Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷ برابر با  ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
پای به پای اول ماه مه سال ۸۹

 

پای به پای اول ماه مه سال ۸۹

 

 

معلم پای تخته داد می‌زد

 

صورتش از خشم گلگون بود

 

و دستانش به زیر پوششی از گرد پنهان بود

 

ولی ‌آخر کلاسی‌ها،

 

لواشک بین خود تقسیم می کردند

 

 و آن  یکی در گوشه ای دیگر «جوانان» را ورق می زد

 

برای آنکه بی خود های و هو می کرد و با آن شور بی پایان،

 

تساوی های جبری را نشان می داد

 

خطی خوانا به روی تخته ای کز ظلمتی تاریک

 

غمگین بود

 

تساوی را چنین نوشت: یک با یک برابر است

 

از میان جمع شاگردان یکی برخاست،

 

همیشه یک نفر باید به پا خیزد....

 

به آرامی سخن سر داد:

 

تساوی اشتباهی فاحش و محض است.

 

نگاه بچه ها ناگه به یک سو خیره گشت و

 

معلم مات بر جا ماند

 

و او پرسید: اگر یک فرد انسان واحد یک بود

 

آیا باز یک با یک برابر بود؟

 

سکوت مدهوشی بود و سئوالی سخت

 

 

معلم خشمگین فریاد زد: آری برابر بود

 

و او با پوزخندی گفت:

 

اگر یک فرد انسان واحد یک بود

 

آن که زور و زر به دامن داشت بالا بود و آنکه

 

قلبی پاک و دستی فاقد زر داشت پایین بود ؟

 

اگر یک فرد انسان واحد یک بود

 

 

رفیق عزیز: خوب گفته اید ؛

 

آنهائی که دارند فقر می زایند و آنهائی که ندارند ثروت!

 

 

 

و هردوی این دسته نا برابری را می افزايند و می دانم که می دانید که ظالم و مظلوم بیک اندازه گناهکارند.

 

پس بیاییم ؛

 

 اول ماه می ۲۰۱۰ (۱۱ اردبهشت ۸۹) روز جهانی کارگررا به فریادی مبدل کنیم برعلیه ارتجاع حاکم درايران . درهرکجا که هستیم، فراموش نکنیم که انسانها در سرزمین مادری مان (ایران)در سیاهترين دوران تاريخشان بسر می برند ! پس بیشتر از پنج دهه ازعمرم دیگر در حوصله و تمرينم نیست که در این فصل و بدستور خانم یا آقا معلم موضوع انشاء را بهار را شرح دهید و یا علم بهتر است از ثروت بنویسم

 

چون بهار برای بیشماران از پدران و مادرانی که در پشت میله های زندان نگران سفره خالی فرزندانشان میباشند ! سبزی و سبزگینگی ندارد و یا دخترکی طناز و زيبا که از سر شب تا دم صبح چشم و دل به اتومبیل هرزه مردی می دوزد که با صد تومان کمتر و یا بیشتر سوارش کند تا دخترک با فروش تن خود بساط لقمه ای صبحانه را براي خواهر و بردارش فراهم کندو یا داروی پدر مفلوکش را فراهم آورد

 

اول ماه می را بیاد انسان و برای انسانهائی بپا خیزیم که غم نان دارند.

 

در اول ماه مه امسال (۱۱ اردیبهشت ۸۹) بدور از کینه ها و در یک کار عملی وارد کارزار شویم، شاید قدمی شود برای نجات کارگران زندانی شده در جای جای ایران . زندانیانی همچون علی نجاتی – منصور اسالو – ابراهیم مددی – فرزاد کمانگر – محمد اشرفی و .... و دهها ، صد ها و هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر.

 

در اول ماه مه امسال، همه فریاد شویم و به جهانیان یاد آور شویم که در ایران ، هم طبقه ی هایتان برای دفاع از حق تشکیل سندیکا – برای وصول مطالبات خود و یاران اش دستگیر شده و در زندانند . فرزاد کمانگر بعنوان معلم روستای کردستان ایران به جرم آموزش دادن به شاگردانش و به جرم اینکه میشود گفت : در ایران اسلامی  آری یک با یک مساوی نیست

 

سر انجام اینکه در اول ماه مه امسال در هر کجا که هستیم با کارگران ایران ، یکصدا شویم و هر چه فریاد داریم برسرهمین رژیم ضد کارگری بریزیم واز مطالبات همه کارگران و زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران ایران درسطح بین المللی دفاع نما ییم.

 

درهر کجای این جهان که هستیم، فریاد بر آوریم که در ایران کارگران ازاده در زندانند ، زیر شکنجه اند ،از حق تشکل محروم اند ، سندیکا ندارند، اتحادیه ندارند ، شورا بی شورا شناخته می شود . پس به دفاع از هم طبقه ی های خود بر آرید و رژیم فاشیستی و ضد کارگر ی اسلامی ایران را محکوم نمایید.

 

دوستدار کارگر

 

جلیل .ج

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©