Print  |  close
۰۸ می ۲۰۱۸ سه-شنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ برابر با 
 سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) 
  اطلا عیه ها
در سوگ رفيق و مادر صدها پيشمرگ کومله‐ آباجی

در سوگ رفيق و مادر صدها پيشمرگ کومله‐ آباجی

با کمال تأسف صبع روز شنبه پنجم ماه مه ٢٠١٨ رفيق و مادر صدها پيشمرگ کومله‐عذرا آدمی برای هميشه چشم از جهان فرو بست. پيشمرگان کومله، رفيق عذرا آدمی را به تبعيت از فرزندانش آباجی می‌خواندند. او سال ها در صفوف کومله در کنار انجام وظايف تشکيلاتی‌اش، يار و ياوری مهربان برای پيشمرگان بود. چهره مهربانش، صميمت‌اش، دلسوز بودنش و دەها خصلت خوب ديگری که در وجود او جمع بود، او را به يکی از چهرەهای محبوب و قابل اتکا برای همه آن کسانی که او را می‌شناختند،  تبدیل کرده بود.

در طول بيش از چهل سال پيگيرانه با استبداد و جمهوری اسلامی ايران مبارزه کرد. در طول تمام اين سالها نه از دست دادن پسرش رفيق علی گلچينی (صلاح) و نه مشکلات و سختی‌های ديگر نتوانست از عزم و ارادە او برای مبارزه بکاهد و تا آخر عمر به آرمان هايش وفادار ماند.

مرگ آباجی همه رفقايش را در غم و اندوه فرو برد. ما به خانواده و همه پيشمرگان کومله و همرزمان آباجی تسليت می‌گوئيم. صفوف مبارزين برای زندگی عادلانه و بهتر، مبارزی پيگير و چهرەای محبوب را از دست داد. يادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

روند سوسياليستی کومله

دوشنبه ۱٦ ارديبهشت ۱۳۹۷ برابر با ٦  می ۲۰۱۸