O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۲۲ فوريه ۲۰۱۹
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ برابر با ۱۷ ژانويه ۲۰۱۸  
    بدون مشارکت جوانان و روح انسانی وحق طلبی شان جامعه خواهد مرد

بدون مشارکت جوانان و روح انسانی وحق طلبی شان جامعه خواهد مرد!

 

شایسته کشور ما نیست که جوانان دردمند ودرد آشنا در زندان باشند و بیگانگانِ با درد و رنج مردم، راحت سربر بالین بگذارند! سهیل آقازاده و... همه جوانانی که بی هیچ وابستگی به نهاد وسازمانی، برای کودکان و مردم رنج دیده ومحروم واقع شده تلاش کرده‌اند و از درد و رنج دیگران رنج برده‌اند و برای حل مشکلات‌شان پا پیش گذاشته‌اند نباید جای شان زندان باشد! جای تاسف بسیار است که شاهدخاموشی صدای جوانانی باشیم که فقط به خودشان فکر نمی کنند بلکه برای رنج دیگران رنج می کشند و با دستی خالی اما با همتی بلند برای زدودن رنج دیگران تلاش می کنند! چطور به خودمان اجازه می دهیم که درقرن ۲۱ کودکان وجوانانی مطیع و تسلیم شونده را مورد تمجید وتشویق قرار دهیم وصدای کودکان و جوانان پرسشگر را در نطفه بخشکانیم! جامعه ما به همراهی همه جوانان برای حل مشکلات ونابرابری ها نیاز دارد چطور می توان مسبب این خاموشی بود! با چه منطق ،اخلاق و وجدانی، جوانان را از همراهی ومشارکت در کنش های اجتماعی بیزار و دور می کنیم! انجمن یاری کودکان در معرض خطر، از نزدیک شاهد تلاش‌های بی‌چشم داشت سهیل آقا زاده و جوانانی همچون او در کمک به کودکان زلزله زده استان کرمانشاه بوده است و بر عدم هرگونه وابستگی نهادی، سازمانی و... در فعالیت‌های خالصانه اجتماعی ایشان گواهی میدهد. در حالی که کشور ما از حضور کنشگران جوان تهی است وبه شدت به این انسان های سالم نیاز دارد با چه توجیهی می توان پذیرفت که جوانان دغدغه مند و حساسی که نسبت به حل مشکلات اجتماع خود بی تفاوت نیستند در گوشه زندان باشند! آزادی واحترام به این جوانان یعنی آزادی وسربلندی ملتی که با هزاران موانع تلاش کرده اند تا روی پای خود بایستند ودرحل مشکلات جامعه خود سهیم شوند. انجمن یاری کودکان درمعرض خطر ضمن ابراز نگرانی از بی توجهی به ظرفیت های موجود جوانان و حول دادن آنان به سمت بی تفاوتی وعدم دخالت ومشارکت در حل مسائل جامعه ، خواستار آزادی بی قید وشرط سهیل آقازاده و دیگر جوانان صلح طلبِ جنگ گریزِ فعال مدنی می باشد.

 

۲۶ دی ماه ۱۳۹۶

انجمن یاری کودکان در معرض خطر

...............................

توضیح سایت راه کارگر: نقاشی در کنار مطلب در سایت راه کارگر، از عکس های گرفته شده توسط سهیل آقازاده است .

 
  facebook   twitter   بالاترين   مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیرکه عضوآن هستید ارسال کنید:  
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)