O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
شنبه ۳ فروردين ۱۳۹۸ برابر با ۲۳ مارس ۲۰۱۹
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۱۸  
    پیا

پیام نوروزی هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

 

سالی دشوار، اما سرنوشت ساز آغاز می شود

 

"بچه ها بیائید دست های تان را با حرارت قلب من گرم کنید و بروید

و گرنه دست های سرد چه می توانند بکنند ،

باد سوزناکی در فلق در حال وزیدن است."

(قطعه ای از "توزلو پیانو" ، شعری از فدایی شهید ، علیرضا نابدل)

 

بهار بر در می زند ، اما بی "گل و نسرین" و "بوی فروردین" ؛ زیرا خانواده های فرزندان شهید و اسیر مردم ایران با مصیبت های بی پایان و دشواری های طاقت سوز دست به گریبانند و میلیون ها ایرانی گرفتار در فقر و فلاکت ، در تقلائی هولناک برای برخورداری از حق سادۀ زنده ماندن.

شورش بزرگ برای رهایی آغاز شده است ؛ اما دریغا پاسداران ظلمت و بی حقی جرأت پس نشستن ندارند و راه نجات خود را در گستراندن آدمخواری و خون ریزی می بینند و بنابراین پیروزی در این کشاکش ظلمت و نور ، فداکاری ها و جانفشانی های بزرگ می طلبد. با این همه ، دلاوری و هشیاری زنان و مردان ایرانی ، گسترش ارتباطات سراسری کارگران و زحمتکشان به جان آمده از بیداد ضحاکیان و جسارت فزاینده و فرخنده انبوه ستمدیدگان و محرومان ، جای تردیدی باقی نمی گذارند که ظلمت و سرما رفتنی است و فلق برآمده در افق بهاری بشارت رهایی.

فرارسیدن نوروز و رستاخیز طبیعت بر مردم ایران و همه خویشاوندان فرهنگی مان در منطقه خاورمیانه مبارک باد.

"هیچ شک نباید داشت ، روز خوبتر فرداست و با ماست!"

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  facebook   twitter   بالاترين   مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیرکه عضوآن هستید ارسال کنید:  
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)