Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
شنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۰ برابر با  ۰۳ سپتامبر ۲۰۱۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :شنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۰  برابر با ۰۳ سپتامبر ۲۰۱۱
صدور فرمان امنیتی کردن انتخابات مجلس نهم

صدور فرمان امنیتی کردن انتخابات مجلس نهم

یوسف لنگرودی

خامنه ای، رهبر نظام جمهوری اسلامی، درجریان برگزاری مراسم حکومتی روز عید فطر، سخنانی ایراد کرد که قبل ازهر چیز نشان دهنده ترس آشکاراو از تکرار وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸است که پی آمد هایش ارکان حکومت را بشدت لرزاند وآن را تامرزفروپاشی پیش راند. او در سخنان خود گفت : "انتخابات که مظهر حضور مردم است، باید پشتوانه امنیت ما باشد و نباید اجازه داد که این چیزی که ذخیره امنیت است، پشتوانه امنیت است، به امنیت ما صدمه وارد کند."

نظام اسلامی که از دل یک انقلاب عظیم توده ای و شکست آن به قدرت رسیده است، از همان ابتدا دست به فریب بزرگ زد و همواره با به راه انداختن انواع و اقسام نمایش های انتخاباتی و کشانیدن مردم به پای صندوق های رای، کوشید تا برای خودش مقبولیت بتراشد. حکومت در این راه حتی به برخی رقابت های کنترل شده میان رقبایی که البته از صافی شورای نگهبان می گذشتند، تن در می داد تا تنور انتخابات را گرم نگه دارد. اما حوادث سال ۸۸ و به خیابان ریختن میلیونی مردم در اعتراض به تقلب انتخاباتی، رژیم ولایت فقیه را متقاعد ساخت که دیگر نمی توان با استفاده از حربه انتخابات به راحتی  برای خود مشروعیت بتراشد و ادامه آن می تواند به دردسر بزرگ برای کل نظام تبدیل شود. از این رو رهبرنظام اسلامی در ارتباط با انجام انتخابات مجلس نهم که در اواخرسال جاری برگزار خواهد شد،  هشدار امنیتی می دهد و اخطار می کند که امنیت وموجودیت نظام نباید به چالش کشیده شود. وضعیت جمهوری اسلامی چنان لرزان و حکومتش آنقدر بی اعتبار است که حتی برگزاری انتخابات نمایشی مانند گذشته را تهدیدی برای خود می داند و می خواهد کنترل و محدویت هرچه بیشتری را برآن اعمال نماید.

به نظر می رسد حتی تدابیر مورد نظرخامنه ای این بارنیزنتواند برگزاری یک انتخابات بدون عواقب را برای رژیم تضمین کند. حتی اگر چنین انتخاباتی فقط در دایره تنگ وفاداران به حکومت برگزار شود. فراموش نباید کرد که در انتخابات سال ۸۸نیزدعواها میان باند احمدی نژاد و اصلاح طلبان حکومتی بوده  که نزدیک بود رژیم را کله پا کند و همه می دانند که حذف اصلاح طلبان از همه سطوح قدرت و سرکوب شان، هرگز نقطه پایانی برمحوشدن بحران نبوده و همه به چشم خود دیدند که چگونه بحران بلافصله به میان مرکزی ترین باند های حکومتی نفوذ پیدا کرد و دشمنی میان باند احمدی نژاد و جناح مختلف اصول گرایان به شدت گسترش پیدا کرد وهمه نهاد های قدرت رژیم را فرا گرفت، تا جایی که در ادامه خود، احمدی نژاد را در مقابل رهبری نظام قرارداد.

به همین دلیل، نمایش انتخابات مجلس نهم هر چقدر هم کنترل شده برگزار شود، نمی تواند منجر به دامن زدن به منازعات میان باندهای حکومتی نشود و باعث رسوایی بیشتررژیم نزد مردم نگردد. بی جهت نیست که خامنه ای در این باره هشدار می دهد و خطاب به مسئولین نظام می گوید : "اگر در بين خودمان كدورتها و بددلى‌ها و بدجنسى‌ها و ناسازگارى‌ها وجود داشته باشد... نخواهيم توانست به اين وظایف بزرگى كه امروز متوجه ماست، عمل كنيم. اين يك توصيه‌ى مهم است، يك ضرورت اصلى است".

 این سخنان خامنه ای که به نوبه خود اعترافی آشکار بروجود بحران و اختلافات عمیق میان جناح های حکومتی است، در عین حال حاکی از نگرانی شدید وی درتبدیل شدن انتخابات به میدانی برای تصفیه حساب های باندهای  حکومتی است. درست به دلیل همین نگرانی هاست که او بیش از گذشته نگاهی کاملاامنیتی به انتخابات مجلس نهم پیدا کرده و در باره  مقدم بودن امنیت کل نظام برهر چیزدیگری هشدار می دهد اما بحران درمیان جناح های حکومتی آنقدر شدید است که این جناح ها اکنون در همه میدان ها در مقابل هم قرار گرفته اند و پنهان نمی کنند که انتخابات کذایی مجلس نهم را به عرصه ای مهم برای حذف و لگد مال کردند رقبا تبدیل خواهند کرد. بنابراین، توصیه ها و تدابیر مورد نظر خامنه ای نخواهد توانست امنیت مورد نظر وی را برای رژیم تامین کند و عرصه ای خواهد بود برای تصفیه حساب های جناحی و عمق یافتن بحران درکل نظام جمهوری اسلامی .

اما تجارب فراز و فرود جنبش ضداستبدادی از سال هشتاد و هشت  به این سو نشان داده است که اگر چه جنبش ضداستبدادی باید از شکاف در بالا استقاده کند اما به هیچ وجه نباید از آن آویزان شود. دوره ای که در آن قرار داریم زمان ایجاد و تعمیق  شبکه ها ی ارتباطی، تشکیلاتی و مبارزاتی مستقل در میان فعالان برای پیوند هر چه گسترده تر با توده های اعماق و ایجاد انواع و اقسام تشکل هائی است که فارع از ضرب آهنگ مبارزه جناح های درونی رژیم،  سنگربندهای های توده ای را در همه عرصه های زندگی، گسترش دهند. البته تردیدی نیست که با تشدید شکاف دربالا و بی ثبات تر شدن رژیم این تشکل ها هر چه بیشتر و بهتر قادر خواهند شد خود را گسترش داده و به گونه هرچه موثرتری مبارزه ضداستبدادی توده های مردم را با جنبش مطالباتی کارگران و زحمتکشان در آمیزند.

پنج شنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۰  برابر با ۰۱ سپتامبر ۲۰۱۱

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©