Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۱ برابر با  ۰۸ می ۲۰۱۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :سه-شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۱  برابر با ۰۸ می ۲۰۱۲
گزارش مراسم اول ماه مه در شهر لوند – سوئد

گزارش مراسم اول ماه مه در شهر لوند – سوئد

 

در مراسم روز همبستگی جهانی کارگر، جمعیتی بالغ بر۸۰۰ نفر (تقریبا دو برابرسال قبل ) شرکت داشتند. ترکیب سنی جمعیت عمدتا جوان بود و حضوردانشجو در این مراسم درکنار اعضا و هواداران سنتی حزب چپ که چهره های آشنای هرساله هستند، چشم گیر بود. تعداد انگشت شمار خارجی تبار کرد، آمریکای لاتینی و ایرانی نیز در میان جمعیت به چشم میخورد. از نظرترکیب جنسی نیز، تعداد زنان شرکت کننده نسبت به مردان چربش داشت.

مراسم با خوشآمدگوئی آغاز گردید سپس مسئول حزب چپ شهر لوند در نقد سیاستهای راست حاکم و مواضع حزب چپ سخنرانی کوتاهی ایراد کرد. سخنران بعدی پزشک جوانی بود از تشکل «پزشکان سوسیالیست» که ضمن ارائه ی آمار و ارقام از وضعیت نابسامان شده ی بهداشت و درمان در کشور، ضرورت ایجاد یا تقویت تشکلهای سوسیالیستی در میان پزشکان، پرستاران، جوانان و … را در مقابل سیاستهای راست احزاب حاکم ، گوشزد کرد. سپس نوبت به سخنرانی یکی از اعضای سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) رسید. وی سخنرانی خویش را با شعری زیبا از برتولت برشت آغاز کرد که در آن برشت به افشای جنگ و صلح بورژوازی پرداخته هر دو را با مضمون واحد و در راستای اعمال حاکمیت سرمایه میداند. وی سپس به توضیح بحران جهانی سرمایه پرداخته تاثیرات مخرب تحمیل ریاضت اقتصادی و «حل» بحران از کیسه ی کارگران و زحمتکشان توسط دول حاکم را، با اشاره به موارد متعدد در کشورهای اروپائی از جمله سوئد، به باد انتقاد گرفت. در ادامه وی به گسترده شدن مخالفتها از جانب «99 در صدی ها» در کشورهای مختلف طی سال گذشته اشاره کرده از جمله به سیر تحولات در کشورهای عربی پرداخت. در این بخش او توضیح داد که رشد اسلامگرائی در قالب جریانات مرتجع در این کشورها خود حاصل عملکرد امپریالیسم بوده، ضروری است تا جنبش انقلابی مردمی ضمن تقابل با نقشه های امپریالیستها ، در مقابله با حکومتها در عرصه ی ملی، بر گسترش مبارزات دموکراتیک و برابری طلبانه تاکید کنند.

سپس سخنران به وضعیت نابسامان اقتصادی – سیاسی – اجتماعی در ایران پرداخته به گسترش فقر و فاقه از یکسو و سرکوب وحشیانه از جانب دیگر در سایه ی اعمال تحریمها و وجود فضای جنگی اشاره داشت. وی در این قسمت ضمن ارائه ی توضیحاتی مبسوط در افشای سیاستهای دول امپریالیسی و جنایات رژیم جمهوری اسلامی، بر وجود صدای دموکراتیک و برابری طلبانه کارگران و زحمتکشان پای فشرده، خواهان عکس العمل حمایتی نهادهای مردمی در سایر کشورها گردید.

سپس راهپیمائی آغاز گردیده بعد از طی مسیر تعیین شده ، در میدان مورد نظر حاضرین به سخنرانیهای نمایندگان ارگانهای حزب چپ گوش فرا داده، مراسم به پایان رسید.

اول مای 2012

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©