O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Rahe Kargar
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۴ جولای ۲۰۱۹
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
  مقاله ها - سال ٢٠١٧
250 تا 260 از تعداد کل:285   تعداد  29  صفحه       19    20    21    22    23    24    25    26    27    28         
سه-شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵  برابر با ۰۷ فوريه ۲۰۱۷
سه-شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵  برابر با ۰۷ فوريه ۲۰۱۷
جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵  برابر با ۰۳ فوريه ۲۰۱۷
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵  برابر با ۰۱ فوريه ۲۰۱۷
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵  برابر با ۰۱ فوريه ۲۰۱۷
سه-شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵  برابر با ۰۷ فوريه ۲۰۱۷
شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵  برابر با ۰۴ فوريه ۲۰۱۷
روايتي از كاروان‌هاي مرگ در پيچ‌و‌خم‌هاي مرز
پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵  برابر با ۰۲ فوريه ۲۰۱۷
هیچ بحران بزرگ و گلاویزی عمومی نیروهای اجتماعی متخاصم ، فرجام از پیش تعیین شده ای ندارد. بنابراین ، مسأله کلیدی دوره کنونی این است که نیروهای چپ و مترقی چگونه و با چه آهنگی می توانند به مقابله با این تاریکی برخیزند. تجربه اعترضات گسترده توده ای در همین روزهای نخستین ریاست جمهوری ترامپ در خودِ امریکا و کشورهای دیگر ، چشم انداز نسبتاً امید بخشی را نشان می دهند. فراموش نباید کرد که در خودِ امریکا ، همراه با به میدان آمدن ترامپ ، برنی سندرز نیز به میدان آمد و با کمپین خود مخصوصاً در پیشِ روی جوانان امریکا روزنه های جدیدی گشود ؛ فراموش نباید کرد که مطالعه در باره نسل «هزاره ای های جوان» امریکا نشان می دهد که آنها بسیاری از پیشداوری های نسل های قبلی را پشت سر گذاشته اند. فضا برای پیشروی چپ در اورپا حتی می تواند مساعدتر از امریکا باشد. اما در نهایت همه چیز بستگی به این دارد که چپ بتواند با آهنگ لازم خود را سازمان بدهد و به جای ولگردی های رایج در باره قابل تحمل تر کردن سرمایه داری ، به فراتر رفتن از سرمایه داری رو بیاورد ؛ به جای وعده های سوسیال دموکراسی برای پایان دادن به نئولیبرالیسم ، به راه پیمایی سوسیالیستی برای پایان دادن به سرمایه داری دست بزند.
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵  برابر با ۰۱ فوريه ۲۰۱۷
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵  برابر با ۰۱ فوريه ۲۰۱۷