Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
 
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
يكشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸  برابر با ۱۴ ژوئن ۲۰۱۹
پیام انجمن قلم ایران در تبعید

 

پیام انجمن قلم ایران در تبعید

به مناسبت درگذشت عیدی نعمتی

روزی

چمدانِ خاطره ها وُ

سفرنامۀ ما را

کسی از اهالی صبح

پیدا می کند!

باز این تبعید بی پیر شاعری دردآشنا و دلبسته به آزادی و باورمند به رهایی انسان را ،از ما گرفت. عیدی نعمتی هموند انجمن قلم ایراندر تبعید روز جمعه هفدهم خرداد هفتم یونی- پس از ناوردی طولانی با بیماری جانکاهی که به جان لطیف اش چنگ انداخته بود، جهان ما را وانهاد و تنها در غربت تبعید رهایمان کرد و رفت.شاعر احساس های لطیف و دلبستگی های رنجدیدگان آنگونه که زیسته بود، می سرود و آنگونه بود که می نمود. صمیمیت بی همتای واژه واژۀ شعرهایش نشان از همین صمیمیت به قول خوش غارت شده داشت.

عیدی جان!

یاد عزیزت همواره با ما و درما جاودانه خواهد ماند. بر این باوریم که این تبعید، این در به دری در جای جای این جهان دیری نخواهد پایید و ما باید به جغرافیای مألوف خود بازگردیم. به روایت خودت :

ما برمی گردیم

یادمان رفته

گل ها را آب بدهیم

و چنین است که شاعران دوستدارمردمان تاریخ زاده شدن دارند اما، تاریخ درگذشت ندارند. یاد تو و شعرهای تو در خاطرۀ ما مانا و ماندگار خواهد ماند.

انجمن قلم ایران در تبعید یاد و خاطره آن عزیز را گرامی می دارد و در غم و اندوه همسر،فرزندان و وابستگان عیدی نعمتی خود را شریک می داند.

انجمن قلم ایران در تبعید

نوزدهم خرداد۱۳۹۸

................................

فردا نوبت کیست؟

عیدی نعمتی شاعر عشق و رهایی درگذشت!

 

 

 

قلم را بر می‌داشت و واژه واژه بر روی کاغذ می کاشت. مثل گل آفتابگردان، تمامی چهره زندگی‌اش را رو به خورشید و گرمی هستی چرخانده بود.

خوب و بدش همین آرزوی انسان بودنش بود و دویدن در پی رؤیایی که تبعید تنها اندک بهایی از این بابت بود.

 

کانون نویسندگان ایران در تبعید بار دیگر یکی از یاران و همزبانان خود،عیدی نعمتی شاعر را از دست داد.

شاعری درد آشنا و گریخته از جهنم رژیمی انسان کش و آزادی ستیز، سرانجام پس از سالیان سال در مصافی درد آلود با بیماری، از پای درآمد.

کانون نویسندگان ایران در تبعید، با اندوهی ژرف، از دست رفتن یار نازنین خود را ضایعه ای برای جامعه فرهنگی ایران و همه عاشقان آزادی می‌داند.

به همین مناسبت پیش از هر چیز این غم بزرگ را به خانواده ارجمند زنده یاد عیدی نعمتی و همه دوستان و اهل قلم تسلیت می گوید.

باشد تا سیاهی بگذرد و آرزوهای انسانی او و رهروان عشق برآید.

یاد عیدی عزیز بزرگ و گرامی باد.

 

کانون نویسندگان ایران در تبعید

۸ یونی ۲۰۱۹

.......................

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2019 Copyright: All rights reserved