Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ برابر با  ۰۱ ژوئن ۲۰۱۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۰  برابر با ۰۱ ژوئن ۲۰۱۱
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

 

 

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

کشتن هاله سحابی و دزدیدن  پیکر عزت الله سحابی را محکوم می کنیم

 

هاله سحابی، فعال سیاسی، روزنامه نگار،  از مادران صلح و فرزند عزت الله سحابی فعال سیاسی ملی ـ مذهبی  تنها یک روز بعد از درگذشت پدرش، پس از برخورد شدید ماموران امنیتی هنگام ربودن پیکر عزت الله سحابی، در جریان انتقال به بیمارستان دچار ایست قلبی شد و جان باخت . این حادثه دردناک، نشان می دهد که مقامات امنیتی جمهوری اسلامی نه تنها از پیکر فعالان سیاسی می ترسند، بلکه حتی برای ربودن پیکر و جلوگیری از انجام مراسم تشییع و خاکسپاری توسط خانواده و همراهانشان، حاضرند دست به جنایت هم بزنند. این سیاست جنایت کارانه در ربودن پیکر جان باخته گان و جلوگیری از برگزاری مراسم تشییع طبق خواست خانواده هایشان، را در جریان مرگ پدر میرحسین موسوی و مراسم تجلیل از ناصر حجازی نیز شاهد بودیم. این نمونه ها نشان می دهد که حکومت اسلامی حتی حق شهروندی مردم در تشییع و خاکسپاری عزیزانشان را به رسمیت نمی شناسد و اجازه نمی دهد تا آن ها در غم جان باخته گانشان، آنطور که شایسته می دانند به سوگ بنشینند. این دخالت بیشرمانه دولت در عزاداری مردم، اوج فاجعه ای را نشان می دهد که در ایران جریان دارد.

 

ربودن پیکر جان باخته گان و بر هم زدن روال مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری توسط مقامات امنیتی رژیم، بیان ترس شدید حاکمیت اسلامی از هر نوع تجمع مردمی است. آن ها نیک می دانند که  هر نوع تجمع و گردهم آئی مردمی بسرعت به یک حرکت سیاسی ضد حکومتی تبدیل خواهد شد. فضای بشدت انفجاری و حاد در جامعه و خصلت ناگهانی اعتراضات، در شرایطی که جناح های درونی حاکمیت چون گرگ های وحشی به جان هم افتاده اند،  مقامات اسلامی را بشدت ترسانده است. آن ها احساس می کنند که بر آتشفشان خشم ملتی بزرگ نشسته اند و از طغیان این آتشفشان نگرانند. از این روست که از هیچ جنایتی فروگذار نمی کنند.

 

سازمان ما ضمن تسلیت مرگ عزت الله سحابی و دخترش هاله سحابی، به خانواده و به هم فکرانشان، و ضمن محکوم کردن ربودن پیکر عزت الله سحابی و کشتن دخترش در مراسم تشییع جنازه ی پدر، از همه نیروهای آزادی خواه و برابری طلب می خواهد به این جنایت بی شرمانه و به سیاست جنازه دزدی بشدت اعتراض کنند. این حق شهروندی مردم است که بر اساس آداب و رسوم جاری، پیکر عزیزان از دست رفته شان را تشییع کرده و به خاک بسپارند و در غم آن ها سوگواری کنند.

 

زنده باد آزادی، زنده باید سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

۱۱ خرداد ۱۳۹۰ـ اول ژوئن ۲۰۱۱

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©