O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ برابر با ۲۲ فوريه ۲۰۱۸
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  يكشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۱۷  
   

اطلاعیه نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران  خارج کشور

 

"کارگران در برابر تعیین دستمزد ناعادلانه سکوت نخواهند کرد"

 

مصوبۀ شورای عالی کار: ۹٣۰ هزار تومان!!!

 

 

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم اعلام داشت : حداقل دستمزد کارگران با ۱۴.۵ درصد افزایش به ۹٣۰ هزارتومان در ماه  خواهد رسید.این رقم در حالی به رسانه های عمومی اعلام شد  که نمایندگان و تشکل های مستقل کارگران و زحمتکشان ایران نه تنها درتعیین این رقم نقشی  نداشته بلکه تعدادی از آنان در زندان های رژیم وتعدادی نیز به بهانه های واهی تحت پیگرد و بازجویی و فشارهای گوناگون قرار دارند.

۲۶ سال از تصویب نهایی قانون کار جمهوری اسلامی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد و به دنبال آن "شورای عالی کار(فرما یان)" و دنبالچه اش: "کارگروه دستمزد" قیچی به دست گرفته و هر ساله برای کارگران قبایی دوختند. 

۲۶ سال تمام به سود سرمایه، کارفرمایان، دولت و اربابان، خود بریدند و خود دوختند و آنچه هرگز بجایی نرسید، فریاد کارگران بود.

 

۲۶ سال تمام کارگران در یک سیر:تدريجي صبر کردند، مدارا کردند، تحمل نمودند، به وعده ها دلخوش کردند، به انواع مراجع و مقامات مراجعه کردند، فعالانه در بحث مربوط به دستمزد شرکت کردند، معیارهای تعیین حداقل دستمزد: نرخ تورم و خط فقر را به زیر سئوال برده و توهم نسبت به مواد ۴۱ و ۴۲ قانون کار را به دور ریخته و بر سبد هزینۀ خانوادۀ ۴نفره شهری و زندگی شایسته انسانی پای فشردند،  انتقاد کردند، اعتراض کردند، . به تدريج کارد به استخوان رسید و شعار: "ما گرسنه ایم" به شعاری عمومی تبدیل شد که در اغلب اعتراضات و اعتصاباتبه گوش مي رسيد.

ما بارها و بارها یاد آور شده ایم : پر کردن این همه شکاف طبقاتی تنها و تنها با داشتن و سازمانیابی تشکل ها ی مستقل و سراسری کارگران فراهم می آید . مساله حداقل دستمزد اگر وظیفه‌اش این است که کارگران را متحد کند و آگاهی بدهد، باید بتواند فصل مشترکی بین کارگران ایجاد کند . خود اعلام رقم  ماهانه  دستمزد، به خودی خود،چیزی را روشن نمی‌سازد. ما می خواهیم از بحث حداقل دستمزد برای متحد شدن کارگران استفاده کنیم ،پس باید کارگران در آن ذینفع باشند و بتوانند با بسیج همه نیروی طبقاتی خود، تمامی روزها ، هفته ها ، ما ههای سال را به میدان تعیین این نبرد اختصاص دهند.

 

ازنظرما ؛ مهم ترین درسی که بحث حداقل دستمزد برای فعالان کارگری به همراه دارد این است که مساله کمک به ایجاد تشکل های مستقل طبقاتی کارگران را به اولویت اساسی کار و پیکار روزمره خود چه در فصل تعیین دستمزد و چه عرصه هاي مبارزاتي و مطالباتي كارگران تبدیل کنند. زیرا فقط از درون نتایج این اولویت بخشی است که زمان تعیین حداقل دستمزد می تواند به زمانی برای صف بندی واقعی طبقاتی نیروی کار علیه دولت و کارفرمایان تحول يابد. .

ما فعالان نهادهای همبستگی ... صراحتا اعلام میداریم :  تصویب نمودن چنین مزد حقارت باری که با ۱۴.۵ درصد افزایش برای سال ۹۶،همراه گشت. هیچ معنایی جز گستردگی فقرو نداری، گرسنگی و دشواری سطح معیشت و امنیت شغلی یکایک کارگران حاصلی بدنبال ندارد. ازاینرو ما از هر سطح تلاش و تحرک در مبارزه بر سر افزایش دستمزدها ، و رويارويي تمامی کارگران واحد های صنایع- تولیدی وخدمات، اعتراضات پرستاران و معلمان( حق التدریسی - شرکتی - خرید خدمتی- نیروهای خدماتی - مربیان پیش دبستانی - معلمان آموزشگاه ها ي آزاد و موسسه های زبان خارجه - معلمان هنرمند ) ، بازنشستگان کشوری و لشگری، را مثبت و قابل توجه و مورد پشتیبانی خود اعلام می داریم و برآنیم ؛در شرایط کنونی باید بحث افزایش دستمزد را از طریق بحث ها ی مشخص مربوط به زندگی کارگران، به سطح تمامی نیروی میلیونی طبقه کارگر کشاند و نیروی مبارزاتی هرچه بیشتری در این مسیر فراهم آورد . بدون شرکت بخش های مختلف طبقه کارگر در مبارزه برای افزایش دستمزد و سازماندهی اجتماعی کارگران و دیگر مزدبگیران، دستمزد طبقه کارگر افزایش نخواهد یافت.

 

در اين جا از فرصت استفاده كرده و پیشاپیش نوروز را به همه شما كارگران و زحمتكشان تبریک می گويیم . باشد که سال جدید، سال پیروزی شما در عرصه کار ، پیکار و رهایی از ننگ و نکبت سرمایه باشد!

 

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران  خارج کشور

 

 

nhkommittehamahangi@gmail.com

 

http://nahadha.blogspot.com/

 

۲۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۸ مارس ۲۰۱۷

 

 

 
  facebook   twitter   بالاترين   مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیرکه عضوآن هستید ارسال کنید:  
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)