O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
يكشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ برابر با ۱۶ دسامبر ۲۰۱۸
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶ برابر با ۰۸ دسامبر ۲۰۱۷  
    به مناسبت ١٠ دسامبر،

 

به مناسبت ١٠ دسامبر،

روز جهانی حقوق بشر در اعتراض به نقض آشکار حقوق بشر در ایران اسلامی !

در ایران اعدام های بی شمار، وضعیت اسف انگیز همه زندانیان، بویژه زندانیان سیاسی-عقیدتی، اقلیت های قومی- ملی و مذهبی، بخصوص بهائیان، دستگیری های فعالین سیاسی- اجتماعی اعم از کارگران - معلمان و کنشگران مدنی ، امنیتی کردن هر چه بیشتر فضای سیاسی- اجتماعی کشور، بی حقوقی زنان، دگراندیشان و.. همچنان بر فضای کشور حاکم است. آنچه ویژه گی امسال را برجسته می نماید، حمله همه جانبه به اعتراضات کارگران ، بازنشستگان ، مالباختگان ودانشجویان است.

رضا شهابی، فعال کارگری و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، باردیگر به اتهامات واهی دستگیر و با حکم ضد انسانی دادستانی روبرو گردید که با اعتراض به چنین حکمی دست به اعصاب غذای پنجاه روزه زد و علیرغم بیماری واتمام دوره حبسش همچنان در بند است. زندانبانانش برای مداوای او با به غل و زنجیر کشیدنش، او را به بیمارستان برده و به زندان بر می گرانند . رضا شهابی هم چنان از بیماری های گوناگون رنج می برد که نتیجه زندان های پیشین است. محکوم نمودن سعید شیرزاد، فعال حقوق کودکان به خاطر آموزش کودکان کاروخیابان و موارد دیگر، تماما نشان از وحشت رژیم از گسترش خشم کارگران و فرودستان جامعه و اعتراضات عمومی برای رهائی از وضعیت موجود است.

در حال حاضر رضا شهابی،محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، زینب جلالیان، محمد نظری، سعید شیرزاد، آرش صادقی و رامین حسین پناهی در شمار کسانی هستند که در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی در شرایط وخیم جسمی که حاصل شکنجه های فراوان، اعتصاب غذاهای طولانی و شرایط غیر بهداشتی زندان است به سر میبرند، مسئولان زندان از رسیدگی پزشکی به زندانیان بیمار نیز جلوگیری به عمل میآورند و نهادهای امنیتی و دادستانی نیز به طرق مختلف همچون پرونده سازی ، زندانیان را به همراه خانواده های شان تحت فشار قرار می دهند. نمونه اخیر این پرونده سازی ها در مورد رضا شهابی صورت گرفته است، به هنگام ورود رضا شهابی به او گفته شده بود که آزادی او روی پرونده است و پس از طی مراحل قانونی آزاد خواهد شد اما نه تنها این چنین نشد بلکه، با دستکاری های متعدد دادستانی بر روی پرونده اش، اکنون او به غیر از محکومیت یکساله، ۸۸۷ روز نیز به بهانه های واهی می بایست در زندان بماند او در حال حاضر از عفونت کلیه و ناراحتی های جسمی متعددی رنج می برد.

بدین ترتیب ما فعالان " کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ ، همزمان با اعتراض رفقای ما در سطح نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران - خارج از کشور، درکنار رفقای پاریس و هانوفر و برلین رفقای کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران برلین و کانون دفاع از پناهندگان سیاسی ایرانی برلین که در برابر سفارت جمهوری اسلامی به اعتراض می ایستند . ما نیز در روز جمعه با مراجعه به دفاتر اتحادیه های سراسری سوئد ، اعتراض خود را نسبت به تضییق حقوق رضا شهابی ، محمود بهشتی لنگرودی - اسماعیل عبدی و دیگر زندانیان سیاسی اعلام خواهیم داشت.

زنده باد اتحاد و همبستگی بین المللی

کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ

https://kanonehambastegi.com/

چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ برابر با ۰۶ دسامبر ۲۰۱۷

 
  facebook   twitter   بالاترين   مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیرکه عضوآن هستید ارسال کنید:  
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)