O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ برابر با ۲۶ می ۲۰۱۸
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ برابر با ۰۸ مارس ۲۰۱۷  
    اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن

 

اتحاد گسترده و فراگیر،

ضرورتی برای در هم شکستن تمامی نیروهای زن ستیز

 

۸ مارس دیگری فرا رسیده است. در صدمین سال حرکت بزرگ زنان پتروگراد در هشت مارس ۱۹۱۷ ، یعنی صدمین سال آغاز انقلاب بزرگ روسیه (۲۳ فوریه ۱۹۱۷ با تقویم قدیمی ) که تزار را مجبور به استعفاء کرد، امسال زنان و تمامی برابری طلبان ایران و جهان، در شرایطی جدید به استقبال این روز می روند. در قدرتمندترین کشور جهان، جریانی قدرت را به دست گرفته که تا مغز استخوان زن ستیز است و با نگاهی "مردانه" به مسائل زنان و جهان نگاه می کند و شخصی بر مسند ریاست جمهوری آمریکا تکیه زده که زبان هرزه اش علیه زنان مشمئز کننده است. در کشورهای اروپائی نیز جریانات فاشیستی در حال قدرت گرفتن هستند که یکی از اصلی ترین شعارهایشان دفاع از حضور زنان در "قفس مقدس" خانه و آشپزخانه و ادای فریضۀ "مادری" است. جهان امروز ما، جهانی خطرناک، بویژه برای زنان شده است. از این رو، سیاست ها و شعارهای زن ستیزانه، دیگر تنها مختص تاریک اندیشان جمهوری اسلامی، گروه های وحشی زن ستیز سلفی ـ داعشی، مستبدان، شیوخ شهوتران و سلاطین زن ستیز نیست که شمشیر "مردانه" شان را برای به تسلیم واداشتن زنان در فضا می چرخانند. اما نقطه امیدوار کننده آن است که پرچم جنبش بیداری بزرگ زنان را ، زنان آمریکا در دست گرفته اند. فراخوان فمینيست ها و سوسیالیست های آمریکائی برای یک اعتصاب عمومی زنان در آمریکا، نشانۀ زیبائی از این حرکت بزرگ جهانی است که می تواند در کل جهان موجی بزرگ در راستای جنبش طرفداران حقوق برابر زنان و مردان و حقوق انسانی برابر ایجاد کند.

 

اگر امروز، زنان جهان و اگر دیروز، زنان خاورمیانه با کابوس نیروهای زن ستیز و گذشته گرا، از خواب بیدار شده اند و راهپیمائی بزرگ خود برای مقابله با زن ستیزان را آغاز کرده اند، در ایران ما، زنان، چهل سال است که برابر حقوقی شان زیر نعلین ملاها لگد کوب شده است. حاکمیت جمهوری اسلامی به عنوان حاکمیتی زن ستیز، در تمامی دوران حکومتش تلاش همه جانبه و گسترده ای به کار گرفته تا زنان ایران را به خانه باز گرداند. زنانی که در انقلاب بهمن با گام های استوارشان، دوشادوش مردان، نظام سلطنت را به زباله دان تاریخ فرستادند، تا به برابر حقوقی همه جانبه دست یابند و لغت "ضعیفه" را به تاریخ بسپارند و نقش "کالای" لوکس و دلربا را از دامن خود پاک سازند. حاکمیت اسلامی که زن را "صغیر" و "متاعی" در تملک مرد و برای "آرامش" او می داند، رسما ً ، قانونا ً و شرعا ً علیه برابر حقوقی زنان ایستاده و ده ها ارگان ، نهاد ، بنیاد ، اداره و گشت سازمان داده تا از حضور آزاد زنان در جامعه جلوگیری کند. فرمان اخیر رهبر رژیم در ابلاغ سیاست های کلی خانواده در جمهوری اسلامی در جوهر خود، تلاشی است برای محور قرار دادن خانواده پدرسالار، نقش مادری، تربیت فرزند و خانه نشین کردن زنان. درست همان فرمول هائی که تمامی نیروهای زن ستیز، چه از نوع سلفی ـ داعشی اش و چه از نوع فاشیستی اش، آن را به محورهای فعالیت ها و تبلیغات خود پیرامون حقوق زنان تبدیل کرده اند.

 

اما در برابر این نیروهای تاریک اندیش و واپسگر و متعلق به قرون وسطی، جنبش زنان ایران با شهامت و قدرت در تمامی این سال ها جنگیده است. جنگی نابرابر و نفس گیر. جنگی که گاه، حتی باید علیه مردان خانواده و سنت های دیرپای منحط جامعه جریان می یافت. ضرورت های جامعه و رشد و گسترش آگاهی زنان و بویژه دختران جوان و همگرائی های نیروهای برابری طلب، شرایطی فراهم آورده است که جنبش زنان کشور، جنگی تمام عیار در تمامی عرصه ها را بر رژیم تاریک اندیش تحمیل کرده است. این جنگ تمام عیار تنها به حق آزاد پوشی خلاصه نمی شود. حضور قدرتمند زنان درحرکت های اعتراضی کارگران، معلمان، بازنشستگان، اعتراضات زیست محیطی، ملي، آزاديهای مدنی، حقوق كودك و دفاع از مهاجران و پناه آوردگان، در چهارگوشه کشور، نشان از آن دارد که حقوق اقتصادی و اجتماعی یکی از عرصه های اصلی مبارزه پرشکوه زنان کشور است. جنگیدن زنان برای برابر حقوقی در زمینۀ حقوق فردی مانند حق حضانت بر فرزند، حق ارث برابر، حق طلاق، حق انتخاب رشته تحصیلی، حق انتخاب محل کار و تحصیل، حق سفر و بسیاری از حقوق ریز و درشت دیگر، تمامی ارکان سیستم حقوقی ضد زن جمهوری اسلامی را به چالش کشیده است. همین مبارزات، ضرورت تغییرات اساسی به نفع زنان را به "اندرونی" های "آیات" جهل نیز برده است. حضور ۶۰ درصدی دختران جوان در دانشگاه ها، حضور قلم های شیوای زنان در تحریریه های روزنامه ها، حضور مقاوم زنان در زندان های قرون وسطائی جمهوری اسلامی، حضور با شکوه دختران جوان در مسابقات ورزشی جهانی، حضور زیبای زنان در عرصه فیلم ، هنر و موسیقی؛ چهره زن ایرانی را به سمبل مقاومت در برابر تاریک اندیشان زن ستیز تبدیل کرده است. این آتشفشان زیر پای جمهوری اسلامی دیرزمانی فعال شده است.

 

در ۸ مارس امسال، تاکید بر مبارزات کشوری زنان و حمایت همه جانبۀ همه طرفداران حقوق انسانی برابر کافی نیست. امروز مبارزات زنان، خصلت منطقه ای و جهانی یافته است. جنبش زنان، امسال یک جنبش جهانی به معنای واقعی کلمه است. مارش قدرتمند زنان امروز، مرزهای کشوری را در هم نوردیده است. برای درهم شکستن نیروهای تاریک اندیش و ضد زن، باید که جبهه ای منطقه ای و حتی جهانی ایجاد کرد. امروز باید در کنار جنبش زنان امریکا علیه نژاد پرستان ترامپی قرار گرفت که یک روز پس از روی کار آمدن ترامپ، سه میلیون نفر را به خیابان ها آوردند تا قدرت زنان را به نمایش بگذارند. امروز دختران و زنان ایرانی باید که از دختران و زنان شجاع افغان هم دفاع کنند و از حمایت آنان نیر برخوردار باشند. دختران و زنان شجاع افغان که در برابر نیروهای تاریک اندیش طالبانی و سنت های خشن مردانه، چهره ای انسانی ، زیبا و غرور انگیزی از افغانستان امروز را به نمایش گذاشته اند. حمایت و همراهی با زنان قهرمان کرد در روژاوای سوریه که چهرۀ شجاع، رزمنده و زیبای زن کرد را جهانی کردند، همبستگی با زنان ترک که علیه اسلام گرایان تاریک اندیش اردوغانی می جنگند تا از حقوق انسانی برابر خود با مردان دفاع کنند و همراهی با زنان عرب که علیه حرمسراها و قوانین عشیرتی سلاطین و شیوخ هرزه به پا خاسته اند، همه و همه، یک ضرورت روز است، باید که به این همبستگی بها داد و از قدرت آن برای به عقب راندن تاریک اندیشان و زن ستیزان وطنی استفاده کرد.

 

سازمان ما ضمن تبریک صمیمانه این روز، خود را جزئی از نیروی مبارزه برای برابر حقوقی زنان و مردان می داند و بر این اعتقاد مارکسیستی تاکید می ورزد که سوسیالیسم تمدنی زنانه خواهد بود و برابری واقعی زن و مرد در نظام سرمایه داری دست یافتنی نیست و زنان برابری طلب جزئی حیاتی از نیروی مبارزه برای سوسیالیسم هستند، خواه خودشان بدانند یا ندانند. ما در شرایطی که حاکمان جمهوری سلامی تهاجم همه جانبه ای علیه زنان را به پیش می برند و رهبر جمهوری اسلامی با ابلاغ سیاست های کلی خانواده در جمهوری اسلامی می کوشد زنان را به آوردن بچه های بیشتر وادارد و با زندانی کردن در "قفس مقدس" خانه داری و بچه داری ، از سپهر عمومی جامعه بیرون براند، تاکید می کنیم که مبارزه علیه این تهاجم وحشیانه و تاریک اندیشانه، فقط یک وظیفه عمومی دموکراتیک نیست، بلکه یک وظیفه اخص طبقاتی و قطعاً سوسیالیستی هم هست. زیرا در شرایط ایران، زنان بخش مهمی از نیروی کار مزدبگیر کشور را تشکیل می دهند و زنان کارگر، جزو مظلوم ترین بخش های طبقه کارگر هستند.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

سه-شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ برابر با ۰۷ مارس ۲۰۱۷

 
  facebook   twitter   بالاترين   مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیرکه عضوآن هستید ارسال کنید:  
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)