O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
شنبه ۳ فروردين ۱۳۹۸ برابر با ۲۳ مارس ۲۰۱۹
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  پنجشنبه ۹ فروردين ۱۳۹۷ برابر با ۲۹ مارس ۲۰۱۸  
    اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

 

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

در دفاع از مبارزات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

 

برای دفاع از حق حیات

کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

بپاخیزیم!

 

اعتراضات و اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه در هفتم و هشتم فروردین ۱۳۹۷، در اعتراض به واگذاری زمین های کشاورزی به شرکت های پیمانکاری و عدم پرداخت دستمزد ،عیدی و پاداش سال قبل، با تعطیلی کارخانه در هشتم فروردین از سوی امید اسد بیگ، مدیرعامل کارخانه روبرو شد. این اعتراضات، بیان شکست سیاست های سرکوبگرانه حکومت و کارفرمایان در هفته پایانی سال ۱۳۹۶ بود که با دخالت سپاه و دستگیری و فراری دادن فعالان کارگری و سندیکائی، در صدد بازگرداندن "آرامش" به کارخانه، بدون پاسخگوئی به خواست های به حق کارگران بود.

 

کارگران مبارز نیشکر هفت تپه که چندین سال برای حق حیات خود و خانواده های شان و علیه گرسنگی می جنگند، خواست های نامعقولی ندارند. کارگران، مخالف قطعه قطعه کردن و فروش زمین های بزرگترین شرکت تولید نیشکر و شکر کشور هستند؛ واگذاری بخش های گوناگون به شرکت های پیمان کاری چپاولگر را بر نمی تابند؛ خواهان رسمی شدن کارگران قراردادی هستند؛ با شناخت توطئه ها و برنامه های مدیریت خصوصی شرکت، خواهان بازگشت اداره این شرکت بزرگ به دولت و مشارکت در مدیریت آنند و همچنین خواهان دریافت حقوق های معوقه شان برای گذران زندگی خود و خانواده هایشان هستند. این مجموعه، خواسته های غیرقابل تحققی نیستند. آنها که شعار حمایت از تولید و کالای داخلی را سرلوحه شعار سال خود کرده اند، قاعدتآ باید به حمایت از این خواست ها روی آورند و با واردات بی رویه شکر توسط سلاطین شکر که در "بیوت آقایان" لانه کرده اند، مقابله کنند. اما پر واضح است که واعظان کین جلوه بر محراب و منبر می کنند\ چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند.

 

اکنون که سیاست مدیریت کارخانه و حامیان حکومتی شان، نه پاسخ گوئی به خواسته های بیواسطه و بر حق کارگران، بلکه تعطیلی کارخانه و حتی تخریب و ویران کردن آن است، باید با تمام قوا در مقابل این سیاست رذیلانه ایستاد. تجربه کارخانه پارس الکتریک رشت، که با تعطیلی آن ۱۷۰۰کارگر را بیکار و ۱۲ هکتار زمین آن را به برج های سر به فلک کشیده تبدیل کردند، می تواند بیان سرنوشتی باشد که در انتظار زمین های شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز هست. روشن است که خشم کارگران از همین جا ناشی می شود. از این رو همانگونه که فعالان کارگری این شرکت در پیام به کارگران همرزم خود نوشته اند، شرکت هفت تپه و تمام اموالش از آن کارگران شریف و زحمتکش هفت تپه و ثمره چندین دهه کار، زحمت و عرق جبین آنهاست. نمی توان و نباید اجازه داد مدیریت کارخانه و نهادهای امنیتی با توطئه های گوناگون، این ثمره کار و زحمت کارگران را از دست آنها خارج سازند. از این رو؛

با مقاومت هماهنگ و یک پارچه،

با در پیش گرفتن تاکتیک هائی که بهانه به دست مدیریت ندهد،

با بسیج و گردهم آئی تمامی خانواده های کارگران که زندگی شان به ثمره کار کارگران وابسته است،

با جلب حمایت مردم شهر شوش و شهرهای اطراف که حضور این شرکت عظیم کشت و صنعت، می تواند برای بسیاری از آنها منبع کار و درآمد باشد،

با حمایت همآهنگ دیگر بخش های کارگری کشور،

می توان فشار بر مدیریت و نهادهای امنیتی و حکومتی را بالا برد و آنها را به تسلیم در برابر خواسته های کارگران واداشت.

 

اکنون که مدیریت نیشکر هفت تپه در همآهنگی با مقامات امنیتی، و تمام جناح های رژیم در تلاش است برای "جمع کردن" مبازرات کارگران هفت تپه، حتی به تعطیلی و تخریب و قطعه قطعه کردن کارخانه مبادرت ورزد، باید با تمام قوا در برابر این سیاست ویرانگر ایستاد. باید به مردم یادآور شد که این مبارزات درخشان برای مبارزه با گرسنگی، علیرغم ادعای رهبر رژیم، از آن سوی مرزها هدایت و سازماندهی نمی شوند. این فشار گرسنگی است که کارگران و همه فرودستان را به فریاد و شورش وامیدارد. وقتی مقامات حکومتی در حمایت از "برادران قاچاقچی" که با واردات گسترده و سازماندهی فروشگاه های زنجیره ای پر از کالاهای قاچاق، تولیدات داخلی را در هم می شکنند و صنایع کشور را از کار می اندازند؛ وقتی که صندوق های بازنشستگی را چپاول و بین اعوان و انصار خود بذل و بخش می کنند؛ وقتی کارخانه ها را تعطیل و زمین های آن ها را می فروشند؛ وقتی حقوق کارگران را ماه های متمادی نمی پردازند، و زمانی که به دستور رهبر در راه "جمع کردن" مبارزات کارگری، حتی به تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی روی می آورند، روشن است که کارد به استخوان نیروی کار و زحمت می خورد و کارگران، معلمان، پرستاران، کشاورزان و بازنشستگان را به واکنش وامیدارد. این فریاد و خشم مقدس، از اعماق جامعه ریشه می گیرد نه از آن سوی مرزها؛ از آه و ناله کودکان گرسنه در خانواده های کارگران، زحمتکشان و تهیدستان تغذیه می شود نه از ماهواره های برون مرزی یا شبکه های اجتماعی.

 

سازمان ما ضمن حمایت قاطعانه از مبارزات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، از تمامی فعالان کارگری، از مدافعان حقوق کارگران و از کلیه آزادی و عدالت طلبان می خواهد از مبارزات جسورانه کارگران نیشکر هفت تپه و از سندیکای کارگران این شرکت حمایت کنند و اجازه ندهند دشمنان کارگران زمینه های تعطیل، تخریب و در هم شکستن مقاومت کارگران را فراهم آورند. ارتش متحد کارگری در خوزستان و سراسر ایران، قدرتمندتر از آن است که مقامات حکومتی بخواهند مقاومت و مبارزه کارگران در واحدهای گوناگون تولیدی و خدماتی را جداگانه در هم بشکنند. کارگران و زحمتکشان ایران، اکنون که بیش از گذشته به ضرورت همبستگی و تشکل سراسری خود واقف گشته اند، باید با سازماندهی اعتراضات حمایتی، با اعلام حمایت از خواست های همرزمان خود، با ایجاد تشکل های همیاری و همکاری و بوجود آوردن امکانات همآهنگی های سراسری، اجازه تعرضاتی چنین رذیلانه به ثمره کار و زحمت هم سرنوشت تان خود ندهند. وقتی ارتش چپاولگران اموال عمومی، سرمایه داران رانت خوار، برادران قاچاقچی، کارفرمایان گوش به فرمان حکومتی و باندهای مافیائی حکومتی بصورت متحد در برابر کارگران و تهیدستان صف کشیده اند، باید که ارتش نیرومند کار و زحمت نیز خود را بصورتی متحد و سراسری سازمان دهد و از حق حیات خود دفاع کند.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

پنجشنبه ۹ فروردين ۱۳۹۷ برابر با ۲۹ مارس ۲۰۱۸

 
  facebook   twitter   بالاترين   مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیرکه عضوآن هستید ارسال کنید:  
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)