Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ برابر با  ۱۱ ژانويه ۲۰۲۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :سه-شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰  برابر با ۱۱ ژانويه ۲۰۲۲
بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان سقز و زیویه

بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان سقز و زیویه

در محکومیت احکام قضایی علیه فعالین آموزش به زبان مادری و حکم صادره علیه زهرا محمدی

 

گلستان تک‌گل خواستنی نیست

 

کشورهایی با تنوع ملیت، قومیت فرهنگ و زبان گوناگون، به طور طبیعی در طی سالیان متمادی و به درازای تاریخ بشری، تابلویی زیبا برای نمایاندن این همه زیبایی بوده‌اند و آنانکه این موهبت را قدر دانسته‌اند، در استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای پیشرفت و آبادانی دیار خود بیشترین همراهی را از جانب قشرهای مختلف مردم، داشته‌اند. اما در صورتی که به هر دلیل یکی از گروههای قومی، نژادی درون یک کشور از جانب سیاست‌ورزان مورد بی‌مهری و تبعیض واقع شوند، علاوه بر محروم شدن کشور از ظرفیت و توانایی‌های بالقوه ایشان زمینه‌ی ایجاد نارضایتی‌ها نیز فراهم می‌شود.

 

درک درست شرایط، شناخت دقیق ویژگی‌های متنوع گروههای مختلف شهروندان یک کشور و تلاش برای حفظ حقوق طبیعی آنان از اصلی‌ترین وظایف حاکمان است. ذوب نمودن تمامی تنوع‌ها در فرهنگ غالب و تلاش برای یک شکل درآوردن جامعه، سیاستی کاملآ شکست خورده است که پیمودن راه رفته چیزی جز دوری باطل عاید رهروان نمی‌نماید.

 

با وجود همه‌ی تاییدات علمی مبنی بر لزوم آموزش به زبان مادری ( حداقل در سال‌های ابتدایی مدرسه ) و همچنین نص صریح قانون اساسی در اصل ۱۵،  تا کنون  به دلایل مختلف و با امنیتی کردن موضوع، در طول این سال‌ها اراده‌ی جدی برای توجه به این ابتدایی‌ترین حق طبیعی ملت کورد دیده نشده و همچنان شاهد آموزش اجباری کودکان ابتدایی به زبانی غیر کوردی هستیم.

 

در این شرایط، و با درک درست واقعیت‌های جامعه، آنچه را که وظیفه‌ی قانونی دولت و نهادهای رسمی زیر مجموعه‌ی آن است را افراد و انجمن‌های مردم‌نهاد، داوطلبانه به دوش کشیده و آنچه را که سازمان‌ها و ادارات متولی آموزش عمدا یا سهوا به ورطه‌ی فراموشی سپرده‌اند، با جان و دل پذیرفته‌اند و عملا در اجرای قانون بدون هیچ چشم داشتی مشارکت نموده‌اند.

 

 انجمن‌های مردم‌نهادی که آموزش زبان کوردی را بر عهده گرفته‌اند هدفی جز خدمت به مردم خود و آگاهی بخشی عمومی نسبت به یادگیری زبان مادری، نداشته و ندارند اما آنچه جای حیرت و تاسف عمیق است به جای قدردانی از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر ایشان عملا با احکام قضایی سنگین، ناعادلانه و خلاف قانون روبرو می‌شوند که نمونه آن محکومیت خانم  زهرا محمدی به ۵ سال حبس می‌باشد.

 

انجمن صنفی معلمان کردستان سقز و زیویه این نوع برخوردها با فعالین آموزش زبان کوردی را قویا محکوم نموده و خواستار متوقف شدن این رویه‌ی ناروا در صدور حکم علیه  زهرا محمدی می‌باشد.

 

انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه)

۱۴۰۰/۱۰/۱۸

.............................

بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان ـ مریوان

 در محکومیت احکام قضایی علیه فعالین آموزش به زبان مادری و حکم صادره علیه زهرا محمدی

 

زبان‌‌‌ها روح بشریت هستند.زبان‌ها میراث معنوی بشریت هستند.....باید تمامی سعی خود را برای مراقبت از زبان‌ها بکار گیریم و این در سایه ستم آموزشی چند زبانه محقق خواهد‌ شد.(مدیرکل یونسکو )

 

زبان یکی از بنیادی‌ترین شاخصە‌های یک ملت است کە بر اساس آن فرهنگ و اندیشە هر ملت بە منصە ظهور و بروز می‌رسد.هرجا ملتی توانستەاست زبان خود را آزادانه بیاموزد و گسترش دهد بر غنای فرهنگی و علمی خود و جامعە بشری هم افزودە است.بایکوت کردن هر زبانی تیشەزدن بە ریشه فرهنگی بخشی از جامعە بشری است و ستمی‌است در حق گویشوران آن زبان.

 

در برخی از کشورها در سایه قوانین مترقی و انسانی،سیستم‌های حکومتی آزاد و دموکراتیک، توانستە‌اند شرایطی فراهم کنند کە اقوام و ملل ساکن در آن چهارچوب جغرافیایی در شرایطی برابر بە توسعە زبان و فرهنگ خود بپردازند و برغنای فرهنگی و زبانی جامعە خود و جهان بیفزایند.

در کشوری چون هندوستان حدود ٨٠ زبان بصورت رسمی در مدارس آموزش دادە می‌شود و دولت امکانات لازم را برای یادگیری  متعلمین در اختیار آنها قرار دادە است.

قبل از تشکیل دولت-ملت‌ها در خاورمیانە اندک مجالی کە درسایە حکومت‌های محلی و توجە حاکمان آن زمان بوجود آمد زبان کردی  شروع بە رشد و بالندگی کرد و بە سرعت خود را در ردیف زبان‌های دیگری قرار داد کە قرن‌ها زبان دیوانی و حکومتی بودند.

 

متاسفانه در ادوار بعدی  با تنگ‌نظری و نگاە صرف سیاسی بە مسئلە زبان و فرهنگ، جهت تحقق یک ملت-یک دولت، قومی بر اقوام دیگر سلطە و سیطرە یافت و سعی شد با سیاست تک زبانی و تک‌فرهنگی عرصە بر دیگر زبان‌ها و فرهنگ‌ها تنگ شود شاید در سایە ایجاد یک جامعە همگون کشور بە اتحاد و انسجامی غیرقابل گسست برسد،غافل از اینکە تحمیل چنین سیاستی بر اقوام و ملل دیگر نەتنها سبب اتحاد بیشتر نخواهد بود بلکە سبب شکاف،از هم گسیختگی و واگرایی خواهد‌ شد.

بعد از انقلاب ٥٧ این امید وجود داشت کە بستر لازم برای آموزش زبان مادری با توجە بە اصول ١٥ و١٩ قانون اساسی فراهم شود اما گویا همان تفکر انکار و امحا زبان‌ها و فرهنگ‌های دیگر درچهارچوب مرزهای جغرافیایی ایران بە قوت خود باقی‌ ماند و هنوز عدەای بر همان طبل بدصدای یک ملت-یک زبان می کوبند و چەبد صدایی است!!

🔺علیرغم تحقیر قانون اساسی بەجهت معطل گذاشتن اصول ١٥ و ١٩ کە در راستای تدریس زبان اقوام ایرانی‌است و دولت‌ها بر مبنای آن موظف بودەاند امکانات لازم را برای آموزش این زبان‌ها فراهم نمایند،علاقمندان بە زبان و فرهنگ کوردی جهت اعتلای زبان مادری اقدام بە تشکیل انجمن‌ها و کلاس‌های زبان کردی در سراسر مناطق کردستان نمودند و دە‌ها مربی داوطلبانه  بە تدریس زبان کردی پرداختند و هزاران نوآموز را زبان مادری آموختند.

تلاشگران و فعالین عرصە فرهنگ و زبان (مادری) در کردستان همیشە با نگاههای امنیتی مواجە، و تنگ نظران و میراث‌داران سیاست سرکوب،انکار و امحا هر‌ از چندگاهی بە بهانەهای مختلف اقدام بە بازداشت فعالین این عرصە نمودە اند  که مصداق بارز آن تحمیل حکم  پنج سال زندان به زهرا  محمدی از فعالین آموزش  زبان مادری است

انجمن صنفی معلمان کردستان شاخە مریوان حمایت قاطع خود را از زهرا محمدی اعلام داشتە و بیان می‌دارد: سیاست تک زبانی و تک فرهنگی، سیاستی شکست خوردە و بە تاریخ پیوستە است کە نە‌‌تنها خیری نصیب جامعە نخواهد کرد بلکە دود این سیاست بە چشم همە خواهد رفت.لذا انتظار داریم با قبول نگاهی هم عرض و هم سطح زمینە آموزش زبان مادری در این کشور کە تنوعی از اقوام و زبان‌های مختلف است در سریع‌ترین زمان ممکن فراهم گردد و جلو قانون شکنان کە عرصە عمومی را با نیت خوانی، حدس زنی و ظن و گمان محل تاخت و تاز خود قرار دادەاند گرفتە شود.

ما بر این باوریم کە زهرا محمدی بیگناە است و چنانچە خود بیان کردە،گناهی جز تدریس زبان مادری ندارد و

اگر فعالیتهای انساندوستانە و تلاش جهت اعتلای زبان مادری و فرهنگ قومی جرم محسوب می‌شود با افتخار همە مجرمیم.

 

انجمن صنفی معلمان کردستان ـ مریوان

...............................

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©