Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ فوريه ۲۰۲۰
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸  برابر با ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹
خودسوزی دختر آبی برگ دیگری از

خودسوزی دختر آبی

برگ دیگری از

جنایت جمهوری اسلامی

 

رژیم جنایت و غارت در بحرانی عمیق و چندجانبه دست و پا می‌زند‌. شکست برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رژیم از یک سو، نشان از اضمحلال نظام جمهوری اسلامی دارد، و از سوی دیگر و همهنگام فروپاشی جامعه را نمودار می‌سازد. هر چه از عمر این نظام می‌گذرد سطح زندگی شهروندان دم به دم تنزل می‌کند و سفره‌ی نان اکثریت شهروندان کوچک و کوچک‌تر می‌شود. تحریم‌های امریکا فروش نفت را به میزان نازلی تقلیل داده و گلوگاه نظام را هر دم تنگ‌تر و فشرده‌تر می‌کند. نابودی محیط زیست و کالایی کردن منابع طبیعی کشورمان، اختلاس‌ سپرده‌های بانکی، بیکاری روزافزون و بی‌آیند‌گی جوانان، فرار مغزها و تحصیل‌کرده‌های کشور، رشد دم افزون حاشیه نشینی و گسترش زاغه‌ها و بیغوله‌ها در ابعاد میلیونی، بی حقوقی زنان، ملیت‌های ایران... جامعه را بسرعت در راستای دو قطبی شدن سوق می‌دهد.

بر اثر تلاقی و گره‌خوردگی یک رشته بحران‌ها، جامعه ما میر‌ود که وارد یک دوره حساس از حیات خود شود و رژیم اسلامی بنا به غریزه‌ی ارتجاعی حفظ خود دارد پیشاپیش خود را برای مقابله با این شرایط آماده میسازد. صدور احکام سنگین زندان برای فعالین کارگری، زنان، دانشجویان و طرفداران محیط زیست را باید در بستر این موقعیت سیاسی توضیح داد. تشدید سیاست سرکوب پیش از هر چیز با هدف خنثی کردن فعالیت کادرهای سازمانده و نقش آن‌ها در سازماندهی اعتراضاتی توده‌ای عملی می‌شود.

در چنین شرایطی توده‌های مردم کشور ما نه تنها در مقابل سیاست سرکوب رژیم تمکین نکرده‌اند، بلکه به اشکال گوناگون در برابر آن اعترض کرده‌اند. جنبش کارگری با شعار نان، کار، آزادی در کنار مبارزات زنان علیه سیاست تبعیض جنسی از جمله حجاب اجباری و در راستای برابر حقوقی، مبارزات دانشجویان و معلمان علیه کالاسازی آموزش، خلق‌های ساکن کشور ما خصوصا در راستای دفاع از زبان مادری و خودگردانی و هم‌چنین مبارزات فعالین جامعه مدنی در دفاع از حقوق حیوانات، کودکان کار...یکی پس از دیگری در اشکال بی‌نهایت متنوع از مبارزه وارد میدان شده‌اند. نوشتن نامه‌های سرگشاده علیه راس نظام، خودسوزی دختر آبی در اعتراض به حکم شش ماه زندان با هر ارزیابی که از این دست اعتراضات داشته باشیم، در شمار آخرین اعتراضات علیه جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند.

در اعتراض به سیاست‌های وحشیانه و سرکوب‌گرانه رژیم اسلامی و در همبستگی با اعتراضات شهروندان کشورمان در روز پنجشنبه 26.9.219 ساعت 14 روبروی DGB, Otto-Brenner-Strae 1جمع می‌شویم، و ساعت 15 به سمت

Ver.di-Landesbezirk Niedersachsen-Bremen, Goseride 10 حرکت خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم صدای زندانیان سیاسی باشیم.

 

 

 

زنده باد همبستگی جنبش‌های اجتماعی

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

زنده آزادی و برابری

کانون کنش‌گران دموکرات و سوسیالیست هانوفر

تلفن تماس: 00491778416132

Kannon.hannover@gmail.com

WWW.facebook.com

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2020 Copyright: All rights reserved