O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
يكشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ برابر با ۲۲ آوريل ۲۰۱۸
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  سه-شنبه ۱ فروردين ۱۳۹۶ برابر با ۲۱ مارس ۲۰۱۷  
    پیام نوروزی کانون نویسندگان ایران

پیام نوروزی کانون نویسندگان ایران

 

شاد باش نوروزی

 

بهاری دیگر آمده است

آری

اما برای آن زمستان‌ها که گذشت

نامی نیست

نامی نیست

سال نو فرخنده باد!

هوایی تازه می آید و فصلی دیگر فرا می رسد، بهار می آید تا مفهوم عشق را باز بنویسد و بر جانها و دلها عطرافشانی کند. پیامدار عشق و شادی و نوید دهنده ی روزهای نو، برای همه ی انسانها و جان های عاشق.

در جهانی که بر اثر رنج و هراس و یاسِ تاخته بر انسان های ستمدیده و بی پناه از یک سو و از سوی دیگر اشتهای سیری ناپذیر خودکامه گان در کسب قدرت و ثروت، به عرصه ای بلاخیز بدل شده، آنچه هرآینه تهی تر و سرگشته تر می شود، مفهوم انسان و آزادی اوست. در چنین شرایط غمباری برای انسان بلادیده و مانده درغم های جانفرسا، هر رویش و خیزشی نوید بیداری می دهد. نوید پایداری و پیمودن مسیر رهایی از بندگی و اسارت.

امید داریم که این بهار و سال نو برای همه ی انسان ها، پیام آور عشق و انساندوستی و گسترش آرامش و رفاه و آزادی باشد.

امید و آرزویمان رسیدن به جهانی عاری از سرکوب و ستم بر انسان است. امید و آرزویمان در سال پیش رو، رهایی زندانیان سیاسی و عقیدتی، از میان رفتن سانسور، گسترش آزادی و آزادیخواهی، عشق و برابری و شکوفایی لبخند بر جان و دل مردم ایران و همه ی انسانهاست.

کانون نویسندگان ایران با آرزوی تندرستی، سرفرازی و پیروزی، فرارسیدن سال ۱۳۹۶ را به مردم ایران، اهل اندیشه و قلم و اعضای خود تبریک می‌گوید.

کانون نویسندگان ایران

۲۷ اسفند ۱۳۹۵

 
  facebook   twitter   بالاترين   مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیرکه عضوآن هستید ارسال کنید:  
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)