Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰ برابر با ۲۷ ژانويه ۲۰۲۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : يكشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۲  برابر با ۱۰ نوامبر ۲۰۱۳

 

جلسه دیدار نمایندگان کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران و هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)

 

به دعوت رفقای حزب کمونیست ایران جلسه مشترکی میان نمایندگی های کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران وهیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر) برگزار شد. دستور کار این جلسه بررسی اوضاع سیاسی ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری، اوضاع منطقه و تبادل نظر برای تقویت آلترناتیو سوسیالیستی در شرایط سیاسی حاضر در کشور بود.

جلسه مشترک ابتدا با بررسی اوضاع جاری ایران شروع شد. ارزیابی های ارائه شده از سوی دو هیئت نمایندگی نشان داد که ضمن وجود تفاوت ها، در خطوط عمومی تحلیل از اوضاع سیاسی و نتیجه گیری های ناشی از آن، اشتراک نظر اساسی وجود دارد.هر دو طرف بر آن بودند که رژیم جمهوری اسلامی در واهمه از غلیان خشم توفنده توده های جان به لب شده و زیر فشار تحریم های فلج کننده می خواهد به قدرت های امپریالیستی در ارتباط با مسئله هسته ای و اختلافات منطقه ای امتیازاتی بدهد اما در برابر مطالبات مزدو حقوق بگیران و عموم مردم ایران به هیچ وجه حاضر به عقب نشینی نبوده و نیست. هر دو طرف همچنین اتفاق نظر داشتند که حتی اگر رژیم در سیاست سازش خود موفق شود با توجه به عمق همه جانبه بحران اقتصادی و اجتماعی جاری قادر نخواهد بود به اوضاع درهم ریخته اقتصادی و اجتماعی که بخش مهمی از توده های مردم را در مرز هستی و نیستی قرار داده است سروسامان دهد و از همین رو زمینه بسیار مساعدی برای گسترش جنبش مطالباتی توده های مردم و به ویژه کارگران وزحمتکشان وجود دارد. رشد جنبش مطالباتی فرصت بی همتائی برای تقویت تشکل طبقاتی وقدرت یابی اردوی کارو زحمت ایران فراهم می سازد و ما وظیفه خود می دانیم که از هر طریق ممکن این روند و ملزومات آن را تقویت کنیم.

در بخش بعدی اوضاع کردستان ایران، نیروی های سیاسی جنبش خلق کرد و جنبش خلق کرد در منطقه مورد تبادل نظر قرار گرفت. هیئت نمایندگی راه کارگر از تعهد کمونیستی و مسئولانه رفقای حزب کمونیست ایران و به ویژه سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران- کومله در دفاع از سنت کمونیستی کومله در برابر تهاجم ناسیونالیسم قدردانی کرد و دفاع از این سنت را برای جنبش کمونیستی ایران شایان اهمیت قلمداد کرد.

بخش دیگر جلسه مشترک به تبادل نظر درباره نحوه تقویت آلترناتیو سوسیالیستی در شرایط سیاسی حاضر اختصاص یافت. هر دو هیئت نمایندگی توافق داشتند که از جمله مهم ترین وظیفه ما کمونیست ها تلاش مشترک و وقفه ناپذیر برای تقویت آلترناتیو سوسیالیستی در شرایط حاضر می باشد. هر دو هیئت نمایندگی همچنین بر آن بودند که "نشست احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست" در صورت تمرکز بر روی منافع جنبش طبقاتی کارگران و تقویت جنبش سوسیالیستی و دوری از محدودنگری های گروهی و فرقه ای می تواند قدم بسیار مهمی در راستای تقویت آلترناتیو سوسیالیستی باشد. انتظار آن است که از طریق تلاش مشترک همه شرکت کنندگان در این تجربه،این نهال تازه پا تقویت شود و اقدامات سیاسی موثر و پرتحرک ممکن سازد.تبادل نظرهای دو جانبه و چند جانبه میان نیروی شرکت کننده در این اتحاد می تواند به نوبه خود این نوع تلاش ها را تقویت سازد.

درجریان مباحثات نکات مهی از سوی طرفین مطرح شد که به خاطر اتمام وقت جلسه مجال پرداختن به آن مسیر نشد و به جلسات آینده موکول شد. هر دو هیئت نمایندگی تمایل خود را برای گسترش همکاری های متقابل مورد تاکید قرار دادند.

هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

هیئت نمایندگی هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۲ برابر با ۹ نوامبر ۲۰۱۳

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2022 Copyright: All rights reserved