O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ برابر با ۲۴ اکتبر ۲۰۱۸
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  يكشنبه ۵ فروردين ۱۳۹۷ برابر با ۲۵ مارس ۲۰۱۸  
    سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

پیام نوروزی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 

نورزتان پیروز

بهار، فصل روئیدن گل وگیاه، دوباره از راه رسید و نوروز مژده دوباره زیستن را نوید داد. بهار فصل امید ونشاط ، فصل پیروزی نور بر تاریکی . بر شما کارگران و مردم عزیز مبارک باد.

ما در شرایطی وارد فصل بهارشدیم که بیکاری همچنان بر زندگی میلیون ها انسان سایه انداخته است، ما هم روزی پیروز خواهیم شد و دنیایی فارغ از فقر و تحقیر و تبعیض، فارغ از نابرابری های اقتصادی، و اجتماعی را بنا خواهیم کرد که دیگر گرسنه نباشد، دنیایی آزاد و برابر، دنیایی فارغ از جنگ و خونریزی.

بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد

۳ فروردین ۱۳۹۷

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 

 
  facebook   twitter   بالاترين   مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیرکه عضوآن هستید ارسال کنید:  
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)