O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Rahe Kargar
پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۳ می ۲۰۱۹
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
بازگشت تاریخ انتشار : جمعه ۲ آذر ۱۳۹۷  برابر با ۲۳ نوامبر ۲۰۱۸
بیانیه جمعی از کارگران و خانواده های کارگری سنندج

 

بیانیه جمعی از کارگران و خانواده های کارگری سنندج

در حمایت از کارگران هفت تپه و فولاد اهواز!

 

اعتصاب و اعتراضات، کارگران نيشکر هفت تپه براي دريافت چندین ماه حقوق معوقه و پافشاری و استمرار کارگران تا لغو کامل خصوصی سازی شرکت که جز فقر و بدبختی و استثمار کارگران چیزی عایدشان نکرده و همچنین ضرورت دخالت گری کارگران در اداره شرکت توسط کارگران به صورت شورایی و دیگر مطالبات شان بيش از دو هفته است که شهر شوش را به میدان رزم طبقاتی و سخنراني کارگران و خانوادەهايشان تبديل کرده است. و بازداشت پیشروان و فعالان کارگري برخلاف تصور نهادهای امنیتی و حامیان سرمایه نتوانست به اعتراضات خاتمه دهد و از عزم راسخ کارگران براي دستيابي به حقوقشان بکاهد و در مقابل به موجی از حمايت وهمبستگي کارگران، فرهنگيان، دانشجويان و مردم شوش. انجامید. حمايت سایر بخش های طبقه کارگر از جمله، کارگران عسلويه، هپکو اراک، فولاد اهواز، پتروشيمي ماهشهر، سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، معلمان و فرهنگيان و پشتيباني بسياري ديگر از تشکل‌ها و افراد از اعتصاب کارگرای هفت تپه به تقويت و پيروزي نهائي اعتصاب کمک مي‌کند.

شرکت خانوادهاي کارگران همينطور حضور شهروندان در راهپيمائي کارگران هفت تپه، عملی بودن پيوند مبارزات کارگری با مبارزات سراسری طبقه کارگر را به تصویر کشیده است و يقينأ توان آنها را براي دست يابي به اهدافشان افزايش داده و در به زانو درآوردن حاميان سرمايه آنها را ياري خواهد رساند.

بر اثر همين پشتيباني وسيع و کم سابقه که از کارگران معترض در سطح منطقه و در سراسر کشور بعمل آمد، بازداشت شدگان به استثناي اسماعيل بخشي و فعال دانشجوئي و مدني سپيده قليان، آزاد شدەاند.

در راهپيمائي های چند روز گذشته کارگران هفت تپه که جمع کثيري از کسبه‌، خانودەهاي کارگران و اهالي شهر در آن شرکت داشتند، سخنرانان با تأکيد بر ادامه اعتراضات تا رهائي همه بازداشت شدگان و همينطور بر ارادەاشان براي به پيروزي رساندن اعتصاب و اعتراض‌اشان تأکيد ورزيدند.

اتحاد و يکپارچگي کارگران هفت تپه و فولاد، همچنین عزم راسخ آنها براي بدست آوردن خواست‌هايشان را مي‌توان با حمایت و پيوستن به آنها تقويت کرد. لذا ما جمعی از کارگران و خانواده های کارگری سنندج حمایت بی دریخ خود را از اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه و فولاد اهواز اعلام میداریم و خواهان آزادی بی قید، تمامی بازداشت شدگان این اعتراضات ازجمله نماینده کارگران هفته تپه، اسماعیل بخشی هستیم.

زنده باد مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه و فولاد و دیگر بخشهای کارگری برای رسیدن به خواستها و مطالبات خود و هم طبقه هایشان.

 

کارگران ، فعالین کارگری و خانواده های کارگری سنندج

 

۲ آذر ۱۳۹۷

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه.

...................................................

نامه جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج

خطاب به کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز

 

بر پایه خبرمندرج در شبکه مجازی در تاریخ چهارشنبه ٣۰ آبان ۱٣۹۷ آمده است : شماری از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج با نوشتن نامه ای حمایت خود را از کارگران هفت تپه و فولاد اهواز اعلام کردند.

متن کامل نامه به شرح زیر می‌باشد:

مقاومت و ایستادگی با شکوه کارگران شریف و زحمتکش نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز، پژواک دیگری از فریاد خشم کارگران و ستم دیدگان خلقی است که از غارت و ستم حکومتی غرقه در فساد و دزدی به ستوه آمده‌اند.

مردمی که هر روز شاهد چپاول دارایی و دسترنج کار خود هستند و ثروت و سرمایه های آنان در ازای تحمیل فقر، گرسنگی و سیه روزی فاجعه بار به تنور آتش جنگ و تروریسم ریخته و یا هزینه سرکوب اعتراضات آنان می شود و امروز به درستی آدرس صحیح دشمن واقعی خویش را دریافته‌اند.

ما زندانیان سیاسی زندان گوهردشت، ضمن حمایت از کارگران شریف هفت تپه و فولاد اهواز، بر عزم و اراده آنان درود می فرستیم و دیگر اصناف و اقشار تحت ستم را به اتحاد و همبستگی با آنان فرامیخوانیم. چرا که معتقدیم یگانه راه حل مشروع و عادلانه علیه ظلم و چپاول، تنها از مسیر خیزش و قیام می گذرد. مسیری که با اتحاد سراسری و متشکل از تمامی اصناف و اقشار ستمدیده، به برچیدن بساط غارتگران و ستمگران راه خواهد برد.

 

محمد امیرخیزی

سعید ماسوری

محمدعلی منصوری

پیام شکیبا

آرش صادقی

سعید شیرزاد

حسن صادقی

ابوالقاسم فولادوند

ابراهیم فیروزی

مجید اسدی

 

چهارشنبه ۳۰آبان ۹۷

زندان گوهردشت

===========

بیانیه جمعی از کارگران و فعالین کارگری

در حمایت از اعتراضات و اعتصابات کارگری

در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و مجتمع ملی فولاد اهواز

 

کارگران، مردم آزادیخواه و برابری طلب

 

طبقه کارگر ایران در حال عبور از یکی از دشوارترین دوران های خود از لحاظ اجتماعی _ اقتصادی ست . میلیونها کارگر بیکارند و هزاران کارگر شاغل چشم انتظار پیوستن به خیل عظیم ارتش بیکاران اند، دستمزدهای عموما پایین تر از خط فقر نیز برابر آمارهای رسمی تنها جواب گوی ۲۵ درصد از نیازهای اولیه سفره کارگران است، چنین دستمزدهایی مصداق عدم تامین و دسترسی کارگران به نیازهای مهم و حیاتی چون درمان، آموزش، مسکن، پوشاک .... را تداعی می کند، این شرایط دشوار گویا قرار است عرصه را بر مردم محروم و طبقه کارگر در روزها و ماه های پیش رو تنگ و تنگ تر نماید، موج جدید گرانی و تورم لجام گسیخته ناشی از تحریم های آمریکا و دول غربی که پایین آمدن ارزش پول ملی و در قبال آن کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید کارگران را در پی خواهد داشت همگی نشان از آن دارد که بورژوازی ایران طبق نرم همیشگی، عزم خود را برای اعمال ریاضت های بیشتر که از مسیر سفره کارگران بایستی بگذرد، جزم کرده است. طبقه کارگر همواره هشدار داده و صراحتا اعلام کرده است، جنگ دول امپریالیستی در منطقه و جهان بر سر منافع اقتصادی شان هیچ ربطی به منافع مردم زجر دیده و طبقه کارگر آن کشورها و خصوصا ایران ندارد و امید جریانات بورژوازی اپوزیسیون خارج و نیز بخشی از اپوزیسیون متوهم داخل کشور به دول غربی برای مداخله سیاسی و نظامی در ایران را چیزی جز به انحراف کشاندن مبارزات برحق مردم و طبقه کارگر ایران که هم اکنون بر این بستر اجتماعی دارد می جوشد، نمی داند. این فشار فقر و گرسنگی است که کارگران و همه فرودستان را به فریاد و شورش و حضور در خیابان ها وامیدارد. وقتی که صندوق های بازنشستگی را چپاول و بین اعوان و انصار خود بذل و بخش می کنند؛ وقتی هر روزه کارخانه ها را تعطیل و زمین های آن ها را می فروشند؛ وقتی حقوق کارگران را ماه های متمادی نمی پردازند، واضح و روشن است که کارد به استخوان نیروی کار میخورد و بخش های مختلف طبقه کارگر از معلمان، رانندگان کامیون، کارگران خباز، پرستاران، کشاورزان و بازنشستگان را به واکنش وامیدارد. این فریادها از اعماق جامعه معترض بە وضع موجود ریشه می گیرد نه از آن سوی مرزها، از آه و ناله کودکان گرسنه در خانواده های کارگران، زحمتکشان و تهیدستان تغذیه می شود نه از تبلیغات رسانه ای این یا آن اپوزیسون بورژوازی.

در چنین اوضاع و احوالی است که طبقه کارگر فصل جدیدی از مبارزات را در پیش روی خود می بیند. اعتصابات و اعتراضات کارگری در بخش های مختلف طی ماه های اخیر به روشنی نشان داده است، طبقه کارگر برای جلوگیری از تباهی جسمی و روانی و برای تجلی انسانیت خود هیچ راهی جز مبارزه ای متحدانه با شرایط موجود حاکم بر زندگی اش ندارد. اعتصابات و اعتراضات کنونی در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز اعتلای مبارزات تاکنونی طبقه کارگر ایران است. اعتراضاتی که افق دیگری از مبارزات کارگری را بە روی ما گشوده است. از مطرح نمودن امر شوراهای مستقل کارگری با اتکا بە نیروی طبقه کارگر در محیط کار و تولید، بعنوان ظرفی مناسب جهت کانالیزه کردن مبارزات کارگران و دخالت دادن بخش وسیع تری از کارگران در امر مبارزه، گرفته تا حضور چشم گیر زنان بعنوان بخشی از نیروی کار، فضای مردمحور اعتراضات و اعتصابات کارگری را به کلی دگرگون کردە است، انتقال مبارزات کارگران از محیط کارخانە و کارگاه های کار و تولید به محیط زیست و زندگی کارگران و پشتیبانی و حمایت مردم از خواست و مطالبات کارگران، پیوند و اتحاد طبقاتی کارگران در دو مجتمع بزرگ کشور (صنایع ملی فولاد اهواز و شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ) حول مطالبات مشترکشان ضمن اینکه نشان از نقطه قوت طبقه کارگر در این برهه زمانی مشخص است، اما همزمان این مبارزات نیازمند و مستلزم حمایت و پشتیبانی سراسری و همە جانبەی دیگر کارگران در بخش های مختلف تولیدی و صنعتی کشور و همچنین دیگر جنبش های اجتماعی، جنبش معلمان، دانشجویان، زنان، و همەی فعالین سیاسی در عرصەهای مختلف است که چنین امری نیز خود مستلزم ایجاد تشکلهایی در سطح سراسری و در محیط کار و زیست کارگران برای هماهنگی و ایجاد حمایت و همدلی بیشتر در میان کل طبقه کارگر است. ما جمعی از کارگران و امضا کنندگان این بیانیە ضمن اعلام پشتیبانی و حمایت همە جانبە از اعتراضات و اعتصابات کارگران کشت و صنعت هفت تپە و مجتمع فولاد اهواز و محکومیت شدید قشون کشی کارفرمایان و مسولین که بجای رسیدگی به خواستها و مطالبات برحق کارگران، اقدام به آوردن و استقرار نیروهای یگان ویژه در سطح شهر شوش نموده و در همین راستا دوتن از نمایندگان کارگران و یکی از خبرنگاران حاضر در محل را دستگیر نموده اند. ما ضمن محکوم نمودن این دستگیریها و سیاست ارعاب و سرکوب خواهان آزادی بی قید و شرط افراد دستگیر شده بوده و خواستار حمایت بخشهای مختلف جامعە از این حرکت برحق کارگران هستیم.

 

زندە باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران ایران

 

۲۷ آبانماە ٩٧

 

یدی قطبی

رضا حسينی

رازان حسینی

حشمت شعاعی

فرشته نیکاموز

سعید مهاجر

سپهر الماسی

سارا جوانشیر

نعيمه حسينی

كاوان حسينی

بهروز جوانشیر

عبدالله بلواسی

سینا محمدی

شهین ویسی

جلیل رحمانی

سردار رحمانی

محسن محمدی

انور قربانی

فرشید صادقی

احمد رحمانی

خلیل رحمانی

صباح شادی

سیف الله شادی

ادریس شادی

زاهد قربانی

حسن امانی

شورش خاطری

حسن قربانی

عدنان رستمی

فواد قادری

سیروس شادی

فیروز قربانی

ناصر امانی

هوشنگ قربانی

زاهد قربانی

سیروس شاپوری

آزاد پشابادی

یزدان محمدی

کاوه گودرزی

جبار قربانی

عبدالله یوزی

الیاس قربانی

محمود رمضانی

رحمان یوزی

ظفر یوزی

مهرداد صبوری

عبدالله قربانی

برهان شاکری

عرفان شاکری

رضا اقدسی

جوانمیر مرادی

طیب چتانی

فتح الله کمانگر

یدالله کمانگر

نصرالدین قربانی

نسرین جوادی

سینا محمدی

شهین ویسی

فرامرز احمدی

سه روین عبدالهی

محمود صالحی

اهون خادمی

پارسا بغدادی

ناصح فرجی

هوشیار ویسی

خبات محمودی

فریاد محمودی

کمال کریمی

سه رکوت لطفی

فواد فلاحی

شادی رسولی

بهزاد ریحانی

سامان لطفی

عبداله خانی

فرهاد زندی

محسن خوش چشم

زبیر رحیمی

فرهاد حسنی

زهرا - صادقی

مرتضی صیدی

سمیرا امینی

امیر عباسی

پوریا مجیدی

( از رفقای کارگر افغانستانی در ایران )

مهروین بشری

سورج ملک

عارفه ایماق

سید ذکی فقیرزی

رحمت کارگر

میوند عباسی

عزیز احمد

نصیر کریم بخش

راشی

 

...

.........................................

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید: