Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۹ می ۲۰۲۰
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : سه-شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸  برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹
:closed_book::pencil2:سال تحصیلی جدید و ما همچنان دوره میکنیم شب را و روز را هنوز را

پیام گروه اتحاد بازشستگان به مناسبت آغاز سال تحصیلی

 

سال تحصیلی جدید

و ما همچنان دوره میکنیم

شب را و روز را

هنوز را !

 

سال تحصیلی 99-98 آغاز می شود ولی:

کدام سال تحصیلی؟

با مدارس ویران شده از زلزله وسیل و دانش آموزان رها شده به امان خدا؟ یا کلاس های کپری و طویله ای و کانکسی؟ با هزاران محصل بازمانده از تحصیل و درعین حال کودکان نان آوری که به صفوف کارگران پرتاب شده و از دنیای کودکی محروم شده اند؟

با گرانی های فزاینده و کمرشکن که 95درصد خانواده ها را با فقر و فلاکت همراه کرده است و کودکانی که به ناچار در این گرداب تباهی دست و پا میزنند؟

سال تحصیلی جدید در حالی آغاز میشود، که نابرابری و تبعیض بیداد می کند، مناطقی محروم از ذره ای امکانات زیستی - آموزشی تا مراکزی ویژه و غیر قابل تصور که برای فرزندان طبقات دارا تجهیز گردیده اند!

نظام آموزشی ناکارآمد و کالایی شده که از قبلِ تحصیل فرزندان ما، اهداف سودورزانه خود را دنبال می کنند و حرمت و امنیت محصل و دانشجو که به پشیزی بها نمی دهند و مراکز آموزشی ای که با وحشت، خشونت و تفتیش عقاید قرون وسطایی، دانش آموزان را به خمود و بی تفاوتی نسبت به تحصیل سوق داده است: دانش آموز مورد آزار قرار دارد، دانشجو ستاره دار است و ظالمانه حکم طولانی زندان می گیرد. معلمان دلسوز و زحمتکش به جای کلاس درس در زندان ها به سر میبرند و تنها به دلیل اعتراض به شرایط اسفبار نظام آموزشی خصوصی سازی شده و مطالبات برحق هر روزه مورد تهدید، بازداشت، زندانی شدن و یا تبعید قرار دارند.

فرزندان ما حق دارند که با نشاط، سربلندی و بالندگی زندگی کنند: از تحصیل رایگان، مراکز ایمن و استاندارد، امکانات علمی، ورزشی- هنری، تکنولوژی، و فارغ از هر گونه تبعیض طبقاتی،جنسیتی، قومیتی و عقیدتی بهره مند گردند.

معلمان و اساتید مراکز آموزشی باید از امنیت شغلی، رفاه و استقلال در نحوه انجام وظایف خود برخوردار باشند و با فراغ خاطر به تربیت و آموزش کودکان، نوجوانان و جوانان بپردازند.

ما برای اصلاح نظام آموزشی موجود و کارآمد نمودن آن راهی جز تغییر بنیادی آن نداریم.

گروه اتحاد بازشستگان

۳۱ شهریور ۹۸

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2020 Copyright: All rights reserved