Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۰۷ دسامبر ۲۰۲۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : سه-شنبه ۳۰ تير ۱۳۹۴  برابر با ۲۱ جولای ۲۰۱۵
معلمان هر روز با قدرت بیشتری خود را برای

 

معلمان خود را برای

تجمع اعتراضی روز ۳۱ تیر ماه

آماده می کنند

 

تلاش معلمان در این تظاهرات در حقیقت زور آمایی معلمان برای عقب راندن پروژه رژیم برای خاموش کردن صدای معلمان در تابستان زمانی که معلمان پراکنده هستند می باشد.

معلمان می گویند:

حال که معلمان در بیشتر نقاط دنیا به حمایت از مطالبات ما برخاسته اند، حال که صاحبان قدرت و ثروت به جای پاسخ گویی به به مطالبات ما معلمان، همکاران ما را زندانی و یا تحث آزار و اذیت قرار می دهند باید با اتحاد خود و با شرکت هر چه گستر تر در تجمع روز 31 تیر مسیر راهمان را برای آزادی عزیران در بند و رسیدن به مطالباتمان هموار تر کنیم.

در این روز برای نشان دادن جدیت مان در رسیدن به مطالبات باید از همه انسان های آزاده و شریف بخواهیم که در این راه به ما یاری رسانند و خود نیز با خانواده و همسایه و دوستان خود در این تجمع کنیم.

توافق هسته ای در راه است و به دنبال آن سرازیر شدن سرمایه داران خارجی. همانگونه که نمایندگان دولت حق طبیعی خود می دانند که با هر نماینده و سرمایه داری در سطح جهان برای منافع خود مرا سله، مراوده و "نرمشی قهرمانانه" کنند، نمایدندگان ما، از جمله اسماعیل عبدی هم حق طبیعی شان است که در کنفرانس های بین المللی برای دست یابی به آخرین دستاوردهای علمی جهان شرکت کنند. معلمان حق طبیعی شان است که همچون اکثر کشور های جهان تشکل مستقل از دولت داشته باشند. معلمان حق شان است که بدون هیچ قید و بندی برای یک آموزش و پرورش متناسب با استاندارد های بین المللی تلاش کنند. حقوق معلمان باید بالاتر از حط فقر تایید شده توسط مرکز رسمی دولتی باشد تا بتوانند بدون هیچ مشکل فکری تمام توان و تمرکز خود را به پرورش نسل آینده متمرکز کنند.

در تجمع روز ۳۱ تیر تمرکز ما باید آزادی نه تنها اسماعیل عبدی بلکه همه عزیزان در بند، علی اکبر باغانی، رسول بداقی، محمود باقری و علیرضا هاشمی باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

از جنبش معلمان ایران با تمام نیرو و امکانات در داخل و خارج به دفاع برخیزیم!

جنبش اعتراضی معلمان ایران ماههاست که در اشکال مختلف در جریان است. این جنبش که با خواست های مشخصی آغاز شد، از همان ابتدا با تهدید و سرکوب از سوی حاکمیت اسلامی روبرو شد.

تلاش مسؤلان رژیم، از خامنه ای گرفته تا رفسنجانی و روحانی که به انحاء مختلف (هرکدام به شیوهٔ خود ) کوشیدند تا از ادامه آن جلوگیری کنند، به نتیجه نرسید و جنبش در اشکال متنوع ادامه یافت. سیاست ارعاب و سرکوب رژیم، اما نه تنها منجر به خاموش کردن جنبش معلمان نشد بلکه آن را سیاسی تر و رادیکال تر و باین ترتیب اجتماعی تر نمود. رژیم اسلامی طبق معمول و بنا بر ماهیت سرکوبگرانه خود فشار به مسؤلان و فعالان کانون صنفی معلمان را شدت و حدت بی سابقه ای داد. افراد خود فروخته ای چون شیرزاد عبدالهی و منصور موسوی که در خدمت ابزارهای سرکوب رژیم اسلامی قرار دارند، هر بار که جنبش معلمان به نقطه حساسی می رسد با فضا سازی و حمله افسار گسیخته به فعالان، جو را برای بازداشت و به زندان انداختن و حتا اعدام آنها فراهم می کنند. شیرزاد عبدالهی زمینه ساز اعدام فرزاد کمانگر و ممنوع الخروج شدن اسماعیل عبدی و سپس به زندان انداختن او بوده است.(رسول بداقی)

برخورد سرکوبگرانه رژیم به جنبش معلمان و توطئه های عوامل آن علیه فعالان این جنبش، در عین حال که به رادیکالیزه شدن بخش های وسیعی از این جنبش انجامید، موجب شناخت بیشتر و عمیق تر نه تنها معلمان که بسیاری از توده های زحمت کش مردم ایران از ماهیت ضد مردمی همه جناحهای حاکمیت جمهوری اسلامی گردید. معلمان و سایر اقشار و طبقات جامعه در عمل و بطور آشکار دیدند که همه جناح های رژیم از جمله آنهایی که ادعای اصلاح طلبی دارند، زمانی که منافع نظام به میان آید،‌‌‌‌‌ در سرکوب جنبش های اجتماعی تردیدی به خود راه نمی دهند. این شعار معلمان که : ما نمی خواهیم ابزار این یا آن جناح حاکمیت گردیم! نشانه بلوغ سیاسی جنبش معلمان و گذار آن از حاکمیت کنونی است. آنها راه حل مشکلات اجتماعی را در خارج از جناح های حاکم جستجو می کنند. این آن عنصر مهمی است که پیوندی مستحکم میان جنبش معلمان با جنبش کارگری و سایر جنبش های واقعی اجتماعی ایجاد خواهد کرد. از این رو درک این تحول در جنبش معلمان برای دیگر جنبش های اجتماعی، بویژه جنبش کارگری اهمیت ویژه ای دارد.

هماکنون این واقعیت توسط سندیکاهای کارگری به خوبی دریافت شده و صدور اطلاعیه های همبستگی با جنبش معلمان از جانب جریانات کارگری زمینه های سیاسی اتحاد نیروهای فعال اجتماعی را فراهم کرده است. با این همه این موضعگیری درست و به جای سیاسی، باید بیان خود را در حمایت عملی کارگران از جنبش معلمان، بویژه شرکت وسیع کارگران در تجمع ۳۱ تیر که در اعتراض به دستگیری های اخیر فعالان جنبش معلمان فراخوانده شده است، بیابد. باید بر اهمیت همه جانبه ی جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی تاکید کرد، زیرا نقطه ضعف و پاشنه آشیل رژیم اسلامی همانا زندانیان سیاسی هستند.

فراخواندن تجمع اعتراضی برای آزادی معلمان زندانی، بخشی از خواست توده های مردم برای آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی است و راه را برای مبارزه جهت آزادی زندانیان سیاسی هموار می کند. شکی نیست که توده های زحمت کش مبارزه برای آزادی همه زندانی سیاسی را ادامه خواهند داد.

دانشجویان، دانش آموزان، پرستاران و در یک کلام انسانهای زحمت کش بیاری معلمان در بند با تمام نیرو بشتابید و به تجمع اعتراضی ۳۱ تیر جلوی مجلس اسلامی برای آزادی معلمان زندانی به پیوندید! مبارزه معلمان، مبارزه همه توده های زحمت کش جامعه ببند کشیده ی ایران است! معلمان مبارز را در این شرایط حساس و سرنوشت ساز تنها نگذارید! پیروزی معلمان در این تجمع، گام مهمی برای رسیدن به خواست های انسانیمان است! رژیم تنها در مقابل همبستگی وسیع ماست که قدرت سرکوبش را از دست می دهد.

این اعلامیه به پایان رسیده بود که هیاهوی توافق اتمی جمهوری اسلامی با خواست کشورهای بزرگ سرمایه داری بپا خاست. شکی نیست که رژیم اسلامی با استفاده از این موقعیت یورش افسار گسیخته ای را به کارگران، معلمان، دانشجوبان، پرستاران و سایر زحمت کشان، بویژه به زندانیان سیاسی آغاز خواهد کرد. زیرا به خوبی می داند که این بده بستان ها هیچ سودی برای توده های مردم به همراه نخواهد داشت. دلیل اصلی بدبختی و مذلت توده های مردم دزدی، فساد و چپاولی است که توسط همه جناح های رژیم از بالا تا پایین جریان دارد. دیکتاتوری حاکم برای حفظ منافع قدرتمندان و دولت های چپاول گر سرمایه داری در جهان است. از این رو این توافق ها تنها شرایط را برای گردانندگان رژیم در تشدید ترور و خفقان و به فقر و فاقه کشاندن بیشتر زحمت کشان مناسبتر می سازد.

آزادی معلمان زندانی و فعالان صنفی و اجتماعی همراه با آزادی همه زندانیان سیاسی خواست توده های زحمت کش ایران است!

 

کانون معلمان در تبعید

۲۴ تیر ۱۳۹۴

۱۵ ژوئیه ۲۰۱۵

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ضرورت اقدامات فوری علیه شدت یابی سرکوب معلمان در ایران

معلمان همچون بخشهای دیگر طبقه کارگر ایران از حق اعتصاب و ایجاد تشکل های مستقل خود تحت حاکمیت سرمایه داری جمهوری اسلامی محروم هستند و اعتراضات آنها با فشارهای امنیتی و برخورد نیروهای انتظامی و دستگیری فعالین و نمایندگان آنها روبرو می شود.

معلمان در ایران همانند سایر هم طبقه ای های خود با دستمزد چند برابر زیر خط فقر زندگی می کنند؛ تعداد بسیاری از معلمان بصورت پیمانی و نیمه وقت کار می کنند و دستمزد بسیار پایینی دریافت می کنند. افزایش دستمزدها، همسان سازی مشاغل، بیمه های درمانی معتبر، ایجاد مکان های تفریحی برای معلمان، بهبود ساختار آموزشی در ایران و جلوگیری از خصوصی سازی مدارس از جمله مطالبات معلمان است.

معلمان سه دور تظاهرات در اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر در سراسر کشور در ماه های ژانویه، مارس و مه 2015 سازمان داده اند، طومارهای اعتراضی جمع آوری کرده اند، نشستهای متعددی سازمان داده اند، خبررسانی کرده اند، خواستار آموزش رایگان برای همه شده اند، به خصوصی سازی مدارس و نقض استانداردهای بین المللی کار و آموزش و پرورش اعتراض کرده اند، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه همکاران خود از جمله آقایان رسول بداغی، محمود باقری، علیرضا هاشمی و اکبر باغانی (که اخیرا دستگیر شده است) شده اند. اما خواسته های به حق معلمان نه تنها پاسخ مثبتی نیافته بلکه در عوض با سرکوب مواجه بوده است که آخرین نمونه آن بازداشت اسماعیل عبدی است.

اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، که از طرف "آموزش بین الملل" ("ای آی" فدراسیون بین المللی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش) به کنگره این فدراسیون که در روزهای ۲۱ تا ۲۶ جولای ۲۰۱۵ در اتاوا پیتخت کانادا برگزار می گردد، دعوت شده بود، در مرز ایران و ارمنستان توسط ماموران امنیتی رژیم بازداشت شد و پاسپورت و دیگر مدارک او توسط مامورین ضبط گردید، و سپس از او خواسته شد که خود را به زندان اوین معرفی کند. آقای عبدی در روز شنبه ۲۷ ژوئن ۲۰۱۵ با مراجعه به زندان اوین، همانجا بازداشت و زندانی شد. تعدادی از معلمان به نشانه همبستگی، او را در هنگام مراجعه به زندان اوین همراهی می کردند.

تمامی شواهد نشان می دهد که کلیت دستگاه حاکمه جمهوری اسلامی ایران، منجمله دولت روحانی، بطور آشکار و پنهان اما در سطح گسترده و سراسری در تلاش هستند که صدای اعتراض معلمان را خاموش کنند. این تلاش ها و تحرکات گاه بدون سر و صدا و بصورت موردی صورت می گیرد اما هدف کلی رژیم منکوب کردن اعتراضات معلمان در کل کشور است. اکنون که تابستان فرا می رسد و معلمان تقریبا پراکنده هستند و تجمعات آنان کمتر شده است و توان عکس العمل های سریع را ندارند، رژیم قصد دارد که تا فرا رسیدن مهر ماه و شروع مدارس، که احتمال تجمعات بیشتر در سال تحصیلی آینده می رود، قدرت سازماندهی معلمان را تا آنجا که امکان دارد تضعیف نماید. رژیم می کوشد از یک سو با احضار معلمان فعال و تهدید آنها به اخراج، دستگیری و زندان و از سوی دیگر با تبلیغات دروغین رسانه ای و نسبت دادن اعتراض معلمان به عوامل خارجی، زمینه را برای خواباندن جنبش معلمان آماده کند. با همین هدف است که اخیرا تعداد زیادی از معلمان در شهرهای مختلف مورد بازجویی، تهدید و اذیت و آزار قرار گرفته اند.

 

ما ضمن اعلام همبستگی با معلمان ایران، از مبارزات آنان برای دست یابی به شرایط بهتر زندگی و کار حمایت می کنیم. مبارزه برای افزایش دستمزدها و علیه خصوصی سازی ها و سیاستهای نئولیبرالی جمهوری اسلامی که هر چه بیشتر به شکاف طبقاتی دامن زده و میلیونها کودک کار را در ایران از حق آموزش و پروش محروم کرده است، یک مبازره طبقاتی بسیار مهم برای کل جنبش کارگری ایران است. ما همه بخش های جنبش کارگری را به همبستگی و اتحاد فرا می خوانیم. تهدید، اذیت و آزار، پیگردهای قانونی و بگیر وببند معلمین و نمایندگان آنها و دیگر فعالین کارگری باید متوقف شود و همه معلمان و کارگران زندانی باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردند.

ما از همه تشکلات کارگری در جهان و به ویژه از فدراسیون بین المللی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش که از آقای عبدی برای شرکت در کنگره جهانی معلمین دعوت به عمل آورده است، در خواست می کنیم که به دستگیری ایشان و سرکوب اعتراض های معلمان توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران شدیدا اعتراض کنند و برای آزادی فوری همه معلمان و دیگر کارگران زندانی دست به اقدامات لازم بزنند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۲۹ ژوئن ۲۰۱۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گفتگوی رادیو فرهنگ گوتنبرگ با هاشم خواستار در باره فراخوان 31 تیرماه

 

http://radiofarhang.nu/radio/2015-02-18-11-38-05/item/2151-31

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطلاعیه شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسرکشور درخصوص حبس فعالان صنفی و بازداشت آقای اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی فرهنگیان ایران ( تهران )

به نام خداوند جان و خرد

فرهنگیان ایران از سال های دور تاکنون، به شیوه های قانونی و مدنی، خواهان احقاق حقوق پایمال شده ی خود بوده اند. آنها هم اینک نیز به دنبال استیفای حقوق خود براساس عقلانیت و قانون می باشند. فرهنگیان، همیشه در حرکت های صنفی خود از جهت گیری های سیاسی دوری کرده اند. همچنین هر گونه اتهام افکنی سیاسی و امنیتی توسط هر مرجعی را در مواجهه با خواسته های صنفی خود، کاملا رد می کنند.

فرهنگیان کشور به عنوان یک صنف، به دنبال برطرف شدن مشکلات خود هستند. مشکلاتی که :

دولت ها در حوزه ی اجرایی آن را ایجاد کرده اند،

نمایندگان مجلس با بی تفاوتی به تبعیض ها و بي عدالتي ها، ضعف در نظارت و ضعف در قانون گذاری بر آن دامن زده اند،

و مسؤلان قضایی نيز با تبدیل خواسته ی حداقلی ما به اتهاماتی حداکثری، به نامناسب ترین شکل آن را پاسخ داده اند.

اين امری آشکار است که ما به دنبال حل مشکلات خود هستیم. سودای قدرت نداریم و به جریانات سیاسی نیز گرايش نداریم تا در صدد ایجاد مشکل برای مسئولان، جایگاه ها یا نهادها باشیم. همکاران زندانی شده ی ما هم دقیقاً همین تفکر را نمایندگی کرده اند؛ ولی متاسفانه پاسخ درخواست بهبود معیشت و منزلت آنها، زندان بوده است. با همه ی این جفاها و بی رسمی ها که قوای مختلف بر جامعه ی معلمان کشور روا داشته اند، ما گفتگو را بهترین راه برای حل مشکلات و رفع سوء تفاهم ها می دانیم.

این انتظار زیادی نیست که فرهنگیان ایران از رئیس قوه ی قضائیه بخواهند ضمن دستور آزادی همه ی معلمانی که به خاطر خواسته های صنفی محبوسند، در گفتگویی بدون واسطه و چهره به چهره، سخنان آن ها را از زبان نمایندگانشان در تشکل های صنفی بشنوند. بدیهی است وقتی مسئولان کشور توانایی گفتگو و تعامل سازنده برای حل مشکلات را با کشورهای دیگر دارند، انتظارداریم چنین رویکردی را با فرهنگیان کشور خود نیز داشته باشند.

متأسفانه، سال هاست که همکاران ما آقایان رسول بداقی و محمود باقری تنها و تنها به خاطر پیگیری حقوق صنفی فرهنگیان کشور در زندان به سر می برند.آقای رسول بداقی که در اواسط مرداد امسال دوره ی شش ساله ی بدون مرخصی اش رو به اتمام است، در عین ناباوری با تشکیل پرونده ی جدید، هم اکنون در بند 2 الف زندان اوین تحت بازجویی اطلاعات سپاه پاسداران و در سلول انفرادی است. امیدواریم با آزادی به موقع ایشان در نیمه ی مرداد، نگرانی های جامعه فرهنگیان کشور در خصوص این همکار گرانقدر برطرف شود و شرایط بحرانی بر جامعه ی معلمان تحمیل نشود و زمینه ی اعتراض مجدد فرهنگیان کشور فراهم نگردد.

در ماههای گذشته نیز بر خلاف انتظار معلمان کشور، آقایان علیرضا هاشمی و علی اکبر باغانی راهی زندان شدند و اکنون در آخرین تهاجم به حقوق صنفی و شهروندی معلمان، آقای اسماعیل عبدی دبیر کل کانون معلمان ایران (تهران) بازداشت شده است.آقای اسماعیل عبدی که طبق نامه ی نیروی انتظامی برای ادای توضیحاتی در خصوص گذرنامه اش، در 6 تیرماه 1394 به دادسرای اوین، شعبه دوم بازپرسی مراجعه کرده بود بازداشت شده و اکنون در بند 2الف زندان اوین متعلق به سپاه پاسداران درسلول انفرادی و تحت بازجویی است.

این شرایطی که بر معلمان کشور تحمیل شده به هیچ وجه قابل قبول نیست. فرهنگیان ایران در سالی که به سال همدلی و هم زبانی مردم و مسئولان نامگذاری شده انتظار آزادی پیش از موعد این عزیزان را داشتند، ولی علی رغم این نامگذاری، نه تنها رویه ی قوه ی قضائیه نسبت به قبل تغییر نیافته است بلکه مسیری مخالف با رویکرد همدلی را دنبال می کند.

بر همین اساس و دراعتراض به رویکرد قوه ی قضائیه در برخورد با فرهنگیان کشور و سکوت دولت در برابر ستمی که در حق پرسنل او روا داشته می شود، فرهنگیان سراسر کشور به استناد اصل 27 قانون اساسی، در روز چهارشنبه 31 تیرماه 1394 از ساعت 10 تا 12 صبح در مقابل مجلس شورای اسلامی گردهم می آیند تا با اعتراض خاموش خود، مخالفت شان را با بازداشت و حبس فعالان صنفی از جمله جناب آقای عبدی اعلام نمايند و آزادی همکاران خود را از مسئولان قضایی بخواهند.

فرهنگیان فرهیخته ی کشور برای نشان دادن حسن نیت خود، در این گرد همایی اعتراضی، سکوت خواهند کرد و هیچ برنامه ای برای سخنرانی و خواندن مقاله و . ندارند و از سر دادن هرگونه شعار و سرود، چه به صورت فردی و يا گروهی خودداری خواهند نمود و خواسته های خود را تنها از طریق پلاکارد هایی که به تاييد شورای مرکزی خواهد رسید به گوش مسئولان می رسانند. طبیعی است پلاکاردهایی که به صورت خود جوش تهیه شده و حاوی مضامین غيرصنفی و افراطی باشد ، جمع آوری خواهد شد.

لازم به یادآوری است که این تجمع یک تجمع کاملا صنفی و متعلق به فرهنگیان سراسر کشور است و معلمان آگاه اجازه ی سوء استفاده از این برنامه و نیز بهره برداری از نام فرهنگیان را به گروه های داخلی و خارجی نخواهند داد. در پایان لازم به ذکر است ، برای نشان دادن حسن نیت خود ، در صورت آزادی آقای اسماعيل عبدی قبل از 31 تیر، شورای مرکزی طی اطلاعیه ی جدیدی، از فرهنگیان خواهد خواست که این تجمع را لغو نمايند.

شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور

1394/04/27

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اسماعیل عبدی ورسول بداقی در سلول های انفرادی بند 2الف سپاه در زندان اوین

اکنون هم آقای عبدی و هم آقای بداقی با گزارش غیر قانونی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران خطاب به شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت مستقر در زندان اوین دارای پرونده های امنیتی شده اند و در حال حاضر در سلول های انفرادی بند 2الف سپاه در زندان اوین به سر میبرند و اجازه ی ملاقات هم ندارند و همه اینها بر خلاف قانون اساسی و مقررات قانونی کشور است.

مصاحبه اختصاصی حقوق معلم و کارگر با پیمان حاج محمود عطار وکیل کانون صنفی معلمان ایران

غروب چهارشنبه، هفدهم تیرماه،یازده روز پس از بازداشت اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، در محل دفتر آقای پیمان حاج محمود عطار، وکیل معلمان زندانی، مصاحبه ای با ایشان ترتیب دادیم.

لینک متن کامل مصاحبه:

http://bield.info/attar/

===============

 

ضرورت اتحاد همه فعالین صنفی

ستار رحمانی

به نظر می رسد که معلمان، این بار حاکمان را نه تنها در مقابل مجلس، ادارات آموزش و پرورش و غیره بلکه در سرتاسر جهان به چالش سختی کشانده اند. پروژه ی حاکمان برای خاموشی صدای معلمان به نظر می رسد که با شکست مواجه خواهد شد.

جنبش های صنفی در ایران هر زمان که فرصتی برای اظهار وجود داشته اند پا به عرصه فعالیت های علنی گذاشته اند و تلاش کرده اند که حقوق خود را با اعتصابات و اعتراضات متعدد بگیرند. اما وجود نظام سرکوب حاکمان سرمایه در طول تاریخ مانع رشد مداوم و پیوسته جنبش مستقل کارگران صنعتی و خدماتی از جمله معلمان و پرستاران بوده است. مطالبات صنفی هم با این سرکوب ها گاه در محدوده یک صنف و محدود و موضوعی خاص محقق شده؛ اما رهبران آن جنبش ها سرکوب شده و جنبش برای دوره ای به خاموشی فرو رفته است.

تشکیلات مستقل در نیمه راه شکل یابی توسط سرکوب حاکمان و دستگیری فعالین جنبش برای دوره ای دیگر زیر زمینی شده و عملا توان هدایت جنبش را برای دستیابی به مطالباتی که سال ها انباشه شده از دست داده اند.

اما در سال های پس از 1384 هم کارگران صنعتی و هم خدماتی-آموزشی، که شامل معلمان و پرستاران هم می شود فارغ از تغییر ظاهری در برآمدهای سیاسی و وجود روزنه هایی برای ابراز وجود این جنبش به طور مداوم و به درجات و شیوه های مختلف سرکوب شده اند. اما اعتراضات صنفی، اگرچه پراکنده، اما مدام ادامه داشته و هر روز با تجربه تر از قبل وارد این کارزار شده است.

جنبش معلمان هم با وضعیتی مشابه بقیه روبرو بوده است. اعتراضات وسیع معلمان در ماه های آخر 1393 تا کنون نشانگر مقاومت و پویایی این جنبش و ادامه کاری آن است. تهدید ها و دستگیری های فعالین صنفی معلمان گرچه در ماه های اخیر در ابعاد گستره تری نسبت به قبل از شروع اعتراضات در سال 93 بوده است اما این جنبش خود را تسلیم شرایط سرکوب نکرده و اکنون علاوه بر مطالبات متحقق نشده ی چندین ساله ی خود پر رنگ تر از قبل برای آزادی فعالین این جنبش تلاش می کند.

بازداشت علی اکبر باغانی و ممنوع الخروجی اسماعیل عبدی و بازداشت او در ادامه ی سیاستی است که قرار است جنبش معلمان را تا شروع مدارس در مهر ماه امسال به حاشیه بکشاند.

اما به دنبال بازداشت اسماعیل عبدی، معلمان ساکت نمانده و به هر طریق ممکن به بازداشت وی اعتراض کرده اند و دستگیری عبدی را زنگ خطری برای کل این جنبش دانسته و به دنبال راه کاری برای حفظ این جنبش و آزادی همه ی دستگیر شدگان از جمله رسول بداقی، علی اکبر باغانی، دبیر کل اسبق کانون صنفی معلمان، سیدمحمود باقری و علیرضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران هستند.

تدارک اعتراض جمعی معلمان در روز 31 تیر ماه 1394 هدفش نه تنها آزادی بدون قید و شرط اسماعیل عبدی است بلکه آزادی همه ی فعالین صنفی را دربر می گیرد.

اعتراض معلمان در ایران بعد از بازداشت اسماعیل عبدی گسترده تر از قبل در سطح جهانی انعکاس پیدا کرده است و از حمایت بسیاری از اتحادیه های کارگری و معلمی همراه بوده است.

آموزش جهانی، ei، بلافاصله بعد از اعلام بازداشت عبدی نسبت به این امر عکس العمل نشان داد و مصرانه خواهان آزادی بی قید شرط ایشان و شرکت او در کنگره سالانه ی این نهاد بین المللی شد. به دنبال نامه ی اعتراضی این نهاد، دو اتحادیه ی بزرگ معلمان در بریتانیا NUT و UCU اتحادیه ی سراسری معلمان و اتحادیه ی دانشگاه ها و کالج ها، با نوشتن نامه هایی به مقامات دولتی، دستگیری عبدی و همه ی فعالین صنفی را محکوم کردند و خواهان آزادی بی درنگ عبدی و شرکت او در کنگره ی ei شدند. TUC، کنگره ی اتحادیه های کارگری بریتانیا، با 6 میلیون عضو به بازداشت عبدی اعتراض کرد. اتحادیه ی سراسری کانادا هم به همین طریق عمل کرد. سندیکای معلمان فرانسوی با انتشار خبر دستگیری عبدی خواهان آزادی او شدند.

پتیشنی که از طرف ei برای جمع آوری امضا با هدف آزادی اسماعیل عبدی پیشنهاد شد از طریق سایت لیبراستارت به تمام اتحادیه های کارگری در سرتاسر دنیا ارسال شد و این کمپین هر روز گسترده تر از روز قبل به جلو می رود.

به نظر می رسد که معلمان، این بار حاکمان را نه تنها در مقابل مجلس، ادارات آموزش و پرورش و غیره بلکه در سرتاسر جهان به چالش سختی کشانده اند. پروژه ی حاکمان برای خاموشی صدای معلمان به نظر می رسد که با شکست مواجه خواهد شد.

21 تیر ماه 1394- حقوق معلم و کارگر - ستار رحمانی

=============

درخواست فدراسیون جهانی "آموزش بین الملل"

برای آزادی فوری اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران

به جناب آیت الله سید علی خامنه ای

رهبر جمهوری اسلامی ایران

ایمیل: info_leader@leader.ir

به جناب حسن روحانی

رئيس جمهور، جمهوری اسلامی ایران

ایمیل: media@rouhani.ir

بروکسل؛ ۴ جولای ۲۰۱۵

آقایان،

درخواست برای آزادی فوری دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، آقای اسماعیل عبدی

من این نامه را به شما از طرف آموزش بین الملل (EI)، فدراسیون جهانی اتحادیه های آموزش و پرورش و انجمن های معلمان، به نمایندگی از بیش از ۳۲ میلیون معلمین و آموزشیاران حرفه ای آموزش و پرورش در ۱۷۰ کشور، می نویسم. ما می خواهیم شما به سرعت آقای اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران (آی تی تی ا)، را آزاد کنید.

کانون صنفی معلمان ایران عضو آموزش بین الملل است. ما هفتمین کنگره جهانی خود را در اتاوا، کانادا، از ۲۱ تا ۲۶ جولای برگزار می کنیم. "اتحاد برای آموزش و پرورش با کیفیت - آموزش بهتر برای یک دنیای بهتر" تم این کنگره خواهد بود. بیش از ۱۵۰۰ نمایندگان سازمان های عضو آموزش بین الملل آرزوهای حرفه ای خود برای رسیدن به آموزش با کیفیت برای همه افراد جوان در سراسر جهان را مورد بحث قرا خواهند داد. آقای اسماعیل عبدی به عنوان نماینده در کنگره ثبت نام شده است.

بر اساس گزارش هایی که ما دریافت کرده ایم، آقای عبدی بدنبال اینکه از سفر او به ارمنستان جهت اخذ ویزای سفر به کانادا ممانعت به عمل آمد، در تاریخ ۲۷ ژوئن زندانی شده است. ما همچنین مطلع شده ایم که گذرنامه آقای عبدی در مرز ضبط شده بود و او را به بازگشت به تهران برای دیدار با دادستانی ارجاع داده بودند. پس از مراجعه به دفتر دادستان او دستگیر شد.

ما از این دیدگاه برخورداریم که بازداشت آقای عبدی و تلاش شما برای جلوگیری از او برای حضور در کنگره جهانی ما نشان دهنده نقض کنوانسیون های مختلف حقوق بشر بین المللی، از جمله میثاقهای حمایت از آزادی بیان و تشکل، و همچنین حق مسافرت، می باشد. ما همچنین از این دیدگاه برخورداریم که با جلوگیری از شرکت نماینده کنگره EI در جلسه هیأت حکام ما، شما مانع عملکرد دموکراتیک سازمان بین المللی ما نیز شده اید. ما از دبیر کل سازمان ملل متحد، مدیر کل سازمان بین المللی کار و مدیر کل یونسکو برای تماس با دولت شما در این مورد درخواست کرده ایم.

در انتها، با در نظر گرفتن اینکه آموزش و پرورش جهانی در صدر دستور کار جامعه بین المللی قرار دارد، هیچ دولتی که مایل به افزایش فرصت های آموزشی برای شهروندان جوان آن باشد، نباید بخواهد از حضور نمایندگان تدریس حرفه ای کشور خود برای شرکت در کنگره چهارساله آموزش بین الملل جلوگیری کند.

ما قویا از شما درخواست می کنیم که آزادی فوری آقای اسماعیل عبدی و تضمین حق او برای سفر به کانادا و حضور در هفتمین کنگره جهانی ما را فراهم کنید.

ارادتمند،

فرد ون لیون

دبیر کل

ترجمه و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش آموزش جهانی در مورد اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان ایران

دبیر اتحادیه معلمان ایران زندانی شد (4 ژوئیه 2015 )

اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران که قصد داشت ویزای کانادا برای شرکت در هفتمین گنکره آموزش جهانی که امسال در اوتاوا تشکیل خواهد شد تهیه کند دستگیر شد.

بر طبق گزارشات اسماعیل عبدی دبیر کل صنفی کانون معلمان ایران در 27 ژوئن در مرز ارمنستان بعد از اینکه از ورودش به این کشور برای تهیه ویزای کاناد ممانعت به عمل آمد توسط مامورین مرزی بازداشت شد. عبدی قصد داشت که در هفتمین کنگره جهانی آموزش جهانی ( EI) در اوتاوا که از 21 تا 26 ژوئن برگزار خواهد شد شرکت کند.

کانون صنفی معلمان عضو پیوسته آموزش جهانی است.

آموزش جهانی از سازمان جهانی کار و یونسکو خواست که در این خصوص اقدام کنند.

دبیر کل آموزش جهانی، فرد ون لیون اعلام کرد که ممانعت اسماعیل عبدی از ترک کشور برای شرکت در هفتمین اجلاس آموزش جهانی نقض جدی استاندار های حقوق بشری است. هیح دلیلی برای بازداشت او وجود ندارد. این امر غیر قابل قبول است. ما در حال تماس با مقامات ایرانی برای آزادی فوری اوهستیم. ما همچنین از سازمان جهانی کار و یونسکو در خواست مداخله در این مورد را کردیم.

بعد از اینکه پاسپورت عبدی توسط ماموران در مرز ارمنستان قبضه شد و نامه ممنوع الخروجی را دریافت کرد به او دستور داده شد که به تهران برگردد و خود را به دادستانی کل معرفی کند. اما عبدی در مراجعه به دادستانی کل کشور در حالی که بیش از 70 نفر از همکارانش او را همراهی کرده و در بیرون دادستانی برای همبستگی با وی منتظرش بودند بازداشت شد.

دستگیری عبدی آخرین تلاش مقامات دولتی برای خاموش کردن صدای دبیر کانون معلمان است. عبدی علاوه بر 10 سال حکم تعزیزی به دلیل فعالیت های صنفی ، از طرف اطلاعات کشور تحت فشار برای استعفا از مقام دبیری کانون صنفی معلمان در ایران بوده است.

دستگیری عبدی بعد از تجمعات اعتراضی که معلمان اوایل امسال علیه حقوق پایین تر از خط فقر برگزارکردند می باشد.

منبع: وبسایت سازمان آموزش بین الملل ei

ترجمه: حقوق معلم و کارگر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتراض علیه بازداشت اسماعیل عبدی

دو تشکل صنفی معلمان در ایران در نامه ای سرگشاده نسبت به بازداشت "اسماعیل عبدی"، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، اعتراض کردند.

"کانون صنفی معلمان ایران و سایت حقوق معلم و کارگر"، در این نامه، ضمن اشاره به بازداشت "علی اکبر باغانی"، از اعضای تشکل صنفی معلمان در ایران، و "علیرضا هاشمی"، دبیر کل سازمان معلمان ایران، تصریح کرده اند: اسماعیل عبدی به بهانه ممنوع الخروج بودن احضار و در شرایطی پرابهام بازداشت شد. فرهنگیان ایران بازداشت فعالان صنفی خود، از جمله اسماعیل عبدی را هضم نخواهد کرد و چنین رویه ای از سوی دستگاه قضایی رژیم، موجب بروز تشدید اعتراضات جامعه معلمان در روزها و ماههای آینده خواهد شد.

۱۳۹۴/۰۴/۱۴

=============

 

اتحادیه کارکنان کالج ها و دانشگاههای بریتانیا خواهان آزادی فوری اسماعیل عبدی شد

 

اتحادیه کارکنان کالج ها و دانشگاههای بریتانیا در نامه ای خطاب به کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، خواهان آزادی فوری اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران شد. به گزارش اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران متن این نامه به شرح زیر است:

 

محمد حسن حبیب الله زاده

کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران لندن

 

عالیجناب،

به نمایندگی از ۱۱۰ هزار اعضای اتحادیه کالج ها و دانشگاههای بریتانیا (یو سی یو)، این نامه را در رابطه با زندانی کردن آقای اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران (آی تی تی ا)، به شما می نویسم.

همچون "یو سی یو"، "آی تی تی ا" نیز عضو آموزش بین الملل (EI) است، که هفتمین کنگره جهانی خود را در اتاوا در کانادا، از ۲۱ تا ۲۶ جولای برگزار می کند.

بر اساس گزارش هایی که ما دریافت کرده ایم، آقای عبدی پس از آنکه از سفر او به ارمنستان جهت اخذ ویزای سفر به کانادا ممانعت به عمل آمد، در تاریخ ۲۷ ژوئن زندانی شده است. ما همچنین مطلع شده ایم که گذرنامه آقای عبدی در مرز ضبط و به او دستور داده شده بود که که به تهران بازگردد و خود را به دادستانی معرفی کند. او با مراجعه به دفتر دادستان دستگیر می شود.

به باور ما بازداشت آقای عبدی و تلاش دولت شما برای جلوگیری از حضور او در کنگره جهانی آموزش بین الملل، نشان دهنده نقض کنوانسیون های مختلف بین المللی حقوق بشر، از جمله میثاق های حمایت از آزادی بیان و تشکل، و همچنین حق مسافرت است . دولت شما با جلوگیری از شرکت نماینده کنگره EI در جلسه نهاد مدیریت این سازمان، مانع کارکرد دموکراتیک فدراسیون جهانی اتحادیه ما شده است.

در انتها، با در نظر گرفتن اینکه آموزش و پرورش جهانی در صدر دستور کار جامعه بین المللی قرار دارد، هیچ دولتی که مایل به افزایش فرصت های آموزشی برای شهروندان است، نباید از حضور نمایندگان آموزگاران کشور خود برای شرکت در کنگره چهارساله آموزش بین الملل جلوگیری کند.

ما قویا از دولت شما درخواست می کنیم که آزادی فوری آقای اسماعیل عبدی را فراهم نماید و حق او برای سفر به کانادا و حضور در هفتمین کنگره جهانی آموزش بین الملل را به رسمیت بشناسد.

من منتظر پاسخ شما به این موضوع فوری هستم.

ارادتمند،

سالی هانت

دبیر کل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتحادیه سراسری معلمان بریتانیا

خواستار آزادی فوری اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران شد

ما کماکان نسبت به اوضاع ایران و بیش از آن به نحوه رفتار با کارگران و فعالان اتحادیه ای حساس باقی خواهیم ماند.

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران

The Presidency

Pasteur Street, Pasteur Square

Tehran, Islamic Republic of Iran

۸ جولای ۲۰۱۵

رئیس جمهور، روحانی عزیز،

در روزهای اخیر اخبار دستگیری و بازداشت دوباره دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، آقای اسماعیل عبدی، به دلیل فعالیت های به حق اتحادیه ای به دست ما رسیده است.

به نمایندگی از اتحادیه سراسری معلمان (بریتانیا) به این وسیله نگرانی شدید خود را نسبت به نحوه رفتار با آقای عبدی از جمله دستگیری و ماهیت اتهامات مطرح شده علیه او ابراز می کنم.

بر اساس گزارش هایی که ما دریافت کرده ایم، آقای عبدی پس از آنکه از سفر او به ارمنستان جهت اخذ ویزای سفر به کانادا ممانعت به عمل آمد، در تاریخ ۲۷ ژوئن زندانی شده است. ما همچنین مطلع شده ایم که گذرنامه آقای عبدی در مرز ضبط و به او دستور داده شده بود که که به تهران بازگردد و خود را به دادستانی معرفی کند. او با مراجعه به دفتر دادستان دستگیر می شود.

به باور ما بازداشت آقای عبدی و تلاش دولت شما برای جلوگیری از شرکت او در هفتمین کنگره جهانی آموزش بین الملل، نشان دهنده نقض کنوانسیون های مختلف بین المللی حقوق بشر، از جمله مقاوله نامه ۸۷ سازمان جهانی کار مبنی بر تضمین آزادی تشکل و مقاوله نامه ۹۸ مبنی بر حق مذاکرات دسته جمعی است. دولت شما همچنین با جلوگیری از شرکت نماینده کنگره EI در جلسه نهاد مدیریت این سازمان، مانع کارکرد دموکراتیک فدراسیون جهانی اتحادیه ما شده است.

ما کماکان نسبت به اوضاع ایران و بیش از آن به نحوه رفتار با کارگران و فعالان اتحادیه ای حساس باقی خواهیم ماند.

در مورد آقای عبدی، به نظر می رسد هیچ دلیل دیگری برای دستگیری او و حکم ده سال زندانی که به او تحمیل شده، به غیر ازاین که او فعالیت سندیکایی داشته است، وجود ندارد؛ و این فعالیتی است که او باید قادر می بود بنا به حق دنبال نماید. بنابراین ما از دولت شما می خواهیم که برای آزادی ایشان هر چه زوتر اقدام کند. ما همچنین از دولت شما می خواهیم که تمام معلمانی که در حال حاضر در ایران بدلیل فعالیت های اتحادیه ای به زندان افتاده اند را آزاد نماید.

امید دارم که شما این موضوع را به عنوان عاجل ترین امر، مورد توجه قراردهید.

در انتظار پاسخ هر چه زودتر شما می مانم.

با احترام،

کریستین بلوور

دبیر کل

رونوشت: جناب سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران؛ دفتر وزارت امور خارجه و مشترک المنافع بریتانیا

ترجمه و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

============

تجمع تعدادی از معلمان پیش دبستانی در مقابل مجلس

تنی چند از معلمان پیش دبستانی روز21تیر، در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش 21تیرجارپرس ، 15 نفر از معلمان پیش دبستانی تجمعی آرام را در مقابل مجلس ترتیب دادند.

این معلمان که در روزها و ماه های گذشته با نفراتی بیشتر در مقابل مجلس تجمعاتی را برگزار کرده بودند خواستار استخدام در وزارت آموزش و پرورش هستند.

شایان ذکر است که این وزارتخانه بر اساس مصوبه مجلس بیش از 40 هزار معلم را در سالهای گذشته به استخدام درآورده است.

============

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2021 Copyright: All rights reserved