Print  |  close
۱۸ ژانويه ۲۰۱۸ پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ برابر با 
 سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) 
  ѐی - ی
اطلاعیه کانون صنفی معلمان استان تهران

اطلاعیه کانون صنفی معلمان استان تهران

در اعتراض به تداوم بازداشت معترضان دی ماه ۹۶

 

به نام خداوند جان و خرد

 

در حالیکه بیش از بیست روز از حوادث اعتراضی ماه جاری می گذرد، همچنان تعداد زیادی از دانشجویان و فعالان مدنی و کارگری و تعداد محدودی از دانش اموزان و معلمان و بازنشستگان به صورت بازداشت موقت در حبس می باشند.

 

همچنان که تجربیات گذشته نیز نشان می دهد ، زندان و حبس و سرکوب منتقدان و معترضان ،نه تنها کمکی به رفع بحران های موجود در جامعه نمی کند ، بلکه بر عکس به تشدید عوامل تنش زا منجر می شود واین هشداری است که بارها از طرف کانون های صنفی معلمان به مسئولان و تصمیم گیران کشوری داده شده است .

 

کانون صنفی معلمان استان تهران ضمن تاکید بر حق مشروع ملت ایران در جهت برپایی تجمعات اعتراضی به شکلی مدنی، آزادی همه بازداشت شدگان اعتراضات ۹۶ بویژه دانش اموزان ، معلمان، دانشجویان و فعالان مدنی و کارگری را خواهان است.

 

کانون صنفی معلمان استان تهران

۹۶/۱۰/۲۸