Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۰ برابر با  ۰۶ دسامبر ۲۰۱۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :سه-شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۰  برابر با ۰۶ دسامبر ۲۰۱۱

 

 

 

رضا شهابی وعلی نجاتی را آزاد سازید!

امیرجواهری لنگرودی

کمتر فعال اجتماعی و سیاسی است که این پیام را درباره وضع و حال رضا شهابی کارگر "سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه" نخوانده ویا نشنیده و ازوضعیت علی نجاتی کارگر"سندیکای شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه"  بی خبرمانده باشد : 

برای نجات رضا شهابی

سلام به همگی
انچنان اوضاع بد است که فرصت نمیکنم یک خبر یا گزارش منسجم تهیه کنم
اما همین که رضا شهابی در اعتصاب غذاست
نیمه ی چپ بدنش بی حس شده
چهار مهره ی کمرش ترکیده
احتمال فلج شدنش هست
او را به بیمارستان برده اند  و گفته اند باید فوری عمل جراحی بشود رضا نگذاشته  و در بازگشت به زندان دست به اعتصاب غذا زده
و گفته دیگر تاب اینهمه بلاتکلیفی را ندارم
دادستانی به صورت شفاهی هشدار داده باید او را به پزشک قانونی ببرند
قاضی صلواتی در مرخصی است
بازجو کماکان در لج با او
امین پسر خردسالش از شدت فشار عصبی به بیمارستان منتقل شده
همسر رضا زیر بار اینهمه فشار از این طرف به انطرف میکند و نتیجه نمیگیرد
او باید روزی صد کیلو ترشی درست کند تا برای خرجی بفروشد
اتحادیه های جهانی لال شده اند
برای رضا شهابی دست به اقدام بزنید
روی سایت کمیته هماهنگی اخبار او هست
ترجمه کنید.به همه بفرستید
نامه های اعتراضی
تجمع های اعتراضی
اقدامات اعتراضی
لطفا اقدام کنید

یا خبرمربوط به کارگرآفتاب سوخته خطه جنوب کشورعلی نجاتی که با پای خود برای رساندن گواهی پزشکی اش به مراجعه قضایی منطقه رفت ودستگیرشد بطوری که درخبرها آمد که «علی نجاتی را با غل و زنجیر به پزشک قانونی بردند»براساس خبرارسالی به کمیته هماهنگی، روزچهارشنبه سوم آذرعلی نجاتی کارگرنیشکرهفت ­تپه وعضوهیات مدیره­ ی سندیکای کارگران این شرکت را برای بررسی­های پزشکی به پزشک قانونی شهرشوش منتقل کردند.
نجاتی که ازاوضاع وخیم جسمی رنج می­برد درزندان دچارمشکلات جدی شده است وبرای تایید و درحالی که دست وپای او را دستبند وزنجیرزده بودند به پزشک قانونی بردند
پزشک زندان و پزشکان معالج نجاتی همگی ازاوضاع وخیم قلبی نجاتی گزارش داده­ اند و همگی خواهان آزادی علی نجاتی شده­ اند. نجاتی ازمشکلات عدیده­ ی جسمی درقلب رنج می برد و به هیچ عنوان امکان تحمل شرایط زندان را ندارد..."

وقتی برای چند و چندمین باراین عبارات را می خواندم، درچنین شبی که عاشورایش می نامند،دریافتم:کسانیکه یک کارگرزحمتکش را که جزبرای موجودیت خود وزن وفرزندانش، برای دفاع ازهستی طبقاتی اش قدمی برنداشته وتنها جرمش برزبان آوردن مطالبات نادیده گرفته خود وهم طبقه ای هایشان می باشند.حضرات اینگونه با آنان برخورد می کنند،چرا وچگونه است که ذکرمصیبت ها می نمایند تا مردم را به گریه و وامصیبتا وادارند؟

رضا شهابی برپایه آنچه خواندیم امروزاینگونه ازاو می خواهند که برای ادامه زندگی ،جانش را خود به دست گیرد و آنرا با اعتصاب سخت و جانکاه به گرو بگذارد. "قاضی صلواتی درمرخصی است " . بزبانی ساده یعنی درسفرعاشورایی به سرمی برد و یا پای منبری به نظاره نشسته است تا پرونده تحت رسیدگی او،برسراعتصاب جان گیرش،جان خود را بنهد! تو گویی مالیخولیای " صحرای کربلا" و جان گیری "شمر،حرمله ، برسرپیشبرد فرمان "یزید"،بعد ازیک وهزارواندی سال هنوزدرهیاکل این مرتجعین ضد کارگروضد بشر،اینبارنه درصحرای کربلا،بلکه درایران تحت حاکمیت اسلام ناب محمدی،برهیاکل منحوس اینان لباس روحانیت وقضاوت پوشانده تا با خودی وغیرخودی کردن جامعه،همچنان دربازداشت، زندان وشکنجه کردن و درتعب نیستی غیرخویش، به سینه زنی بنشینند ونظاره گرمرگ کسان باشند.

هم اینان انگاری کیف می کنند که دست وپای کارگربیماربا جسمی زخمی و ازدرون متلاشی را غل و زنجیر ببندند و آن یکی را وادارند تا برای ستاندن حق اش،با دست خود به پای اعتصابی این چنین کُشنده وسهمناک برود. اعتصابی که همه کسان اورا به نگرانی واداشته وفرزند کوچک اش را به نحوی روانه بیمارستان ساخته است.ارتجاع خشک اندش وکارگرستیز،اینباربه نام خدا- که روزی امام ره اش اورا(خدا)اش راهم کارگرمی نامید،انگاری می خواهند با شعار"بکُش در راه خدا" هر چه مقاومت و عنصر ایستادگی در برابر اینان اند،همه را از پیش پای خود بردارند.این چنین است که غلیرغم همه دوندگی های همسر علی نجاتی نه تنها راه به جایی نمی برد بلکه دستگیرش می کنند تا نسق گیرند و خانه نشین اش سازند. همسر رضا شهابی را آنچنان درمنگنه گذران زندگی نگه می دارندکه " او باید روزی صد کیلو ترشی درست کند تا برای خرجی بفروشد"تمامی مراجعات ،ادعا ها،ادله ها،توضیحات وکیل ،ارائه اسناد و مدارک ،درامردفاع ازموجودیت برآمده ازدو تشکل مستقل سندیکایی یعنی (سندیکای شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه - سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ) و مدافعات هم طبقه ای آنان وقعی نمی نهندتا کارگرزندانی را همچنان " مخل امنیت ملی"،و" وابسته به بیگانگان " و دهها ناچسب دیگرزنند و عفو ناپذیرش اعلام دارندو درزندان بلا تکلیف اش رها سازندو آنگاه که همه اعتراضات درعرصه درون وسراسرجهان برسرشان ریخت وکارگردرزیرآوارفشاردرون زندان با داغ ، شکنجه واعتصاب، محرومیت ازملاقات ،وکیل ودادرسی،به هزارویک بیماری کُشنده دیگرمبتلا گشت،به قید وثیقه چند ده و پنچاه و صد میلیون تومانی، رهایش سازند تا هچمنان درزندانی بزرگتردرچنگشان باشد.

به مقتضای این همه بیداد بود که همه کس و کاررضا شهابی گرد هم آمدند تا با اعلام تشکیل « کمیته ی دفاع ازرضا شهابی»* به دفاع ازجان او و هم طبقه ای هایش که درزندانند برآیند . رضای شهابی به مدت نوزده ماه درزندان است برای نجات جان او وهمه فعالین کارگرزندانی ورهایی جان بیمارعلی نجاتی و آن دیگران درهمراهی با : "کمیته ی دفاع ازرضا شهابی " به هر طریق ممکنی دست به اقدام یکپارچه بزنیم .

توجه دربخشی ازسند اعلام موجودیت " کمیته ی دفاع ازرضا شهابی " آمده است :  

ما خانواده‌ی رضا شهابی نیز در حمایت از رضا و باورهایش دست کمک و یاری به سوی کارگران و تشکل‌های کارگری دراز می‌کنیم و از همگان می‌خواهیم برای آزادی بی قید و شرط و فوری رضا شهابی تلاش نمایند.

بدین وسیله ما تشکیل «کمیته‌ی دفاع از رضا شهابی» را اعلام می‌کنیم و از کسانی که مایل‌اند عضو این کمیته شوند یا افرادی که مایل به حمایت از آن هستند می‌خواهیم که با نشانی‌های زیر تماس بگیرند.

k.d.shahabi@gmail.com

k-d-shahabi.blogspot.com

http://weblagrahekargar.wordpress.com/2011/12/03/paul-2161 *

 




 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2023 ©