O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ برابر با ۱۵ دسامبر ۲۰۱۸
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  دوشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۶ برابر با ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷  
    اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگرا ن انقلابی ایران(راه کارگر)

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگرا ن انقلابی ایران(راه کارگر)

 

چرا اعلامیۀ

"هیات هماهنگی شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست"

"در دفاع از جان و حقوق کولبران زحمتکش کردستان"

مورد تائید ما نیست؟

 

اطلاعیه محکومیت قتل کولبران به شیوه غیرقانونی و با نقض دمکراسی و قواعد کار درون شورای نمایندگان چپ وکمونیست منتشر شده و مورد تائید ما نیست!

1- طبق ضوابط مصوب "شورای هماهنگی نیروهای چپ و کمونیست" زمانی اطلاعیه ای با نام هیئت هماهنگی می تواند منتشر شود که هیچ مخالفی در میان اعضای شورای نمایندگان نداشته باشد. در ارتباط با اعتراض به قتل کولبران متن نوشته شده ابتدا مورد مخالفت نماینده" اتحاد چپ ایرانیان خارج از کشور" و سپس سازمان ما قرار گرفت(۱). علت اعتراض روح ناسیونالیستی حاکم بر این اطلاعیه بود که نه به همبستگی کارگران و زحمتکشان همه ملیت های ساکن در ایران و نه به نام ایران اشاره می کرد. تعداد زیادی از ای میل ها برای اعتراض به متن و تصحیح آن مبادله شد، اما دست اندرکاران اطلاعیه به شکل غیرقانونی متن اولیه را منتشرساخته و از پی اعتراض به نقض قواعدی که در طول سال ها مبنای انتشار این نوع اطلاعیه ها بود، هیئت هماهنگی از طریق سکوت وعدم پاسخ بر انتشار غیرقانونی این اطلاعیه صحه نهاد. سازمان ما اعلام میکند که این اطلاعیه فاقد اعتبار و مورد تائید ما نیست.

۲- در پی انتقادات ما به پیوستن حزب کمونیست ایران به نیروهای رژیم چنج در کردستان در ارتباط با اعلامیه تحریم انتخابات، برخی از همراهمان و شرکاء سیاسی حزب کمونیست ایران دردرون "شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست" با اِعمال فشار تلاش کردند انتقادات ما به انضمام آن ها به اردوی رژیم چنج را سانسورکنند. حرف آن ها این بود ه و هست که وارد شدن به همکاری وائتلاف سیاسی با نیروهای شاخص رژیم چنج، مانند ائتلاف سیاسی با نیروهائی همچون "خبات" و یا نیروهائی مانند "حزب دمکرات کردستان ایران" که خواهان منطقه پرواز ممنوع و حمله نظامی هستند، اگر هم خطا باشد یک خطای تاکتیکی است نه استراتژیک و نیروهائی که وارد این نوع ائتلاف ها میشوند مبانی پایه ای نشست را نقض نمیکنند. و ما نیز اگر این انحراف را به عنوان خطای استراتژیک مورد نقد قرار داده و میدهیم ، آن ها را درمظان اتهام قرار می دهیم. این در حالی است که تمامی بیانیه های نشست های اتحاد- که در حکم کنگره های آن میباشد- بدون هیچ ابهامی و با شفافیت کامل در کنار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی باهمه جناح ها، ضرورت قاطع مبارزه علیه نیروهای ارتجاعی اپوزیسیون بورژوائی و وابستگان به قدرت های ارتجاعی منطقه ای و بین المللی را مورد تاکید قرار داده و آن را از وظائف اعضای شورا دانسته است. تردیدی نیست که همکاری سیاسی با این نیروها نقض آشکار مبانی اتحاد و تغییردرآرایش استراتژیک نیروهای طبقاتی است.

برای پیش برد سیاست ِاعمال فشار، هیئت هماهنگی این دوره بازهم به شکل غیرقانونی و با نقض مصوبات چهار نشست نیروها وهمچنین مصوبات شورای نمایندگان و آئین نامه هائی که به اتفاق آراء تصویب شده اند، فعالیت را در یک دوره سه ماه متوقف کردند و از آن جا که چنین اقدامی در تمامی دوره موجودیت پنج ساله اتحاد سابقه نداشت، پیشنهاد "آیا انتشار اطلاعیه جمعی در قبال رویدادهای جاری ضروری است "را وارد دستور کار جلسه شورای نمایندگان کردند. (۲).

۳- علیرغم اصرارمکرر ما در پیشتیبانی از اعتصاب رضا شهابی و زندانیان سیاسی دیگر که جانشان در خطر قرار دارد آن ها حاضر نشدند هیچ نوع حمایتی از جنبش کارگری و پیشروانی که جان شان در خطر است به عمل آورند(۳).

۴- و در ادامه از جمله پیش نویس یکی از نیروهای نشست را که برای حل بحران ناشی از همکاری حزب کمونیست ایران با نیروهای رژیم چنج تلاش کرده بود هم با ارتجاع جمهوری اسلامی و هم با نیروهای پروامپریالیست مرزبندی کند را بانقض قواعد حاکم بر تصمیم گیری ها به جریان نیانداخته و روال تصمیم گیری درباره آن را متوقف ساختند(۴). آن ها در برابر انتقادات ما - که به ویژه در یک اتحاد بزرگ از نیروها- ملغی کردن قانونیت و پایمال ساختن دمکراسی اقدامی خودسرانه، استبداد گونه و غیر مجاز است، بی اعتناء مانده اند.

۵- برای تسویه حساب با سازمان ما و نیروهای مخالف رژیم چنج، در متن پیش نویس اعلامیه سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی، مسئله دفاع از پروژه رسوای "ایران تریبونال" را وارد ساختند. "ایران تریبونال" در دوره تشکیل اولین نشست اتحاد شکل گرفت و به خاطر اختلاف بسیار شدید در ارتباط با "ایران تریبونال" به عنوان پروژه ای در متن جنگ نیابتی اصولا هر نوع برخورد با آن از دستورکار نشست خارج و در اولین جلسه شورای نمایندگان پس از نشست اول به اتفاق آراء توافق شد مسئله "ایران تریبونال" به عنوان اختلافات کنارگذاشته شود. در پنج سال گذشته نه دراعلامیه های مربوط به سالگرد کشتار قتلعام ها و نه درهیچ موضع گیری دیگری از"ایران تریبونال" به هیچ شکل و درهیچ سطحی دفاع نشده است. وارد کردن جمله بندی دفاع از "ایران تریبونال"(۵) اولاٌ، دفاع علنی و مجدد از یکی از پروژه های جنگ نیابتی است، ثانیا، یک اقدام آشکار ازسوی نیروهای منضم شده به رژیم چنج برای تسویه حساب با انتقادات ما و افشاگری های گسترده ای است که ما و نیروهای مسئول و متعهد دیگر از این پروژه به عمل آورده ایم.

هیئت هماهنگی این دوره با نقض مکرر قواعدی که لااقل سابقه ای به مدت پنج سال فعالیت مشترک به عنوان پشتوانه با خود دارد و در نشست ها و جلسات شورای نمایندگان به اتفاق آراء به تصویب رسیده است و عدم پاسخگوئی به انتقادات، تلاش کرده است ما را به عنوان یکی از منتقدین پیگیر رژیم چنج تحت فشار قرار داده و با اقدام خود دائر بر وارد کردن غیرقانونی دفاع از"ایران تریبونال" که یکی از پروژه های جنگ نیابتی بود، بار دیگر مانند اعلامیه تحریم انتخابات " شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست " را به کجراه انحراف بکشاند. لازم است تاکید کنیم که اگر در زمان برگزاری "ایران تریبونال" ، دفاع و همرائی با آن یک اشتباه سیاسی ناشی از بی اطلاعی از ماجراهای پشت پرده بود، دفاع امروز از آن یک سمت گیری آشکار سیاسی در همسوئی با نیروهای رژیم چنج و جنگ نیابتی است.

ما وظیفه خود میدانیم که با اتکاء به علنیت، افکار عمومی و به ویژه فعالان کارگری، چپ و کمونیست را درجریان این تحولات درون شورای نمایندگان قرار دهیم .سازمان ما از کنگره اول سازمان درسال 1990 مدافع پیگیر اتحاد نیروهای چپ وکمونیست برای بازسازی قطب چپ سوسیالیستی در جامعه ایران بوده است و بر آن است که علنیت یا مشارکت فعالان و پیشروان کارگری و چپ در همه تحولات طرح اتحاد یکی از الزامات حیاتی این تلاش ها میباشد.

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

دوشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۶ برابر با ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷

*******************

زیرنویس ها:

(1)- متن این اعلامیه در روز شب پنجم سپتامبر در سطح شورای نمایندگان پخش شد با این توضیح ازسوی هیئت هماهنگی که "مهلت انتشار آن ۲۴ ساعت آینده خواهد بود . بدیهی است چنانچه یک رای مخالف برای انتشار آن وجود داشته باشد ما از انتشار آن صرف نظر میکنیم.

این انتقاد به ما وارد است که درابتدا متوجه اشکال این اطلاعیه نشده و آن را تائید کرده بودیم اما نماینده" اتحاد چپ ایرانیان خارج از کشور"درساعت 12 صبح روز ششم سپتامبر( یعنی در موعد مقرر) خواهان وارد کردن حمایت کارگران زحمتکشان و نیز ایران در این اطلاعیه شد. اما هیئت هماهنگی متن را بدون تغییرات درخواستی نماینده" اتحاد چپ ایرانیان خارج از کشور"در ساعت یازده شب برای انتشار پخش کرد.

 

از پی این اقدام غیرقانونی صبح روز بعد نماینده نماینده" اتحاد چپ ایرانیان خارج از کشور" اعتراض خود را اعلام کرد.

 

ما نیز اعتراض مان را به این شیوه کار طی یک ای میل به شرح زیر اعلام کردیم:

 

"به رفقای شورای نمایندگان!

 

روشن نیست که مسئولین اصلاح اطلاعیه کولبران چرا در مورد پیشنهاد درست ر.دیلم مقاومت میکنند.آنچه که نماینده" اتحاد چپ ایرانیان خارج از کشور" میگوید تفاوت انترناسیونالیسم( دفاع همه کارگران وزحمتکشان متعلق به همه ملیت های ایران) با ناسیونالیسم ملت های تحت ستم است. چرا ایران حذف شده است، چرا فقط مردم کردستان باید از حرکت کولبران بانه دفاع کنند؟ چرا اعلامیه ای تنظیم میشود که فقط و فقط به مذاق ناسیونالیست های کرد خوش بیاید و انترناسیونالیسم را به باد فراموشی میسپارد! آیا از بردن نام ایران و طرح ضرورت طرح همبستگی کارگران و زحمتکشان سراسر ایران با مردم کردستان و ایجاد برادری و خواهری میان آنها شرمنده هستید؟

 

روابط عمومی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

جمعه ۱۷ شهريور ۱۳۹۶ برابر با ۸ سپتامبر ۲۰۱۷"

 

اما هیئت هماهنگی نه فقط به اعتراض قانونی نماینده " اتحاد چپ ایرانیان خارج از کشور" نه پاسخی دادند و نه توجهی کردند. ما به نقض ضوابط و درج غیرقانونی این اطلاعیه درسیات کمیته مرکزی راه کارگر انتقاد کردیم به شرح زیر:


اعتراض به اقدام غیرقانونی کمیته مرکزی راه کارگر

 

سایت کمیته مرکزی نسخه مورد اعتراض درباره محکوم کردن قتل کولبران را درج کرده است. این در حالی است که امضاء هیئت هماهنگی در صورتی معتبر است که حتی یک مخالف نداشته باشد. اعتراض ر. دیلم و سپس ما در ارتباط با خودداری از آوردن نام ایران و علاوه برآن تاکید ما برای افزودن اعتراضات در شهرهای مریوان و سنندج نیز به شکل کتبی مطرح شده است. علاوه برآن شکل نهائی برای پخش ارسال نشده است. کمیته مرکزی باید این اعلامیه را که نام هیئت هماهنگی شورای همکاری را دارد حذف کند زیرا بهر دلیل و بهانه طوری تنظیم شده است که خوش آینده ناسیونالیست ها می باشد.

 

روابط عمومی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

شنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۶ برابر با ۹ سپتامبر ۲۰۱۷

.................................................................

در دفاع از جان و حقوق کولبران زحمتکش کردستان

مرزبانان رژیم جمهوری اسلامی دو تن دیگر از کولبران زحمتکش کردستان را کشتند. اسامی کولبران به نام های حیدر فرجی ۲۱ ساله و قادر بهرامی ۴۵ ساله هستند. شغل کمرشکن کولبری در مسیر های پر خطر یکی از معدود آلترناتیو ها برای فوج عظیم بیکاران در نواحی مرزی است. هرساله دهها تن از این زنان و مردان زحمتکش مورد حمله مزدوران رژیم قرار گرفته و کشته می شوند. بدنبال این جنایت مردم بانه جلوی فرمانداری تجمع کردند و خواستار پایان دادن به این کشتار ها شدند. این اعتراض مسالمت آمیز با حمله نیروهای رژیم روبرو شد و تعدادی زخمی و دستگیر شدند. اعتراض و نا آرامی همچنان از سوی مردم ادامه دارد و کمپین دفاع از کولبران و فعالین مدنی در شهر های بانه، مریوان و سردشت خواستار برپایی اعتصاب عمومی در این شهر ها و مردم دیگر شهرهای کردستان از زحمتکشان کولبر شده اند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست کشتار کولبران را محکوم، خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان و از اعتراضات مردم در شهرهای کردستان در این رابطه حمایت و پشتیبانی می کند. همچنین از مردم آزادیخواه میخواهد پشتیبانی خود را از مبارزات جاری کولبران زحمتکش اعلام دارند

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

هیات هماهنگی شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

ششم سپتامبر

.......................................................

(2) هیئت هماهنگی یک جلسه اضطرای خودسرانه برای فشارعلیه ما برگزار کردند.جلسه اضطرری نیزبه خاطر آن که تصمیم درباره آن فاقد اکثریت بود نوعی قانون شکنی برای اعمال علیه ما بود. 

رفقای هیئت هماهنگی با بهترین درودهای رفیقانه ! 

رونوشت به شورای نمایندگان!

 

اولا، در جلسه قبلی شورای نمایندگان تصمیمی درباره جلسه فوق العاده گرفته نشده است. لذا برگزاری جلسه امروز فاقد قانونیت ارگان تصمیم گیری مربوطه است.

 

 ثانیا، مسائل مربوط به رژیم چنج چیزی نیست که بتوان دریک جلسه شورا به حل و فصل آن پرداخت.این مسائل باید در بولتن علنی به بحث نهاده شود تا امکان تصمیم گیری درباره آن فراهم شود. متاسفانه رفقای حزب کمونیست ایران نه فقط به انتقادات ما و بخش وسیعی از نیروهای چپ توجه نکرده اند بلکه همان گونه که مصوبات کنگره هفدهم کومله نشان میدهد اکنون به سیاست های مورد انتقاد صراحت و شفافیت بیشتری داده اند.

 

ثالثاً، هیئت هماهنگی درطی این مدت فعالیت سیاسی از طریق موضع گیری بر سر مسائل حاد سیاسی را تعطیل کرده است. باید تاکید کنیم که اقدام هیئت هماهنگی غیرقانونی بوده و اختیاری در تعطیل فعالیت سیاسی از طریق عدم انتشار اعلامیه ها ندارد. 

 

- ازجمله هیئت هماهنگی در گزارش جلسه جدید خود یکی از سه موضوع جلسه آینده را شورا را " ۳- بحث حول این پرسش : آیا انتشار اطلاعیه جمعی در قبال رویدادهای جاری ضروری است ؟"! کدام جلسه شورا به هیئت هماهنگی چنین مامورتی را داده است که فعالیت سیاسی را تعطیل کند؟  هدف از تعطیل فعالیت سیاسی در یک دوره پرالتهاب سیاسی چیست؟

 

- به چند پیشنهاد ما برای انتشار اعلامیه در یک سلسله از موارد ضروری پاسخ نداده است.

- پیش نویس ارسالی رفیق ... را به شکل غیرقانونی به جریان انداخته نشده است.

(3)امروز شنبه  28 اوت ۲۰۱۷مین روز اعتصاب غذا رضای شهابی چهره نام آشنای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه  در کنار بیشمار زندانی اعتصابی درزندان رجایی شهر می گذاردچرا باید در این باره ،شورای همکاری ها سکوت کند ؟ آیا اختلافی برای صدور یک اطلاعیه حمایتی در بین ما موجود است ؟  بر ترمز صدرو اطلاعیه ها چه نامی می توان نهاد ؟ حکم احضار علی نجاتی چهره شناخته شده سندیکای نیشکر هفت تپه را هم صادر کردند و به او ابلاغ نمودند. ما تا کی باید دست رو دست بگذاریم وصدایی از ما بر نخیزد.

چرا عده ای تنها به بی وظیفه نمودن شورای همکاری فکر می کنند ؟خواست ما صدور هر چه سریعتر دادن اطلاعیه در باب اعتصاب غذای رضا شهابی و سایر زندانیان رجایی شهر و اعلان دل نگرانی های ما  می باشد!


ازسوی روابط عمومی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)


دوشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۶ برابر با ۲۸ اوت ۲۰۱۷

 

(4) متن این اعلامیه که توسط ما تصحیحاتی درآن وارد شد به قرار زیر است:


با سلام مجدد و خسته نباشید!

ما با برخی ازاصلاحات- اکثراً نگارشی- در متن نظرمان را به این به شرح زیر پیشنهاد میکنیم

 

روابط عمومی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

چهارشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۶ برابر با ۰۶ سپتامبر ۲۰۱۷

 

صف اردوی دشمنان و دوستان اردوی کارگران و زحمتکشان را  به دقت متمایز کنیم!

 

طبقه کارگر ایران در صد سال مبارزه ی خود در شرایط  استثمار شدید ، ستم نظام های دیکتاتوری سلطنتی و ولایت فقیه ، امروز در نظام اقتصادی و اجتماعی ایران از چنان جایگاهی برخوردار است که می تواند و باید  به گور کن نظام  سرمایه داری اسلامی  مبدل شود. بورژوازی ایران در صد ساله گذشته ناتوانی و  ورشکستی خود را در ایجاد جامعه ای که بتواند  حتی در سطح  کشورهای  پیشرفته سرمایه داری فرا  روید را به اثبات رسانده است. صد سال گذشته هرگاه وهر زمان طبقه کار گر ایران اقدام به متشکل ساختن صفوف خود نموده با مخالفت و سرکوب بی رحمانه و خونین طبقه حاکم ایران  روبرو شده است.

هر کارگرانقلابی و هر فعال کمونیست و چپِ آگاه به روی دادهای تاریخ صدسال گذشته در پرتو تجربیاتی به درازای یک قرن به صحت این اصل اساسی مارکسیستی پی برده است که عدم ارزیابی درست از دوستان و دشمنان کارگران و زحمتکشان، صف طرفداران انقلاب اجتماعی و دشمنان رنگارنگ آن، منشاء انحرافات بیشمار و از دلائل تعیین کننده شکست های جنبش کمونیستی و کارگری بوده است.

درست با حرکت از این پراتیک اجتماعی مشخص ایران است که  ما  امروز باید با درایت تر از گذشته و با فراموش نکردن جنایاتی که نمایندگان طبقات حاکم در حق  فرزندان از خود گذشته ی طبقه کارگر و کلیه نیروهای برابر طلب و آزادی خواه انجام داده اند صف دشمنان طبقه کارگر و زحمتکشان ایران را به درستی ارزیابی کرده و به صف آرائی جبهه متحد کارگران و زحمتکشان برای انقلاب اجتماعی و بدیل سوسیالیستی یاری رسانیم .

 دشمنان طبقه کارگر و اکثریت مردم ایران نه فقط  ارتجاع حاکم و متحدان آن  بلکه همچنین آن بخش از بورژوازی اپوزیسیون است که می خواهد به یاری ارتجاع منطقه و قدرت های امپریالیستی سلطه خود را جایگزین ارتجاع حاکم کند.ما موظف هستیم به هردو نیروی سیاسی جاری بورژوازی نه بگوئیم و بدیل طبقه کارگر، بدیل سوسیالیسم را، به عنوان تنها بدیل درست و امکان پذیر برای رهائی و ایجاد جامعه ای عاری از ستم ستم ملی ، ستم به زنان ، ستم به طبیعت و بهره کشی انسان ازانسان-را در برابربدیل های رنگارنگ بورژوازی قرار دهیم

از همین رو ما  از همه ی نیروهای چپ وکمونیست بار دیگر دعوت می کنیم که  با موضع گیری روشن و قاطع  علیه ارتجاع دوگانه بورژوازی زمینه را برای پیشرفت جنبش کارگری و  اجتماعی کردن بدیل سوسیالیستی در میان اردوی کار و زحمت را فراهم سازند:

** درحالی پایگاه توده ای جمهوری اسلامی بیش از پیش فروریخته و اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و همه جناح های رنگارنگ آن هسستند گرایش اصلاح طلبی داخل و بیرون از حکومت زیر نام " آشتی ملی" به میدان آمده و تلاش می کند به نجات کلیت رژیم  جنایتکار ولایت فقیه به پردازد رژیم جمهوری اسلامی مسئول همه جنایات و مصیب هائی است که در چهار دهه گذشته به مردم ایران تحمیل شده است. اولین گام در راه آزادی و سوسیالیسم سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در کلیت آن میباشد. همه جریاناتی که به هر دلیل و بهانه بخواهند توهم اصلاح رژیم و یا ضرورت حمایت از آن را درهر سطحی و به هر بهانه ای از جمله سیاست رژیم چنح امپریالیسم و ارتجاع منطقه ای به پراکنند  در حقیقت آب به آسیاب ارتجاع حاکم  و تداوم حیات ننگین آن می ریزند و باید به طور پیگیر افشاء و منزوی شوند.

** وزیر خارجه امپریالیسم آمریکا آشکارا اعلام کرد که در پی رژیم چنج درایران است و از نیروهای طرفدار چنین سیاستی همه جانبه پشتیبانی می کند. اکنون ما با این وا قعیت روبرو هستیم که رهبری سازمان مجاهدین ،شورای سلطنت به رهبری رضا پهلوی وبخشی دیگر از تشکل های طرفدار سلطنت ،پاره ای از احزاب وتشکل های ملی گرا مانند حزب دمکرات کردستان ایران، حزب کومله ایران و... بر این  سیاست امپریالیستی صحه نهاده و از طریق آویزان شدن به قدرت های خارجی به مهره های تغییر رژیم امپریالیسم  مبدل میشوند. فعالیت این نیروها بهترین بهانه را به دست ارتجاع حاکم برای سرکوب تشکل ها و جنبش کارگری و توده ای ارائه میکند. هرنوع  همکاری و ائتلاف سیاسی با این نیروها به هر بهانه ای محکوم و درخدمت تقویت اردوی ارتجاعی رژیم چنچ است. وظیفه نیروهای کمونیست، چپ ، انقلابی و آزایخواه افشاء و منزوی کردن منظم و پیگیر این نیروها می باشد.

شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست قاطعانه و با تما م نیرو به هردو جناح بورژوازی  نه می گوید و آنها را گرایش ضد کارگری ،ضد دمکراتیک، مخالف استقلال واقعی و علیه بدیل  سوسیالیستی شورا می داند.

شورای همکاری نیروها  با توجه به اوضاع تغییر یافته صفوف خود را نوسازی کرده  و برای وحدت بیشتر نیروهای چپ و کمونیست و برای تقویت بدیل سوسیالیستی تلاش خود را افزایش خواهد داد.

 

بر افراشته تر باد پرچم سرخ بدیل کارگری انقلاب سوسیالیستی

پیش بسوی یکی شد ن بازهم فشرده تر نیروهای چپ و کمونیستی

سرنگون باد رژیم سر مایه داری جمهوری ا سلامی

 

 (5) پس از تصحیح ها در متن پیش نویس اولیه که توسط ما ارائه شده و در آن اشاره به تریبونال حذف شد و پیش نویس نهائی بدون اشاره به تریبونال برای تصمیم گیری در اختیار اعضای شورا قرارگرفت دو نیرو از نیروهای نشست از جمله کمیته مرکزی راه کارگر اصرار کردند که جمله دفاع از تریبونال(دادگاه ایران تریبونال در سال 2012 علیرغم بیراهه و کاستی هایش،) وارد متن شود درحالی که تعدادی از اعضای شورا با وارد کردن آن مخالفت کرده بودند.اما هئیت هماهنگی که شیوه کارش را بر خودرائی و نقض همه قواعد تصمیم گیری قرارداده است جمله دفاع از تریبونال را وارد متن تصمیم گیری کرد.

 

هئیت هماهنگی دفاع از پروژه تریبونال را به این شکل وارد متن شده است:

 

فاجعه قتل عام زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور سال 67 (اگوست و سپتامبر 88)، که با فتوای مستقیم خمینی رهبر رژیم جمهوری اسلامی عملی شد، به عنوان مصداق کامل جنایت علیه بشریت است.قتلعام زندانیانی که در زندان دوران محکومیت خود را طی میکردند جنایتی چنان هولناک و غیرقابل توجیه بود که طی سال ها سران رژیم جمهوری اسلامی از هرگونه توضیح و اعلام جنایت، که درپنهان کاری به اجراء نهاده بودند، سرباز میزدند. اما با تلاش خانواده های قربانیان این جنایت هولناک و سایر جان به در برده گان دهه سیاه شصت و فعالیت متشکل بیشماری از این شکنجه شدگان مانند کمیته برگزاری گردهمایی سراسری برای کشتار زندانیان سیاسی و انتشار گفتگوهای زندان از سال 2004 به بعد، کانون زندانیان سیاسی در کشورهای مختلف اروپایی ،دادگاه ایران تریبونال در سال 2012 علیرغم بیراهه و کاستی هایش،افشاگری های اپوزیسیون چپ و انقلابی و آزادی خواه در خارج وپخش دیرهنگام نوار منتشر شده گفتگوی حسین علی منتظری با هیات مرگ، رهبران و دست اندرکاران رژیم ناچار شدند ارتکاب به این جنایت هولناک علیه بشریت را اذعان کنند.

 

 
  facebook   twitter   بالاترين   مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیرکه عضوآن هستید ارسال کنید:  
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)