O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
سه-شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ برابر با ۱۸ دسامبر ۲۰۱۸
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  سه-شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ برابر با ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷  
    اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد چهارمین روز خود شد

کارگران نیشکر هفت تپه فعلا و بطور مشروط به اعتصاب پایان دادند

 

کارگران هفت تپه به دنبال جلسه دیروز -روز چهارشنبه - با مسولین شرکت به طور مشروط امروز پنج شنبه به اعتصاب خود پایان دادند. نمایندگان کارگران هفت تپه دیروز بعد ازظهر با رستمی رئیس هیئت مدیره شرکت هفت تپه جلسه داشتند. در این جلسه وی قول داد بر اساس خواست کارگران افشار را از کار برکنار کند و دستمزد شهریور ما تا ۲۵ آذر و حقوق مهر ماه تا پایان ماه آذر یعنی 5 روز دیگر پرداخت شود. همچنین امروز پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶فرماندار به اتفاق دیگر مسئولین شهرستان شوش درجمع کارگران حاضر شدند و قول دادندکه تا پایان سال ۹۶، تمامی مطالبات و دستمزدهای کارگران همراه با پاداش و همچنین دستمزد سالهای گذشته کارگران پیمانکار پرداخت خواهد شد. لارم به ذکر است که کارگران پیمانکار دستمزد سال های ۹۴ و ۹۵ را طلب دارند.

سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه

 

سخنی با کارگران

تشکل:

هم زنجیران؛ همانطور که بارها متذکر شده ایم نیروی واقعی ما کارگران در متشکل بودن ماست. تشکل یابی می تواند نیروی طبقاتی ما کارگران درمقابل سرمایه داران را افزایش دهد.درتشکل های کارگری ، کارگران با تبادل نظر، بحث و گفتگو، برنامه ریزی وسازماندهی می توانند خواست ها و مطالبات خود را مطرح و برای دست یابی به آنها اقدام کنند. تشکل برای کارگربه مانند اسلحه برای یک پارتیزان است. برای افزایش توانایی وداشتن قدرت بیشتردرمقابل سرمایه داران، باید متشکل شد. ما اعضای متشکل در سندیکای کارگری نیشکرهفت تپه از شما کارگران می خواهیم که عضوسندیکا شوید تا با نیرو وتوان بیشتری درعرصه مبارزه طبقاتی گام برداریم.

دستمزد:

سود و ثروت نجومی صاحبان سرمایه، حاصل بهره کشی و نیروی کارما کارگران است. صاحبان سرمایه برای اینکه به سود و ثروت پیشتری برسند تلاش می کنند که دستمزد های کمتری به ما پرداخت کنند درنتیجه فقروگرسنگی عاید ما کارگران می شود و سود و ثروت نسیب صاحبان سرمایه. هرچند سرمایه داران چشم طمع به این حداقل دستمزدهای ما دوخته اند وحاضر نیستند همان چندرغازراپرداخت کنند تا جایی که مجبورمی شویم برای همان حقوق اولیه روزها و ماه ها اعتراض و اعتصاب کنیم تا بتوانیم آن را بدست آوریم؛ اما این بی حقوقی نباید مانعی باشد که ما خواست افزایش دستمزد را فراموش کنیم. ضمن مبارزه برای مطالبات تا کنونی باید مسئله افزایش دستمزد را هم مد نظر داشته باشیم. برای داشتن افزایش دستمزد باید متشکل شویم و درارتباط با دیگر کارگران این خواست که درد مشترک تمامی مزد بگیران است را در یک مبارزه سراسری به پیش ببریم.

سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه

تلگرام سندیکا تنها منبع خبری کارگران نیشکر هفت تپه.

پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد پنجمین روز خود شد

 

تا کنون کارگران توانسته اند تنها حقوق مرداد را دریافت کنند اما دیگر مطالبات کارگران پرداخت نشده است.

بر اساس وعده های مدیریت، قرار است که هر پانزده روز یک بار دستمزد های عقب افتاده به حساب کارگران واریز شود اما کارگران همچنان در اعتصاب هستند.

دیروز سه شنبه مورخ 21/9/96 پنج تن از نماینده گان کارگران با مسئولین شهرستان شوش ملاقات داشتند. در این ملاقات کارگران خواستار تضمین از طرف مسئولین شهرستان نسبت به پرداخت دیگر دستمزدهای عقب افتاده کارگران شدند. در این جلسه فرماندار شوش ، رئیس دادگستری ، نماینده اداره اطلاعات ، فرمانده نیروی انتظامی و رئیس اداره کار حضور داشتند.طبق روال روز های گذشته تمامی بخش های کارگری شرکت، در تجمع و اعتصاب امروز چهارشنبه حضور داشته اند. این قسمت ها شامل اداره کارخانه، تجهیزات مکانیکی ، کشاورزی ، مهندسی ، ترابری و اداره تدارکات می باشد که در اعتصاب حضور فعال داشته و دارند.

درضمن بیش از هزار نفر از کارگران در اعتصاب امروز چهارشنبه 22 آذرماه شرکت داشته اند.

سخن سندیکا با کارگران:

هم زنجیران

همانطور که بار ها یاد اوری شده ایم عامل تمامی این بدبختی ها و مشکلات برای ما کارگران و تمامی زحمتکشان و مزد بگیران، حاکمیت نظام سرمایه‌داری است. ما چاره ای نداریم جز اینکه در مقابل نظام سرمایه‌داری و تمامی ایادی آنها متحد و متشکل شویم. ما باید بتوانیم با دیگر کارگران در هر کجای ایران هستند ارتباط بگیریم. ما زمانی پیروز خواهیم شد که نیروی طبقاتی ما در بعد سراسری به حرکت در آید. با نیروی متشکل و متحد و پیوند طبقاتی ما کارگران است که می شود در مقابل بی حقوقی ها ، نابرابری ها و تبعیض ها ایستادگی کرد و پیش شرط رهایی ما کارگران از فقر و فلاکت و استثمار ، متشکل شدن و یک صدا شدن و داشتن تشکیلات است. سرمایه داران در تمامی زمینه ها متشکل هستند و از تمامی امکانات و ظرفیت ها برای سرکوب ما استفاده می کنند و سعی دارند به اشکال گوناگون مبارزه ما را به انحراف و به شکست بکشانند ،پس اتحاد و همبستگی و پیوند کارگری پیش شرط پیروزی ما کارگران در مقابل توحش نظام سرمایه داری است . متحد شویم و صدا خود را با دیگر کارگران معترض، با کارگران بیکار و شاغل،با بازنشستگان و معلمان با مالباختگان و تمامی زحمتکشان یکی کنیم. مبارزه ضد سرمایه داری باید سراسری و متشکل شود ، باید این پیوند را ایجاد کرد.

زنده باد پیوند کارگران بر علیه نظام سرمایه داری

سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه

22 آذر ماه 1396

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتمام حجت کارگران نیشکر با کارفرما

 

پیام جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه

 

آقایان سهامدار و هئیت مدیره کشت وصنعت نیشکر هفت تپه

 

ما کارکنان این شرکت نه از اخراج نه از زندان نه از پرونده سازی میترسیم نه از هیاهوی شما ما متحدانه تا آخرین خواسته هایمان ایستاده ایم و هیچ فشاری یا ایجاد تفرقه نمیتواند اتحاد و اعتصاب مارا از بین ببرد

 

ما سالها درکنارهم از هر قوم نژادی که هستیم متحدانه دربرابر زورگویی اعمال فشار مقاومت خواهیم کرد.

 

شرکت متعلق به ما است، ما مردم خوزستان از ۸سال جنگ نترسیدیم و مقاومت کردیم شما که دیگر جای خود دارید

 

این شماها هستید که باید هرچه زودتر شرکت را ترک و تحویل دولت بدهید جایی برای شما در این شرکت نیست و عواقب هرگونه برخورد اخراج تعلیق ازکار معرفی به دادگاه بر عهده خودتان است.

 

این حرف همه ما است هرچه زودتر شرکت به دولت تحویل بدهید وگرنه مسئولیت هرگونه عواقب بعدی برعهده شماست.

 

ما اتمام حجت کردیم دیگر گول دروغ و وعده های دروغین شما و مسئولین را نمیخوریم حرف ما این است شرکت را به دولت واگذار کنید....

جمعی از کارکنان نیشکر هفت تپه ۱۳۹۶/۹/۲۲

---------------------------------------------------------

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد چهارمین روز خود شد

 

کارخانه همچنان تعطیل است کارگران با همراهی خانوارها تجمع خود را هچنان در محوطه شرکت روبروی ساختمان مدیریت ادامه داده اند. امروز 21/9/96 تمامی بخش های شرکت دراین تجمع حضور دارند علیرغم پرداخت دستمزد مرداد ماه و همچنین گفته شده که تا چند روز آینده یک حقوق دیگر پرداخت میشود مشروط به این که کارگران به سرکار خود بر گردند،اعتصاب همچنان ادامه دارد ..

متعاقبآ اخبار اعتصاب گزارش میشود.

منبع خبر سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه..21...اذر 96

-----------------------------------------------------------

چرخ های کارخانه هفت تپه در جریان اعتصاب از حرکت باز ایستاد!

 

ادامه اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه با حضور خانواده های کارگری

 

در ادامه اعتصاب هفته جاری که از شنبه ۱۸ آذر ماه شروع شده است ، امروز یکشنبه ۱۹ آذر ماه آین اعتصاب با حضور و حمایت وسیع خانواده های کارگری برگزار شد. در اعتصاب امروز -یکشنبه 19 آذر ماه - کارگران به اتفاق خانواده ها خود ابتدا اقدام به بستن مسیر های ورودی ماشین های حامل نیشکر به کارخانه شدند و در ادامه کارگران کوره های بخار را خاموش کردند. با خاموش شدن کوره های بخار ، کارخانه بطورکامل از حرکت باز ایستاد و تمامی کار ها متوقف شد. در این حال تمامی کارگران در قسمت های مختلف شرکت از درب ورودی شرکت به طرف ساختمان های اداری دست به راهپیمایی زدند. هنگام راهپیمایی همگی کارگران یک صدا شعار میدادن" افشار حیا کن هفت تپه رو رها کن" .

( کارگران خواستار برگشتن هفت تپه تحت نظر دولت هستند )

دسیسه ناموفق مدیریت :

دیروز مدیریت شرکت با حرکتی فریب کارانه اقدام به پرداخت بخشی از دستمزد های چند نفر از کارگران کرد تا بتواند در صف کارگران تفرقه ایجاد کند. مدیریت با این حرکت ریاکارانه تلاش داشته و دارد که در صف اتحاد و همدلی کارگران برای رسیدن به خواست ها و مطالبات مشترک کارگران تفرقه ایجاد کند و تعدادی را از این صف مبارزاتی جدا کند. اما امروز خوشبختانه ما شاهد حضور پر رنگ تمامی کارگران بودیم و این طرح شیادانه مدیریت با آگاهی و همدلی کارگران با شکست روبرو شد.

مطالبات کارگران

دستمزد 2 ماهه سال های 94 و 95 (کارگران پیمانکاری)،

پا داش بهره برداری سال های 94.و95

و همچنین پنج ماه دستمزدهای معوقه .

این اعتصاب تا ساعت 11 با سر دادن شعار علیه مدیریت ادامه داشت . در حین اعتصاب نیروها ی امنیتی به تعداد زیادی در منطقه کارخانه حضور داشتند اما ارعاب نیرو های امنیتی نتوانست خللی در اراده کارگران ایجاد کند.

سخنی با کارگران :

سندیکایی کارگری نیشکر هفت تپه اتحاد ، همدلی و همبستگی کارگران و خانواده ها را بخشی از مبارزه طبقاتی می داند .

ما بارها گفته آیم و خواهیم گفت که عامل تمام سیه روزی ها، فقر و فلاکت ما کارگران ، نظام سرمایه داری است و برای رهایی از این مصائب، چاره ای جز اتحاد و همبستگی در مبارزه طبقاتی نداریم. با مبارزه ی متشکل و آگاهانه، ما کارگران می توانیم پشت صاحبشان سرمایه را به خاک بزنیم . امروز خانواده های کارگری توانستند با حضور خود، نیرو و توان طبقاتی کارگران را دوچندان کنند . به این دلیل ما دست تمامی خانواده های کارگری را که در این اعتصاب حضور داشتند را به گرامی می فشاریم و یاد وار می شویم که باید همیشه خانواده های کارگری در این کارزار طبقاتی و تا پیروزی نهایی حضور داشته باشند.

سندیکایی کارگری نیشکر هفت تپه

19 آذر ماه 1396

----------------------------------------------

اعتراض گسترده کارگران نیشکر هفت تپه

 

امروز شنبه 18اذرکارگران بخش کشاورزی به همراه دیگر کارگرانی که بیش از یک سال است که باز نشسته شده اند دست به اعتراض زدند.

این اعتراض بصورت گسترده درسطح شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه صورت گرفت و تعداد زیادی از کارگران در این اعتراض شرکت داشتند. کارگران بخش کشاورزی بیش از چهار ماه است که دستمزد های معوقه داشته و همچنین دفترچه بیمه این کارگران به دلیل عدم پرداخت حق بیمه از طرف کار فرما تمدید نمیشود.

بیش از 1000 نفر از کارگران معترض به این بی حقوقی ها در این اعتراض گسترده حضور داشتند .

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از خواست و مطالبات به حق کارگران، خواستار آن می باشد سریعا نسبت به خواست کارگران رسیدگی و مطالبات آنها پرداخت شود. ما معتقد یم که تنها با اعتراض و اعتصاب های کارگری و با نیروی متحد و متشکل می شود در مقابل این بی حقوقی ها ایستادگی کرد.

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران

مورخ .18/9/96

سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه

...........................................................

فراخوان اعتصاب توسط کارگران نیشکر هفت تپه

پیام جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه

 

بنا بر پیام هایی که در مورخه ۹۶/۹/۸ بین کارگران نیشکر هفت تپه در فضای مجازی رد و بدل گردیده است ودر پی دروغ‌پردازی های بی حد و حصر قائم مقام شرکت نیشکر هفت تپه و همچنین وعده های مکرر دروغ از سوی مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه که از زمان بدست گرفتن زمام امور توسط وی وضعیت معیشتی کارگران هفت تپه حتی از وضعیت مردم یمن و سوریه و حتی زلزله زدگان کرمانشاه نیز وخیم تر شده است .

از کلیه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعم از رسمی، پیمانی وروزمزد خواسته شده است ضمن داشتن همبستگی و عدم ترس از تهدیدهای این مدیریت روز شنبه مورخ ۹۶/۹/۱۱ برای دریافت ۴ ماه حقوق عقب افتاده و بسیاری حقوق دزدیده شده دیگر از جمله جیره ماه مبارک رمضان و ۲ ماه حقوق معوقه سال ۹۴ همگی دست از کار کشیده و ضمن پایبندی شدید به اعتصاب خود کلیه حقوق معوقه خود را فریاد بزنند لازم به ذکر است داشتن اتحاد کارگران لازمه اصلی جهت گرفتن حقوق معوقه خود می‌باشد

جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه

..................................................................

 
  facebook   twitter   بالاترين   مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیرکه عضوآن هستید ارسال کنید:  
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)