O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ برابر با ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  پنجشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۶ برابر با ۰۶ جولای ۲۰۱۷  
   

 

"واندانا شیوا" ! من نام این تجمع را کارتل سم می گذارم.

فعالین جنبش ضدسرمایه داری جهانی دربرابر"نشست سران گروه بیست"درهامبورگ یک نشست آلترناتیوبه نام "مجمع برای همبستگی جهانی علیه گروه بیست مدافع اوضاع جاری سرمایه داری" تشکیل دادند. این گردهمائی از روز چهارشنبه پنجم ژوئیه با سخنان"واندانا شیوا" بوم شناس هندی، فمینست، فعال سرشناس جنبش جهانی ضدسرمایه داری، فعال حقوق شهروندی و برنده جایزه نوبل آلترناتیو افتتاح شد.

"واندانا شیوا" در نطق خود اعلام کرد سیاست مداران دنیای حاکم راهبانان و بارکشان انحصارات بزرگ مانند مونسانتو،کوکاکولا و بخش سرمایه داری مالی هستند. اما آن ها از مسئولیت خود در گرسنگی، مواد سمی وارد شده در تولیدات غذائی و فاجعه زیست محیطی سخن نمی گویند. من آن ها را "کارتل سم" می نامم. او در سخنان خود اعلام کرد که افزایش شدید سرطان ناشی از کاربر سموم دفع آفات کشاورزی و آسیب های زیست محیطی است. اما آیا سران بیست کشور صنعتی می خواهند با این مسائل برخورد کرده و راه حلی برای این فجایع بشری پیدا کنند؟جواب منفی است. به جای پراختن به این مسائل آن ها از دیژیتالیزه کردن سخن می گویند.

در هند کسانی هستند که حتی یک بار در زندگی سقفی برسر خود نداشته اند و حال سخن از آن است که باید صاحب موبایل لمسی( Smartphone ) و تابلت شوند؟ در حالی که جهالت سربه فلک می زند سخن از کاربرد هر چه بیشتر هوش مصنوعی درمیان است. سیصدهزار دهقان هندی به خاطر بدهی های سنگین و غیرقابل پرداخت در بیست سال گذشته خودکشی کرده اند. هر کسی که از زندگی مرفه برخوردار است وظیفه دارد که در برابر این وضعیت اسف بار به طور فعال به پا خیزد...

پس ازسخنان"واندانا شیوا" یک میزگرد بحث با شرکت "واندانا شیوا" و "والتر سانچس" برزیلی رهبراتحادیه های جهانی کارگران صنعتی برگزار شد. " والتر سانچس"از سرکوب شدید کارگران در شورای های کارخانه و تشکل های کارگری اعتصابی در جنوب آسیا و همچنین ترکیه سخن گفت. تلاش برای کودتا در ترکیه بهانه ای در دست حکومت ترکیه داده است که فعالین اتحادیه ای را زندانی و کارگران بخش خدمات عمومی را به شکل گسترده از کار اخراج کند.... او اعلام کرد که اتحادیه آن ها طرفدار جایگزینی عادلانه منابع انرژی می باشد به طوری که به هزینه نیروی کار نباشد آن گونه که در کانادار نمونه هائی در این عرصه وجود دارد.

"پاتریک بوند" استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه "ویت واترزراند" در باره موفقیت جنبش های اجتماعی سخن گفت. از سال 2005 بیماران ایدز داروها را به طور مجانی دریافت می کنند. از پی تلاش های فعالین خصوصی سازی نظام آب رسانی ژوهانسبورگ متوقف شده است.

"پاتریک بوند" اعلام کرد که واژه" فساد" واژه ای است که با اوضاع جاری سرمایه داری ارتباط دارد و ناشی از غارت عمومی و خصوصی است، غارتی که توسط همین بیست کشور از آفریفا صورت می گیرد و از جمله وزیر مالیه آلمان ولفگانگ شوبله در آن نقش ایفا می کند. ...

هزارنفردراین نشست آلترناتیو درروز چهارشنبه درمرکز فرهنگی هامبورگ حضور داشته و درمباحثات و کارگاه های بحث آن شرکت کردند. "فردریکه هابرمان" نویسنده و فعال از تریبون سخنرانی اعلام کرد که اکثر مردم فکر می کنند که در نظام کنونی زندگی خوبی ندارند. این خود می تواند نوید بخش یک فرصت تاریخی باشد. نشست آلترناتیو در روز پنج شنبه نیز ادامه یافت.

منبع:سایت سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

 
  facebook   twitter   بالاترين   مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیرکه عضوآن هستید ارسال کنید:  
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)