Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷ برابر با  ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

به مناسبت موج اعدام ها و اعدام حسین خضری زندانی سیاسی کرد

 

ماشین کشتار جمهوری اسلامی را متوقف کنیم

 

ماشین کشتار جمهوری اسلامی یک بار دیگر، جان یک زندانی سیاسی را گرفت. از ۲۹ آذرماه، در آستانه ی اجرای طرح حذف یارانه ها، که ۱۱ جوان بلوچ را اعدام کردند، دستگاه جهنمی کشتار جمهوری اسلامی، جان علی صارمی، و علی اکبر سیادت و دو جوان دیگر بلوچ را نیز گرفت و امروز هم حسین خضری زندانی سیاسی کرد را بدون اطلاع قبلی به چوبه ی دار آویخت. علاوه بر اعدام های سیاسی، حاکمیت اسلامی از آغاز اجرای طرح حذف یارانه ها، نزدیک به ۴۰ نفر از زندانیان عادی که در واقع قربانیان آسیب های اجتماعی هستند را در زندان های گوناگون کشور اعدام کرده است.  علاوه بر آن بر اساس آمار منتشر شده توسط فعالان حقوق بشر، «از ابتدای سال جاری تاکنون دستگاه قضایی ایران برای ۲۸۳زندانی حکم اعدام صادر کرده و در عین حال ۲۶۳زندانی را اعدام کرده است و یا به عبارتی دیگر در هر ۲۷ساعت یک زندانی اعدام و در هر ۲۵ ساعت برای یک زندانی حکم اعدام صادر شده است».

 

به حرکت در آمدن ماشین کشتار جمهوری اسلامی، یک بار دیگر این حقیقت را نشان می دهد که این حکومت جهنمی، هرگاه از خیزش های توده ای و یا مقاومت های مردمی احساس ترس می کند، برای ایجاد فضای رعب و وحشت، به کشتار گسترده دست می زند. کشتار وحشیانه سال ۱۳۶۰، یا قتل عام هولناک زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ برجسته ترین نمونه های این سیاست بی شرمانه است. اکنون نیز که حکومت اسلامی در شرایط اجرای طرح حذف یارانه ها و رهاسازی قیمت های مایحتاج  عمومی مردم با خطر حرکت های توده ای و اعتراضات مردمی روبروست، برای مقابله با اعتراضات توده ای، به سیاست همیشگی قتل عام زندانیان روی آورده است. بر این پایه است که در یک ماه گذشته، موج اعدام ها با سرعت  بیمانندی به راه افتاده است که به قیمت جان ۱۳ جوان بلوچ،  علی صارمی، علی اکبر سیادت و حسین خضری، منجر شده است. جوانی که در تاریخ بیست و یکم اردیبهشت سال گذشته در جلسه ی رسیدگی کوتاهی در شعبه یکم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام» به اعدام محکوم شد. حاکمیت اسلامی در پیشبرد سیاست اعدام هایش،فعالان وابسته به ملیت های ایران و یا وابستگان به سازمان های سیاسی مخالف نظام را در الویت قرار داده تا از این طریق، امکان همبستگی گسترده را کاهش دهد.

 

سازمان ما سیاست جنایتکارانه ی اعدام های سازمان یافته ی حکومتی را بشدت محکوم کرده و از تمامی سازمان ها، احزاب، و انسان های آزادیخواه می خواهد در برابر این سیاست ددمنشانه سکوت نکرده و اعتراض خود را از هر طریق ممکن فریاد کنند. ما بر این باوریم که نباید به دولت اسلامی اجازه داد جان هموطنانمان را چنین بی شرمانه بگیرد. باید از هر طریق ممکن، و با انتشار اخبار این سیاست جنایتکارانه، به افشای گسترده ی جمهوری اسلامی در سطح جهانی مبادرت ورزید و فشار همه جانبه علیه حاکمیت ترور و اعدام را گسترش داد.  سازمان ما بر این نظر است که می توان و باید شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و «مجازات اعدام ملغی باید گردد» را به میان مردم برد و موج گسترده ای در برابر ماشین کشتار جمهوری اسلامی ایجاد کرد.

 

سازمان ما همچنین ضمن ابراز همدردی با خانواده های جان باخته گان، بطور مشخص این مصیبت را به خانواده حسین خضری تسلیت گفته و خود را در غم آن ها شریک می داند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی  زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

۲۵ دی ماه ۱۳۸۹ـ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۱

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©