انداخته است، ما هم روزی پیروز خواهیم شد و دنیایی فارغ از فقر و تحقیر و تبعیض، فارغ از نابرابری های اقتصادی، و اجتماعی را بنا خواهیم کرد که دیگر گرسنه نباشد، دنیایی آزاد و برابر، دنیایی فارغ از جنگ و خونریزی.

بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد

۳ فروردین ۱۳۹۷

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 

 
  facebook   twitter   بالاترين   مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیرکه عضوآن هستید ارسال کنید:  
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)