O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ برابر با ۱۳ دسامبر ۲۰۱۸
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  پنجشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۰ برابر با ۱۶ فوريه ۲۰۱۲  
    نام و خاطره مادر عالمتاج کلانتری را گرامی می داریم

نام و خاطره مادر عالمتاج کلانتری را گرامی می داریم

درگذشت مادرعالمتاج کلانتری ، مادر فدایی شهید بیژن جزنی و خواهر فداییان شهید مشعوف (سعید) و منوچهر کلانتری را به بازماندگان آن بانوی بزرگوار و قلب های داغدار همه خانواده های شهیدان آزادی، این پاسدارندگان عزیز "صدای سخن عشق" ، تسلیت می گوئیم و برای همه آنها در پیشبرد رسالت بزرگ شان پیروزی آرزو می کنیم.

هیأت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر(

۲۶ بهمن ۱۳۹۰ ( ۱۵ فوریه ۲۰۱۲(

 
  facebook   twitter   بالاترين   مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیرکه عضوآن هستید ارسال کنید:  
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)