Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
يكشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : سه-شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵  برابر با ۱۵ نوامبر ۲۰۱۶
‏‎ ‏تجمعِ ۲۵ آبان ۹۵ به دعوتِ سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران‏

 

‏تجمعِ ۲۵ آبان ۹۵ به دعوتِ سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران‏

 

۱- شرحِ ماوقعِ تجمعِ ۲۵ آبان ۹۵ در مخالفت با اصلاحیه قانونِ کار

۲- حداقل ها و حداکثرها

نواخته شد

حول و حوشِ ساعتِ 10 صبح، در قسمتِ شمالِ شرقیِ مجلس، اجتماعی از کارگران و حامیانِ کارگران، اعتراض های خود را شروع کردند. در این میان گروه های مختلفی حضور داشتند؛ از کانون های اسلامیِ کار، دوستدارانِ علیرضا محجوب تا اتحادیه آزاد کارگران و سندیکای شرکتِ واحد اتوبوسرانی تهران. یکی آن بالا برای یک عده از کارگران سخن می راند، که گوشِ عده ای با او بود، و گوش های عده ای دیگر، به شعارهای مرتب و مکررِ سندیکای شرکتِ واحد، صدای آن سخنران زیاد به کسی نمی رسید. حرف هایش را که زد، عده ای از انتظاماتِ آن گروه، به کارگرانِ شنونده دستور دادند که دیگر برویم، چند تا از همان کارگران با هم گفتند: کجا بریم؟ - باید بریم( با خنده) دستور از بالا رسیده!. در ادامه جعفر عظیم زاده(اتحادیه آزاد) رفت بالایِ سکو و شروع به سخن نمود، عده ای شعار دادند : نماینده ی کارگران، همین است( یا یک شعاری مشابه با همین محتوا)، جعفر عظیم زاده شروع کرد، و با تمامِ توان، فریاد می زد، کلماتی مثلِ بردگی شنیده می شد، اما تا چند قدمی صدای ایشان نمی رفت. کارگرانِ سندیکایِ واحد هم اگر صادقانه بگوییم، حواسشان به او بود اما نبود، و شعارهایشان را ادامه می دادند. فکر کنم با سخنرانی در کل و در آن شکل و در آنجا موافق نبودند. به سخنران اول با شعارهایشان اعتراض کردند و به سخنران دوم(عظیم زاده) حواس شان را جمع نکردند. آقای جعفر عظیم زاده هم آمد پایین. در همین حال، کارگرانِ شرکتِ واحد شروع به راه رفتن کردند، پوسترِ بزرگِ 2-3 متریِ خود را جلو گرفتند و شروع به حرکت در پیاده روهای جلویِ مجلس کردند، عده ای گفتند : کجا می روند؟ و... شرکت واحدی ها با شعارهایی از قبیلِ کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد! و قرارداد موقت ملغا باید گردد، قرار داد دائمی، احیا باید گردد، قانونِ کارفرمایی، نمی خوایم، نمی خوایم، وزیرِ بی کفایت، خجالت، خجالت، کارگران بیدارند، از حق کشی بیزارند، کارگر اخراجی، شاغل باید گردد، کارگر زندانی، معلم زندانی، آزاد باید گردد، اصلاحِ قانونِ کار، بردگیِ نوین است ، " قراداد موقت، بردگیِ کارگر"، را سردادند. تا به نزدیکی های درب شمالیِ مجلس رفتند، تا اینکه از حرکت شان ممانعت شد، و دوباره همان راه را برگشتند، به همان مکانِ ابتدایی رسیدند، و در همین حین 2 3 نفر از دوستدارانِ محجوب به کارگرانِ شرکت واحد گفتند که : محجوب رفته بالای سکو، بیایید دیگه، الان باید حرفاشو بشنویم، تا برایِ ما کاری بکنند، کارگر شرکت واحدی در جواب گفت: هان! کی؟ محجوب؟ محجوب به ما چه ربطی داره؟ و به سر دادنِ شعارهای خود ادامه دادند. صفِ کارگرانِ سندیکایِ شرکت واحد کاملا مستقل بود و می توان گفت که بیشترِ شرکت کنند گان در تجمعِ حولِ حرکتِ این سندیکا جمع شدند و با شعارهای سندیکا، همراهی کردند. نکته یی از حاشیه: هنگامی که کارگران، ایستاده، شعار می دادند، دو کارگر که بر بالایِ پلِ عابر پیاده مشغولِ فرزکاری و کار بر روی پل بودند، به احترام حضور کارگران و هم طبقه ای هاشان و به خاطرِ بهتر شنیده شدنِ شعارها، دست از به صدا در آوردنِ دستگاه فِرِز کاری برداشتند.

حداقل ها و حداکثرها:

امروز مورخِ ۲۵ آبان ۹۵، پافشاری بر حداقل های زندگی کارگری، با شعارهایی که در بالا ذکر گردید را شاهد بودیم. حداقل هایی که باید بر آن پای فشرد، (و البته در آینده با اتحادی گسترده و عمیق تر)، تا بتوان به حداکثرها از قبیلِ افزایش دستمزد و غیره فکر کرد. وقتی شما یک پیرهن و یک شلوار دارید، و کسی می خواهد، شلوارِ شما را از پایتان بِکَنَد( بلا نسبتِ شما البته)، نمی توانید شلوارتان را نچسبید و به جایش بگویید که : من کُت می خواهم، می دانید که اگر آن شخص بر فرضِ محال به شما کُت هم بدهد، خودتان مستحضر هستید که در نگاهِ اول، پیراهن و کتِ بدونِ شلوار منظره ی خوبی ندارد. که یقینا کسی که شلوار را می رُباید مسلما هرگز کُت هم اعطا نخواهد کرد. تا اینجای کار که می توان آنرا ابتدایِ اعتراض نام گذاشت، انگشتانِ دستانی را دیده ایم که با تلاشی شرافتمندانه و مستقل، شلوارها را بر پاهای کارگر، می خواهند که نگه دارند.

قوی تر باد، این انگشتان!

از فیسبوک علی سالکی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

گزارش تجمع و راهپیمایی بیست و پنجم آبان کارگران در مقابل مجلس

در اعتراض با لایحه ضد کارگری باصطلاح اصلاح قانون کار و طرح ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با بیمه سلامت

 

امروز بیست و پنجم آبان ماه بنابردعوت سندیکا از رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای اعتراض به لایحه ی ضدکارگری اصلاح قانون کار و ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی با بیمه سلامت در مقابل مجلس، تجمع اعتراضی برگزارکردند. گروه های کارگری، بازنشستگان و گروه هایی از دانشجویان نیز حضورداشتند، این تجمع از ساعت ده صبح شروع شد و کارگران با سردادن شعارهای اعتراضی بارها صحبت های سخنران را قطع کردند .کارگران اعتراض خود را نسبت به اصلاحیه قانون کار که تمام دست آورده های حداقلی کارگران را نشانه گرفته فریاد می زدند و همچنین نسبت به تجمیع بیمه ها شعارهایی سر دادند.

 

در ساعت یازده با افزایش شعارهای اعتراضی کارگران به تغییرات ضد کارگری در قانون کار، کانون شوراهای اسلامی کار تهران محل تجمع را ترک کردند. کارگران و رانندگان شرکت واحد که حضور چشمگیری در این تجمع داشتند در پیاده روی مابین درب شمال شرقی و شمالی مجلس شروع به راه پیمایی کردند که دیگر کارگران و گروه هایی از دانشجویان در این راه پیمایی همراه شدند و شعارهایی چون کارگر اتحاد اتحاد، وزیر کارفرمایی نمی خوایم نمی خوایم، وزیر کارفرمایی استعفا استعفا، کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد ،کارگر اخراجی شاغل باید گردد، معیشت منزلت اشتغال حق مسلم ماست، قرارداد موقت ملغی باید گردد، توقف اصلاح قانون کار به نفع سرمایه دار، شرکت های پیمانکاری ملغی باید گردد را فریاد زدند و در ساعت یازده و چهل و پنج دقیقه بیانیه سندیکا در اعتراض به تغییرات ضد کارگری در قانون کار توسط عضو سندیکای کارگران شرکت واحد وحید فریدونی قرائت شد و تجمع خاتمه یافت کارگران و رانندگان شرکت واحد و دانشجویان هنگام ترک محل تا متروی بهارستان را دسته جمعی پیمودند. حضور پلیس و نیروهای امنیتی در این تجمع چشمگیر بود.

 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲۵آبان۹۵

http://vahedsyndica.com/archive/2433

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش تکمیلی تجمع کارگری در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار

 

از ساعت ده صبح امروز و همزمان با آغاز بررسی لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار جمعی از کارگران تهران با هماهنگی اتحادیه آزاد کارگران ایران دست به تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی زدند. در این تجمع که تا ساعت 12 ظهر ادامه داشت کارگران شعار میدادند: لایحه این دولت بردگی کارگر معیشت منزلت حق مسلم ماست قرارداد موقت بردگی کارگر اصلاح قانون کار به نفع سرمایه دار امید کارفرماها کارگر خاموشه، تدبیر دولتمردان کارگر ارزونه - کارفرمایان بدانند کارگر خاموش نمیشه دولتیان بدانند کارگر ارزون نمیشه و... فایل صوتی شعارهای این تجمع بر روی کانال اتحادیه ازاد کارگران ایران است.

 

همچنین در این تجمع پلاکاردهای زیادی به چشم میخورد که بر روی آنها مطالبات کارگران و شعارهایی در اعتراض به لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار نوشته شده بود: بر روی بنر بزرگ این تجمع نوشته شده بود: ماخواهان اجرای فوری ماده 41 قانون کار برای افزایش فوری دستمزدها، بر چیده شدن قراردادهای موقت، حق برپائی تشکلهای مستقل کارگری و ایجاد تغییرات مناسب در قانون کار به نفع یک زندگی انسانی برای کارگران و مزد بگیران زحمتکش هستیم - اتهامات امنیتی باید از پرونده های فعالین صنفی خارج شود با تصویب لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار پایه های قانون تامین اجتماعی متزلزل خواهد شد لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار یک بازگشت به عقب بی سابقه و تثبیت و گسترش بردگی محض ما کارگران ایران است - با تصویب لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار در مدت کوتاهی صدها هزار کارگر بصورت دسته جمعی اخراج خواهند شد و حق اعتراض از کارگران برای اخراج سازیها سلب خواهد شد قانون کار فعلی عامل رواج قراردادهای موقت و بی حقوقی ما کارگران است، ما خواهان تغییر این قانون برای تضمین امنیت شغلی و اعمال مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان جهانی کار در آن هستیم بررسی لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس باید فورا متوقف و این لایحه ضدکارگری معدوم باید گردد و...

 

در پی این تجمع و با توجه به اینکه تجمع کنندگان اعلام کرده بودند بدون حضور رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در میان شان به تجمع خود پایان نخواهند داد حدود ساعت 12 ظهر با حضور یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و توافق بر سر انتخاب سه نماینده از تجمع کنندگان جهت حضور در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس، کارگران معترض به تجمع خود پایان دادند و نماینده های آنان پروین محمدی و ناهید خداجو از اعضای هیات مدیره اتحادیه ازاد کارگران ایران و اشرف بنائی از کارگران شرکت کننده در تجمع و نماینده پرسنل بیمارستان دکتر سپیر پس از قرائت بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون لایحه اصلاحیه دولت و با کف زدن تجمع کنندگان به داخل مجلس رفتند.

با حضور نماینده های کارگران تجمع کننده در مجلس، آنان ابتدا در لابی مجلس با خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و تقی زاده نماینده پارلمانی وزارت کار در مجلس به مذاکره پرداختند و با توضیح مواد ضد کارگری لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار، خواهان عودت آن از سوی مجلس به دولت شدند. در این مذاکره رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه قانونی در این مورد که مجلس بتواند بدون بررسی، لوایح دولت را بر گرداند وجود ندارد و از مشروطیت تاکنون چنین اتفاقی نیافتاده است با تایید صحبتهای نماینده های کارگران بر احتمال برگشت این لایحه پس از بررسی اولیه تاکید کرد.

در ادامه این مذاکرات، با شروع جلسه بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس، نماینده های کارگران تجمع کننده به جلسه کمیسیون دعوت شدند و پس از معرفی آنان به عنوان نماینده های کارگران معترض در مقابل مجلس، پروین محمدی به نمایندگی از سوی بقیه به سخنرانی پرداخت. وی در این سخنرانی اظهار داشت: قانون کار در هر کشوری نماینده بربریت یا مدنیت در آن کشور است. شرایط کار کارگران و سهم آنان از زندگی در شرایط حاضر با وجود 11 میلیون حاشیه نشین، میلیونها بیکار، اخراج سازیهای گسترده، دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر و ماهها عدم پرداخت همین دستمزدها، بیانگر بربریت در این جامعه است آنوقت شما با تصویب این لایحه درصدد رسمیت بخشیدن و تعمیق و گسترش این بردگی و بربریت هستید. وی در ادامه این سخنرانی اظهار داشت: شما تصور نکنید که اینجا آرام نشستید و میتوانید سندی را به تصویب برسانید که طبق آن میلیونها خانواده کارگری به قهقرا و مرگ رانده بشوند و آنوقت آنان ساکت بنشینند. وی در پایان سخنرانی خود خواهان عودت فوری این لایحه به دولت و ایجاد تغییرات مناسب در قانون کار برای پایان دادن به شرایط مصیبت بار موجود شد.

در این جلسه که هفده تن معاون وزیر کار و تعدادی از اعضای شورایعالی و نماینده های عضو کمیسیون اجتماعی مجلس حضور داشتند تمامی سخنرانان از زوایای مختلفی مخالفت خود را با لایحه اصلاحیه دولت اعلام داشتند و این لایحه که قرار بود کلیات آن در این جلسه به رای گذاشته شود، به رای گیری نرسید و کلیات آن مصوب نشد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام میدارد در صورت تداوم تلاش دولت برای تصویب لایحه اصلاحیه قانون کار، اعتراضات خود را گسترش خواهد داد و در صورت نیاز اقدام به فراخوان تجمع در مقابل مجلس خواهد کرد.

 

اتحادیه آزاد کارگران ایران 27 مهر ماه 1395

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تامین ۲۴/ کد خبر: 26486 تاريخ انتشار: ۱۳۹۵/۸/۲۵|۱۲:۳۵

تجمع کارگران در مخالفت با طرح ادغام درمان تامین اجتماعی

تجمع اعتراضی کارگران در مخالفت با طرح ادغام بیمه تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت با حضور نمایندگان تشکل های کارگری و کارگران و بازنشستگان امروز - ۲۵ آبان ماه - در مقابل مجلس برگزار شد.

تامین ۲۴/ حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ضمن مخالفت با لایحه اصلاح قانون کار، ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت وزارت بهداشت و گسترش مناطق آزاد، قطعنامه این تجمع را قرائت کرد.

به گزارش تامین 24 ، وی یادآور شد: قانون کار و قانون تامین اجتماعی به عنوان قانون حمایتی و تنظیم کننده روابط کار و امور درمانی و بیمه ای مطرح بوده و بالغ بر 54 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش و چتر حمایتی خود قرار داده، به همین علت بعد از قانون اساسی دومین قانون با اهمیت کشور به شمار می رود. از این رو، دولت ها با توجه به حقوق متقابل و رابطه وکیل و موکل مکلفند با تصویب قوانین و مقررات نسبت به تامین و حفظ منافع موکلین خود اقدام کنند.

حبیبی اعلام کرد: ما نمایندگان کارگران در شوراهای اسلامی کار و دیگر تشکل های کارگری و بازنشستگان استان تهران مقابل مجلس با اقدام به تجمع اعتراضی نسبت به تضییع حقوق کارگران بر آنیم تا یک صدا ضمن حمایت از گرامی داشت سالروز تصویب قانون کارسال 69، به دولت تدبیر و امید، و به مجلس شورای اسلامی مخالفت شدید خود را در رابطه با لایحه اصلاح قانون کار، گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت اعلام کنیم.

وی در خصوص دلیل مخالفت کارگران با لایحه اصلاح قانون کار گفت: این لایحه امنیت شغلی و مالی و افزایش سالیانه دستمزد کارگران را هدف قرار داده است و همانا احیای برده داری و زیر پاگذاشتن شان و منزلت کارگران را با مخدوش کردن روابط کار و شرایط کار را نوید می دهد.

حبیبی ادامه داد: لایحه اصلاح قانون کار همچنین با مواد 25 و 73 قانون برنامه پنجم توسعه که تثبیت حقوق بنیادین سازمان جهانی کار برای بهبودی روابط کارگر و کارفرما به شکل سه جانبه، تقویت بیمه بیکاری، تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی، داشتن حق قانونی اعتراضات صنفی و سه جانبه گرایی را به رسمیت شناخته مغایرت دارد.، باعث کاهش منابع سازمان و محروم شدن کارگران شاغل و بازنشسته از حمایت های درمانی و بیمه ای تامین اجتماعی است.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: با ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت وزارت بهداشت و هر تصمیمی مانند معافیت سهم بیمه کارفرما که طبق اصل ۷۵ قانون اساسی منجر به تقلیل درآمد یا افزایش هزینه های سازمان شود، مخالفیم؛ چرا که سازمان از محل حق بیمه کارگران شکل گرفته، بین النسلی و مصداق بارز حق الناس و متعلق به بیمه شدگان اعم از کارگران شاغل و بازنشسته است به همین دلیل خواستار خروج سازمان تامین اجتماعی از بدنه و حاکمیت دولت، به رسمیت شناختن استقلال اداری و مالی سازمان و اداره آن توسط شرکای اجتماعی و احیای شوراهای عالی تامین اجتماعی با حضور و حق رای مساوی هستیم.

وی در بیان دلیل مخالفت با لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز اظهار کرد: مناطق آزاد تجربه موفقی در رشد و توسعه اقتصادی کشور نداشته و منجر به خروج بی شماری از کارگران کشور از شمول و حمایت های قانون کار و تامین اجتماعی که نشات گرفته از قانون اساسی است، خواهد بود.

حبیبی در پایان خواستار خروج این لایحه از دستور کار مجلس شد و گفت: مصرانه و فوری می خواهیم بررسی لایحه اصلاح قانون کار، لایحه گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی و موضوع ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت وزارت بهداشت به علت آنکه مغایر با منافع صنفی و شرعی و قانون اساسی است و دارای ماهیت ضد کارگری و حقوق شهروندی است متوقف و از دستور کار دولت و مجلس نیز خارج شود و چنانچه نیاز هست تغییر یا اصلاحی صورت گیرد، باید رویکرد و سمت و سوی اصلاح افزایش و ارتقای حمایت های اجتماعی و قانونی با مشارکت تشکل های کارگری و کارفرمایی باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایلنا گزارش می‌دهد؛

کارگران متحد شدند؛

تجمع علیه اصلاحیه ضد کارگری دولت

صبح امروز تجمع کارگران مقابل مجلس شورای اسلامی شکل گرفت؛ این گزارش نگاهی است اجمالی به حال و هوای این تجمع.

 

هوای شهر تهران همچنان آلوده است؛ اما کارگران با وجود این آلودگی مفرط و سختی در نفس کشیدن،کوتاه نیامدند. امروز بیرون آمدند و اعتراض خود را با صدای بلند فریاد زدند. اعتراضی که هفته‌هاست جریان دارد و امروز بلندتر از همیشه با صدای رسای اتحاد کارگری، به گوش کرسی‌نشینان مجلس رسید.

 

ده صبح؛ مقابل مجلس شورای اسلامی

 

از ساعت ده صبح، مقابل مجلس شورا مملو از جمعیت است، چند صد نفری جمع شده‌اند. این تجمع در نوع خود، بسیار وسیع و گسترده است، گروههای مختلف استقبال کرده‌اند. با وجود این که روز کاری و وسط هفته است، حضور کارگران چشمگیر است. خیلی ها با لباس فرم آمده‌اند، خیلی ها مشخص است که دو، سه ساعتی مرخصی ساعتی گرفته‌اند و آمده اند که از حق و حقوقشان دفاع کنند.

 

از چند روز پیش، فراخوان این تجمع در رسانه ها و فضای مجازی منتشر و دست به دست می شد؛ فراخوان این تجمع را کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به همراه کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تهران صادر کرد و از همه کارگران خواست که با حضور حداکثری، مقابل لوایح و تصمیمات ضدکارگری بایستند.

 

بعد از اعلان این فراخوان، خیلی از تشکل های کارگری، اعلام حمایت کردند و گفتند به این تجمع می‌پیوندیم، گفتند بیست و پنجم مقابل مجلس شورا همه با هم اعتراض می‌کنیم.

 

و امروز همه آمده بودند، نه فقط رسمی‌ها، غیر رسمی‌ها هم آمده بودند، از همه تشکل های کارگری بودند؛ کارگران جنوب و پروژه‌ای؛ کارگران واحدهای تولیدی شهرری و اسلامشهر و کارگران حمل و نقل و اتوبوسرانی. چیزی که از هر چیز دیگر مشهودتر بود، اتحاد و همبستگی کارگران از گروهها و طیف‌های مختلف بود، همه یکصدا شعار می دادند و اعتراض می کردند: طرح ادغام، غارت اندوخته کارگران؛ قرارداد موقت، بردگی کارگر؛ و یا اصلاح نه، اجرای قانون کار.

 

دردهای مشترک فضایی به وجود آورده که صداهای اعتراض هماهنگ و همصدا به گوش مجلسی ها برسد. اول افرادی سخنرانی کردند، بعد قطعنامه قرائت شد و در نهایت کارگران در حالی که پلاکاردهایی در دست داشتند و شعار سر می‌دادند، صحن جلوی مجلس را چندین بار طی کردند.

 

همانطور که در قطعنامه این تجمع آمده، اعتراض کارگران هم به لایحه اصلاح قانون کار است، هم به طرح ادغام منابع تامین اجتماعی در بیمه سلامت و هم به لایحه گسترش مناطق آزاد. این اعتراض‌ها در پلاکاردها هم دیده می شود. مطالبات کارگران گسترده تر از اینهاست، گاهی شعارها رنگ و بوی بیشتری به خود می‌گیرد: کارگر، معلم اتحاد، اتحاد؛ اعتراض، اعتصاب، تشکل مستقل حق مسلم ماست؛ کارگر اخراجی شاغل باید گردد و ...

 

این حضور گسترده، نویدبخش امیدی تازه است. شاید بیست و پنجم آبان ماه سرآغازی باشد برای همبستگی دستمزدبگیرانی که نه تنها از شرایط فعلی به ستوه آمده‌اند، بلکه نگران دست اندازی ها و تعرضات مسئولان و مقامات هم هستند. شاید، تنها این همبستگی و فقط این همبستگی بتواند روزی به سرانجام برسد و کارگران ایران به حداقل‌هایی که از آن محرومند، دست پیدا کنند....

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتماد : شماره ۳۶۷۵ | ۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۶ آبان

ارجاع لايحه اصلاح قانون كار به وزارت كار

مهر| نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس از ارجاع لايحه اصلاح قانون كار به وزارت كار براي بررسي در كارگروهي ويژه با حضور نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت خبرداد. علي رستميان گفت: در حالي كه طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مكلف است قانون را با حضور شركاي اجتماعي و رعايت اصل سه‌جانبه‌گرايي تهيه كند اما تشكل‌هاي كارگري معتقدند اين لايحه بدون مشورت با آنها در دولت قبل تهيه شده است بنابراين براي اينكه اين لايحه مجدد مورد بررسي قرار گيرد از سوي كميسيون اجتماعي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارجاع داده شده تا با رعايت اصل سه‌جانبه‌گرايي مورد بررسي قرار گيرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2021 Copyright: All rights reserved