Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
يكشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰ برابر با  ۰۷ نوامبر ۲۰۲۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :يكشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰  برابر با ۰۷ نوامبر ۲۰۲۱
بیانیه ٢٤ نهاد چپ و دمکراتیک در گرامیداشت خیزش آبان و خیزش خوزستان

بیانیه ٢٤ نهاد چپ و دمکراتیک در گرامیداشت  خیزش آبان و خیزش خوزستان!

 

آبان، پرچم مبارزه برای رهائی!

 

افزایش سه برابری قیمت بنزین که بخشی از سیاست های تعدیل ساختاری، تشدید ریاضت اقتصادی است بر زمینه بیش از چهل سال نقض حقوق توده ها، گسترش استبداد و سرکوب، فقر، بیکاری وانجماد دستمزد ها، سود جویی، کالائی سازی  بهداشت، درمان، آموزش، آزاد سازی و خصوصی سازی، سلب مالکیت از توده ها، پایمال نمودن حقوق اولیه مدنی و دموکراتیک، خیزش مردم به جان آمده را در آبان ۹۸ رقم زد. همزمانی اعتراضات در بیش از ۲۸ استان و بیشتر از یکصد شهر کشور، تداوم وابعاد دائما فزاینده اعتراضات علیرغم کشتار بیرحمانه ایی که  حاکمیت  برپا کرد، ارکان اصلی نظام حاکم را به لرزه در آورد.

 

حاکمیت با قساوتی بی حد وشوکه ‌كننده دست به کشتار وحشیانه ی معترضان زد، آن گونه که شمار کشته شدگان افزون از ۱۵۰۰ نفر بود و تعداد دستگیر شدگان از مرز ۱۰۰۰۰ نفر گذشت. بسیاری از آنان تا هم اکنون در بند هستند. سطح خشونت رژیم تا آن اندازه بی حد بود که خامنه ایی و شرکا( دولت روحانی، سپاه پاسداران، قوه قضایه ومقننه، سران ارتش، به عبارتی هسته سخت قدرت ) دیوانه‌ وارحکم قتل عام دادند و وحشت‌ زده درماهشهر با تانک و تیرباردوشکا برمردم آتش گشود ند و خون برنیزارها سرازیرکردند.

 

نتایج و پیامد فرآیند های ساختاری نظام جمهوری اسلامی، اهداف، برنامه ها، سیاست و راهبردهای آن که بیان روشن بحران های انباشته همه جانبه و تعمیق یافته اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی، زیست محیطی و انسدادساختارسیاسی، ورشکستگی و بن بست ها و بحران هائی است که در این ساختارراه حلی ندارد.

 

به عبارت دیگرنظام جمهوری اسلامی، ترکیب یک مدل به شدت راهزنانه انباشت سرمایه با یک شکل حکومت دینی به شدت فاسد و مستبدانه، مانع اصلی برون رفت از چنین وضعیتی است. خیزش دیماه ۹۶( با شعار" اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا") و قیام آبان ماه ۹۸ به همراه خیزش دلیرانه مردم به جان آمده خوزستان، نقطه عطفی را درمبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی رقم زده اند. این تحولات نشان داد که توده ها در تجربه وعمل دریافته اند که خواست ها ومطالبات آنان درچهارچوب این نظام امکان تحقق ندارد!

اکثریت عظیم مردم، درذهنیت ومطالبات خود، این حکومت را نمی خواهند و به چگونگی رهائی از آن می اندیشند. شرایط کنونی، بیان برخورد اراده اکثریت مردم به مانع ساختارهای سیاسی جمهوری اسلامی است. قیام آبان نشان داد که به سیاق گذشته نمی توان توده ها را غارت و بر آنها حکومت کرد. به عبارت دیگر تحولات اجتماعی در ایران آبستن انقلاب دیگری است.

 

پیکار برای معیشت، تامین اجتماعی همگانی و برای آزادی!

 

جمهوری اسلامی نه می خواهد و نه می تواند به خواست ها و مطالبات  کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان کشورمان پاسخ دهد. ازاین رو گسترش  دامنه جنبش های مطالباتی و تشدید اعتراضات  خیابانی، اجتناب ناپذیرشده است.  سازمانیابی و متشکل شدن بخش های گوناگون مردم، گسترش دامنه اعتصابات واعتراضات، نافرمانی  مدنی درهمه ابعاد و اشکال آن می تواند رژیم دیکتاتوری حاکم را به زانو درآورد.

 

سازمانیابی و متشکل شدن طبقه کارگر و دیگرهم سرنوشتان این طبقه، وهم پیوندی با دیگر جنبش های اجتماعی درایران و پشتیبانی وهمبستگی با جنبش عمومی برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی خواهد توانست فاعل تغییرات و گفتمان رهايی سیاسی، اجتماعی وطبقاتی رابه صحنه بیاورد!

 

تشکل وسازمانیابی توده ها و سراسری شدن آن مهمترین اهرم گسترش و پایداری مبارزات آنان برای استقرار دموکراسی و دستیابی به مطالبات دموکراتیک و طبقاتی خواهد بود و آنان را برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی و تحقق حاکمیت توده ها و مقابله با اهداف امپریالیستی و بدیل های آن منسجم و متحدمی نماید.

 

ما ضمن پشتیبانی از اعتصابات و اعتراضات و تجمعات وخیزش های توده ایی، خواهان آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی هستیم . ما علاوه بر پشتیبانی و پژواک مبارزات جاری درایران، حمایت افکارعمومی جهان را به دفاع از این مبارزات جلب می کنیم!

 

در این راستا، همراه با دیگر تشکل های  چپ و دموکراتیک درخارج از کشور گرد هم می آییم و ازهمه آزادیخواهان جهان دعوت می کنیم تا ضمن حمایت از مبارزات جنبش های اجتماعی ایران، نظام سرکوبگرجمهوری اسلامی را افشاء و محکوم نمائیم!

 

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی،دموکراسی، برابری!

۶ نوامبر ٢۰٢۱ برابر با ۱۵ آبان ۱٤۰۰

 

اسامی نهادهای امضاء کننده به ترتیب حروف الفبا:

اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی – سوئیس

انجمن پناهندگان ایرانی - گوتنبرگ- سوئد

انجمن سوسیالیستها سوئد

آلترناتیو سوسیالیستی - لندن

حامیان مادران پارک لاله - استکهلم

شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی ( فریاد خاوران)

شورای همبستگی ایرانیان با روژوا – استکهلم

شورای همبستکی با مبارزات مردم ایران - لندن

شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران

فدراسیون اروپرس – بلژیک

کارزار آزادی فوری زندانیان سیاسی ایران

کارگروه ارتباطات کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین

کانون همبستگی با کارگران ایران- کانادا

کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران ٓ- فرانکفورت

کانون همبستگی برای حقوق بشر در ایران -(کلگری)

کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران - نروژ

کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- استرالیا

کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- سوئیس

کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران- فرانکفورت

کانون ایرانیان مترقی در نیویورک و نیوجرسی

نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران(غرب آلمان)

همبستگی با مبارزات مردم ایران- سوئیس

 

 

 

 

chapvademocrat@gmail.com ایمیل تماس:

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©