Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷ برابر با  ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
امسال به چه نوع اول ماه مه نیاز داریم؟

 

امسال به چه نوع اول ماه مه ای  نیاز داریم؟

 

دانیل گروسDaniel Gross

 

تندباد انقلاب عرب و شرکت موثر کارگران تونس و مصر، درآغاز راه انقلابات عرب، تاثیرات عظیمی در ایجاد خودپویائی جنبش کارگری نه فقط در منطقه خاورمیانه بر جای نهاده است. جنبش کارگری آمریکا نیز با حرکات اعتراضی کارگران بخش عمومی شهر "مدیسون" ایالت "ویسکانسین" بازخیری جدیدی را تجربه می کند. "دانیل گروس" از فعالان  جنبش کارگری آمریکا و از مبتکران شبکه" اول ماه مه متحد" درباره انتظار این کارزار از نحوه برگزاری اول ماه مه امسال در آمریکا، می گوید!

 

چه کسی فکر می کرد؟

 

از خود گذشتگی یک فروشنده خیابانی در تونس موجب برافروختن خشم تمامی مردم تونس شد و توانست به اعتصاب عمومی اتحادیه های مستقل فرا روئیده و با موفقیت دیکتاتوری "بن علی" را سرنگون کند. کارگران نساجی "محله" و اعلام روز اقدام توسط آنها، بذرهای انقلاب مصر را کاشت.در حالی که میلیون ها نفر به خیابان ها آمده بودند و حسنی مبارک در قصر خو با لجاجت جاخوش کرده بود، اقدامات توده ای کارگری در همه بخش ها و مناطق مصر توانست بن بست به وجود آمده را در هم شکسته و به حاکمیت سرکوب سی ساله پایان دهد.جنبش های توده ای اکنون  سرتاسر منطقه را فرا گرفته اند.

 

هنگامی که فرماندار"ویسکانسین"، "اسکات والتر" حملات افراطی خود را به حقوق اتحادیه ای کارگران بخش عمومی ، برای خدمت به منافع نخبگان انحصارات، آغاز کرد دست آوردهای کارگران تونس و مصر به منبع الهام برای اقدمات جنبش کارگری آمریکا مبدل شد. آن هم  در  وسعت و روحیه ای که در چند دهه گذشته در این جنبش بی سابقه بوده است.اشغال پی گیرانه کاخ فرمانداری و همبستگی پرشور کارگران از مناطق دوردست ثابت کرد که احساس اعتماد و روحیه مبارزاتی در طبقه کارگر آمریکا همچنان زنده بوده و خوب است. کارگران اکنون در ایالت های مختلف کشور اعتصاب عمومی را نه عنوان یک رسم تاریخی بلکه به مثابه ابزاری عملی و موثر برای برخورد با مسائل محیط کار و نظام سیاسی، مورد بحث قرار می دهند.

 

همزمان با افزایش  تهاجمات به اتحادیه های بخش خصوصی و عمومی، تبلیغات نژاد پرستانه، استثمارو اخراج کارگران مهاجر در حال سرعت گیری است. قانون گزاران راست گرا در ایالت های کشور، الگوی نژاد پرستانه ایالت" آریزونا"در مورد نشان دادن مدارک اقامت مهاجران را پی گرفته اند، امری که آزادی را پایمال  و شان انسانی کارگران را مورد تعرض قرار می دهد. کارفرمایان سالیان سال از کار سخت کوشانه کارگران مهاجر ثروت اندوزی کرده اند اما هنگامی که با درخواست بازستاندن دستمزدهای دزدیده شده از کارگران مهاجر و یا ایجاد شرایط انسانی کار برای آنها مواجه می شوند، آن وقت به فکر وضعیت غیرقانونی اقامت آنها می افتند. هنوز هم که هنوز است، کارگران مهاجر رنگین پوست این شهامت را دارند که به طور دائمی ژرف ترین و سرسخت ترین مبارزات کارگری در آمریکا را به پیش برده اند.

 

در اول ماه مه 2006 یک میلیون  کارگر مهاجر و متحدان آنها، پس از دهه ها دست بر روی دست گذاشتن در کشوری که در آن چشم به جهان گشوده اند، در پهنه ای به وسعت سراسر آمریکا با روحیه و انرژی غیرقابل وصف به صحنه آمده و حیاتی دوباره به اول ماه مه بخشیدند. با کمال تاسف، بسیاری از بخش ها ی جنبش کارگری در این لحظه سرنوشت ساز سهیم نشدند! آن هم در شرایطی که کارگران حتی در شرایط فقدان هر نوع پوشش و حمایت اتحادیه ای دست به اعتصاب زده بودند. دست آورد "روز بین المللی کارگران درسال "2006 باز هم باید تکرار شود.

 

در هم آمیزی چالش هائی که هست و نیست کارگران را رقم می زنند با فرصت ها ی تاریخی که در برابر طبقه کارگر قرار دارد تنها یک پاسخ مقتضی در اول ماه مه 2011 را ضروری می سازد:

 همه ما باید

 علیه حمله به مهاجرین،

 تعرض به اتحادیه های کارگری در بخش خصوصی وعمومی،

 و تهاجم به موقعیت همه کارگران و زحمتکشان،

 به خیابان ها بیائیم. شبکه جدیدی متشکل از  پنجاه تشکل اصلی کارگری و تشکل های مستقر در جوامع محلی، شبکه جدیدی را تحت عنوان" اول ماه مهِ متحد"  , May Day United  تشکیل داده و با همه قوا در پی ایجاد تحرکی جدید برای اول ماه مه امسال با شعارهای" در اول ماه مه امسال کارگران کار نخواهند کرد"، " نه کار ، نه خرید و نه هر نوع فعالیت مربوط به مدارس" می باشد! اول ماه مه امسال مصادف با روز شنبه است  که شرکت بسیاری از خانواده های کارگری در این مراسم را تسهیل خواهد کرد.

 

سازمان ها ئی از سراسر آمریکا از جمله تشکل قدرت مند" شواری کار سانفرانسیسکو" در بسیج اول ماه مه تحت شعار" در اول ماه مه امسال کارگران کار نخواهند کرد"، شرکت دارند. در بخشهائی از قطعنامه " شواری کار سانفرانسیسکو"  که در یازدهم آوریل امسال به تصویب رسیده،  گفته می شود:

از آن جا که  تهاجم  فرماندار "اسکات والتر" به کارگران "ویسکانسین" و اتحادیه های آنها،  حمله به همه خانواده های کارگری آمریکاست،

 از آن جا که کارگران مهاجر در آریزونا و سراسر آمریکا همچنان به سپر بلا  مبدل شده و مورد تبعیض هائی قرار می گیرند که آسیب آن نصیب هر کارگری در آمریکا می شود،

از آن جا که تلاش های منفرد برای کوتاه کردن قدرت در حال گسترش انحصارات و آسیب هائی که آنها به مردان و زنان کارگر می رسانند،  با شکست مواجه شده ست،

آز آن جا که قوی ترین ابزاری که طبقه کارگر برای بهبود حقوق و شرایط کار و دفاع از شان انسانی خود در برابر تهاجمات در اختیار دارد، اعتصاب عمومی همه کارگران است،

 

پس " شواری کار سانفرانسیسکو" روز اول ماه مه 2011 را به عنوان روزی که " کارگران در آن کار نخواهند کرد"  مقرر کرده  و از حقوق همه تشکل های وابسته برای متوقف کردن کار، تحصن و همه اشکال همبستگی کارگری حمایت می کند! بحران اقتصادی و تهاجم بی وقفه به طبقه کارگر برگزاری اول ماه مه شجاعانه ای را ضروری می سازد. روزی که کارگران از "محله " مصر تا "مدیسون" آمریکا تشنگی قدرتمند خود برای آزادی را به نمایش بگذارند.

 

دست در دست هم می توانیم جنبش نیرومند کارگری را  در اول ماه مه، و در هر روز دیگر،  بنا کنیم، شان انسانی مان را درعرصه کار بدست آوریم  و نظام سیاسی مان را از  سطله انحصارات رها سازیم.

 

 

****************************************************************************************

 

دانیل گروس مدیر سازمان غیر انتفاعی Brandworkers می باشد که هدفش حفاظت و دفاع از حقوق کارگران بخش خرده فروشی و مواد غذائی است. این سازمان یکی از اعضای بینان گذار شبکه " اول ماه مه متحد" است. فهرست کامل سازمان های این کارزار را می توانید در آدرس زیر مشاهده کنید.

http://maydayunited.org/about/organizations/

 

منبع : znet

 

تهیه و تنظیم از رادیو راه کارگر!

نقل مطالب رادیو راه کارگر با ذکر منبع مجاز است!

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©