Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ برابر با  ۲۶ ژانويه ۲۰۲۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :سه-شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹  برابر با ۲۶ ژانويه ۲۰۲۱
قطعنامه تجمع ۷ بهمن گروه اتحاد بازنشستگان

قطعنامه گردهم آی ۷ بهمن بازنشستگان تامین اجتماعی

 

وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران هر روز بیشتر از روز قبل رو به وخامت گذاشته اما دولت همچنان از پرداخت بدهی خود به صندوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است سر باز می‌زند و این درحالی است که هیچ مسئولیتی هم در قبال سازمان تأمین اجتماعی برعهده نمی‌گیرد و نمایندگان مجلس نیز علیرغم تمامی وعده‌هایی که داده‌اند نتوانسته‌اند مطالبات ما را تا اجرایی شدن آنها پیگیری نمایند. ما امروز در اینجا جمع شده‌ایم که یکبار دیگر با صدای بلند مطالبات قانونی و مشروع خود به شرح زیر را بیان کرده و خواهان اجرای فوری آنها شویم:

 

-  براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، درصد افزایش حقوق بازنشستگان باید یکسان بوده و هریک از این بازنشسته‌ها به تناسب پرداخت حق بیمه از افزایش حقوق برخوردار ‌شوند؛ سازمان تأمین اجتماعی تا قبل از پایان سال ۱۳۹۹ موظف به افزایش و ترمیم عقب ماندگی حقوق بازنشستگان تراز با نرخ تورم و افزایش هزینه های زندگی و خط فقر است که الان به ده میلیون رسیده است .

 

-  سازمان تامین اجتماعی طبق ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی مسئول تامین درمان کامل بازنشستگان بیمه‌پرداز اجباری به طور مستقیم است و ما خواهان اجرایی شدن این ماده قانونی هستیم.

 

-  ما خواهان اجرای بند (ب) ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه اقتصادی هستیم که سازمان تامین اجتماعی را موظف به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران می‌کند.

 

-  ما خواهان رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار سازمان تامین اجتماعی هستیم.

 

-  ما خواهان پرداخت عیدی برابر با شاغلین به بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هستیم.

 

-  سازمان تامین اجتماعی مسئول اجرای وظایف حمایتی و دولتی از گروه‌های حمایتی نمی‌باشد. و باید هزینه‌های حمایتی از گروه‌های حمایتی را از دولت اخذ نماید و نباید از دسترنج بازنشستگان و شاغلان بیمه‌پرداز اجباری برای گروه‌های حمایتی هزینه گردد. لذا لازم است از این گونه اهمال‌کاری‌ها جلوگیری شود.

 

-  سازمان تامین اجتماعی موظف است به وضعیت از کار افتادگان و مستمری بگیرانی که در شرایط سخت مالی بسر می برند و توان اداره امور خود و انجام شغل دیگری را ندارند رسیدگی نموده و مشکل معیشتی و بیمه آنها را حل نماید.

 

-  با اینکه در آذر ماه وعده داده شده بود که افزایش بابت ۴ درصد سخت وزیان انجام می‌شود اما اینکار صورت نگرفته و میبایست که بابت مشاغل سخت وزیان آور درخصوص ۴ درصد سخت وزیان آور این افزایش صورت بگیرد.

 

-  ما خواهان‌ اجرای  بند ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پرداخت حق منطقه جنگی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در مناطق جنگی هستیم.

 

...............................................................

قطعنامه تجمع ۷ بهمن گروه اتحاد بازنشستگان

          

گسترده تر شدن فقر و فلاکت در جامعه، بنیان های زندگی بازنشستگان را همچون سایر اقشار زحمتکش به سوی فروپاشی کشانده است. تبعیض و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی فاصله میان اکثریت زحمتکش جامعه با ثروتمندان و صاحبان قدرت را به شکل عریانی نشان می دهد. این تضادها و تفاوت ها موجب گردیده است که بازنشستگان نیز از این مناسبات رنج برده و نارضایتی خود را به شکل تجمع های مکرراعلام نموده و به بیان خواست های خود بپردازند. 

 

ناتوانی در تأمین هزینه های زندگی و پایین بودن سطح حقوق و مستمری و وجود تبعیض های گوناگون، نیروهای بازنشسته را به صف معترضان پی گیر جامعه کشانده است. برآیند این اعتراضات، از جمله تجمع های متعددی می باشد که بازنشستگان برای رساندن صدای خود در مقابل نهادهای رسمی مختلف برپا می دارند. تجمع های خیابانی نشان دهندۀ عملی اجتماعی است که بر پیگیری و تلاش ِ بالفعل آنها برای تغییر اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دلالت دارد. بازنشستگان برای نتیجه بخش بودن و تأثیری گذاری ِ بیشتر این تجمعات، باید تلاش کنند تشکل های فراگیر و مستقل خود را ایجاد نمایند و با تدوین خواست های خود بر پایۀ یک منشور مشترک، همبستگی و اشکال اعتراضات خود را نیز ارتقاء داده، به سمت ایجاد وحدت و تشکل فراگیر که اساسا ابزار مبارزه برای خواست های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی خود می باشند، پیش بروند:

 

بازنشستگان نباید پس از پایان دورۀ اشتغال خود دغدغۀ تأمین هزینه زندگی - هزینه مسکن و درمان، بهداشت، پوشاک، مسافرت و تحصیل فرزندان خود – داشته باشند.

 

مستمری و حقوق بازنشستگی  باید هزینه زندگی خانواده شان را تأمین کند. تورم و گرانی روز افزون بازنشستگان را برای تهیه هزینه های زندگی در تنگنا قرار داده است. به همین منظور برای تامین هزینه های زندگی، بازنشستگان نباید از حقوق و مستمری کمتر از ۱۲ میلیون تومان در ماه برخوردار باشد.

 

داشتن بیمه همگانی و درمان رایگان جزء حقوق اولیه همۀ بازنشستگان است.

 

اداره و نظارت بر صندوق های بازنشستگی که سرمایه گذاری و اندوخته خود بازنشستگان می باشد، از طریق منتخب اعضای صندوق ها  و سازمان تامین اجتماعی، توسط بازنشستگان ‌و نیروهای شاغل باید انجام شود.

 

بازنشستگان معترض نباید تحت هیچ گونه فشارهای امنیتی، پیگرد پلیسی و قضائی قرار بگیرند. 

 

اجرای همسان سازی واقعی ِحقوق ها خواسته بازنشستگان می باشد. پیش از هرنوع همسان سازی، حقوق ها باید تا سطح ۱۲ میلیون تومان برای همه بازنشستگان اعمال شود.

 

دولت ها بدون هیچ مشکلی قادر به اصلاح و افزایش حقوق ها هستند؛ همچنانکه برای  پرداخت چندین برابری حقوق" مدیران و سرپرستان" هیچ محدودیتی ندارند و حتی برای افزایش چند برابری حقوق آنها الزام قانونی تصویب کرده اند.  بازنشستگان باید بتوانند راه خروج از فقر و فلاکتی که بر زندگی شان سایه انداخته است را از طریق مبارزه  هموار ساخته و سطح زندگی خود را متناسب با رفاه متوسط جامعه ارتقا دهند.

 

شفاف سازی وضعیت صندوق های بازنشستگی باید صورت گیرد و  اموال غارت شده که سرمایه های متعلق به بازنشستگان است باید به بازنشستگان باز گردانده شود. 

 

بر اساس تبصره یک ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول به کار هستند، با ۲۰ سال سابقه بیمه می‌توانند بازنشسته شوند. کارفرما  موظف است که در هنگام بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور، سهم ۴ درصدی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

 

 کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور در دوران اشتغال خود شرایط سختی را تجربه می‌کنند و ماهیت کار آن‌ها به معنای واقعی سخت و زیان‌آور است.

 

آزادی تجمع، تشکل مستقل، آزادی بیان، اعتصاب فارغ از شرایط امنیتی حق همه بازنشستگان می باشد.

 

۷ بهمن ماه ۱۳۹۹

......................................

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی

 مقابل وزارت کار برای پایین بودن حقوق

 

تعدادی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در اعتراض به آنچه حقوق کم، همسازن سازی و یکسان سازی حقوق، بیمه تکمیلی و ... می خواندند ، پیش از ظهر امروز مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند.

 

تجمع کنندگان  پلاکاردهایی با عناوین " درمان رایگان و کارآمد، نه بیمه تکمیلی" ، " پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی خواسته ماست"، "تعدیل اقتصادی بیکاری " ، " اموال صندوق ها به بازنشستگان تعلق دارد، تعرض به منابع آنها ، ممنوع" ، " معیشت ، منزلت سلامت حق مسلم ماست" ،  " حذف 2 درصد کسورات ماده 89 " در دست داشتند.

 

نماینده تجمع کنندگان  :

 

تجمع امروز ما تنها به دلیل اعتراض به وضعیت حقوق پایین بازنشستگان  و افزایش تورم است .

 

نگرانی از وضعیت فاصله طبقاتی که  هم اکنون فرزندان ما با تحصیلات عالیه مجبور هستند برای تامین معاش به مشاغلی همچون کار در تاکسی های اینترنتی روی آورند.

 

یکی از تجمع کنندگان با بیان این که همسان سازی حقوق بازنشتگان تامین اجتماعی به درستی انجام نشده است، گفت:  با همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری بین 3 تا 5 میلیون به حقوق آنها اضافه شده ، این در حالیست که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تنها بین 300 هزار تا یک میلیون تومان افزایش یافته است. 

 

بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی اصلا مناسب نبوده و هیچ یک از خدمات مربوط به دندانپزشکی، رادیولوژی، دارو و ویزیت را تحت پوشش ندارد.

 

در عین حال نماینده نیروی انتظامی حاضر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن دعوت از تجمع کنندگان به حضور در سالن اجتماعات این وزارتخانه خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی به عنوان سربازان انقلاب در کنار شماست و در مقابل شما قرار ندارد

..........................................

ایلنا ـ کد خبر: 1029836 ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۰:۵۶:۲۶  A

تجمع بازنشستگان کارگری این‌بار مقابل تامین اجتماعی

مستمری‌ها را به خط فقر برسانید، درمان رایگان حق ماست

 

بازنشستگان کارگری با حضور مقابل سازمان تامین اجتماعی، خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند.

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (هفتم بهمن ماه) بازنشستگان کارگری بار دیگر مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند.

 

حاضران در تجمع امروز خواستار پیگیری مطالبات و خواسته‌های خود شدند. این بازنشستگان می‌گویند بایستی مستمری دریافتی ما به خط فقر رسانده شود؛ در عین حال، همسان‌سازی حقوق باید به درستی اجرایی شود.

 

این بازنشستگان، خواسته‌های دیگر خود را ارائه خدمات رفاهی مکفی، ارائه درمان رایگان و باکیفیت و حق مشارکت در امور و تعیین سرنوشت می‌دانند و می‌گویند: چگونه با حقوق‌های زیر سه میلیون تومانی می‌توانیم زندگی کنیم؟

 

براساس اخبار رسیده، به جز تهران در برخی استان‌های دیگر از جمله البرز،  بازنشستگان مقابل سازمان تامین اجتماعی جمع شده‌اند.

 

بازنشستگان برای تجمع امروز قطعنامه‌ای صادر کرده‌اند که در آن به خواسته‌ها و مطالبات خود پرداخته‌اند.

..............................

دوهفته نامه همدلی (ویژه)

چرا صبر و حوصله ما ها کم شده

چرا نمیتوانیم مدتی صبر کنیم

۱۳سال یک قانون در کشوهای میز مسئولین ومجلس نشینان خاک خورد .

در سرمای بهمن  و گرمای تیرماه بارها با قدهای خمیده وبا ویلچر و عصا آمدیم وآمدند.

شدیم یک معضل برای حکومت که نه زدنی بودیم ونه بازداشتی !!!!

گرچه هردو را هم دیدیم .

به هر دلیل، به هر بهانه وبه هر راهی که صلاح دیده شد ......تصمیم برآن شد این‌معضل برای همیشه حل شود وقرار نباشد مثل ۲۱ آبان ۹۸ حدود ۶۰نفر از بازنشستگان لشکری و کشوری بازداشت شوند و تعداد زیادی مورد ضرب وشتم قرار گیرند .

لذاامنیت کشور وارد شد و براساس نامه هایی که ارسال شده و با گفتگو با فعالان بازداشت شده که فقط خواسته ی صنفی داشتند بیشتر پی به حساسیت موضوع بردند وقرار شد مشکل کارگران و بازنشستگان بازنشسته برای همیشه حل شده ودیگر شاهد نباشند که این صاحبان اصلی انقلاب و ولی نعمتان مسئولین کف خیابان دیده شوند .

اتاق فکر تصمیم گرفت وبا یک سناریوی عالی مقدمه یک دیدار با جناب دکتر نوبخت طراحی شد و گفته هاو شنیده ها ردوبدل شد ودر نهایت اعلام همسان سازی از اول مهر سال ۱۳۹۹.

درطول مدت اجرای این سناریوی تهیه شده عده ای خوش باور (که اشکالی در آن نیست )با اعلام اینکه من بودم وابر گروه و رعد گروه و طوفان گروه من که باعث این اتفاق میمون و خجسته شد .ما هم میگوییم ایول ایکاش چند سال پیش بازنشسته میشدید وبازنشستگان را به حق وحقوق فراموش شده میرساندید !!!!!!!!!

فراموش نخواهیم کرد حضور فعالان گمنامی که در راهروهای مجلس و سازمانهای ذیربط به تنهایی درحال فعالیت بودند واکنون نیستند تا ثمره فعالیت خودرا ببینند .

فراموش نخواهیم کردبانوان و مردان مقاومی که هردوشنبه در پارک شهر و سه شنبه در پارک اندیشه دور هم جمع میشدند واکنون هم جایشان در میان یارانشان خالیست .

فراموش نکنیم تشکیل اولین گروه وایبر وسپس کوچ به تلگرام و تشکیل گروههای استانی که مدیر و اعضای آنها  حداقل بالای ۵سال گروهها را اداره میکردند وبه هنگام تشکیل تجمع از شهرهای دورونزدیک با اتوبوس وقطار ووسیله شخصی به تهران می آمدند و صدای همه ی بازنشستگان کشور بودند .

عادت کنیم به ویس های مدعیانی که وجودخودرا دراین امر مهم میدانند و باید سالهای بعد هم شاهد این خودبزرگ بینی ها باشیم .

عادت کنیم به پستهای گوناگون افرادی که نقش خودرا کمرنگ میبینند ومایل نیستند بدون نام آنها خوشحالی بازنشستگان دیده شود .

واما

حقوق من چند میشه

آیا در مهر ۹۹بازنشسته میشوم شامل من هم میگردد

و........هزاران سئوال مطرح شده 

اینگونه سئوالات زیاد است وجواب آن در مهر ببعد داده خواهد شد وخود را به جای بازنشسته ای بگذارید که در مناطق محروم کشور حتی خبر ازاین اتفاق تاریخی ندارند، بگذارید .

آنچه که حق بود گرفته شد

هرکس گفت من وگروهم باعث شد ما میگوییم سپاس از شما .

هرکس ویا گروه هنوز با انتشار فیلم و فایل صوتی و احتمالا برنامه لایو وانمود میکنند که ما بودیم که حقوق ۱۳ ساله بازنشستگان را زنده کردیم فقط میگوییم...بچه ها متشکریم .

 فقط تاکیدمان اینست ......عاقلان دانند.

 

اگر وقت کردید قبل از شلوغی خیابانهای

 مقابل سازمان برنامه وبودجه و  مجلس و نهاد ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری و وزارت رفاه اجتماعی و کار و صندوق بازنشستگی حتما و حتما یکسربه این مکانها بزنید .گوش کنید درختان و بوته های آنجا باهماهنگی زمزمه میکنند

دوباره ایران

دوباره فریاد

تاحق خود نگیریم از پای نمینشینیم

........................................

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©