Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۲۷ خرداد ۱۳۹۰ برابر با  ۱۷ ژوئن ۲۰۱۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :جمعه ۲۷ خرداد ۱۳۹۰  برابر با ۱۷ ژوئن ۲۰۱۱
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

 دستگیری منصوره بهکیش را محکوم می کنیم

 

روز یک شنبه ۲۲ خرداد ،منصوره بهکیش یکی از خانواده های شهدا ،  که ۶ نفر از اعضای خانواده اش در جمهوری اسلامی اعدام شده اند، دستگیر شد. به گفته شاهدان  عینی مامور اطلاعاتی زن ساعت ۸ شب در تقاطع یوسف آباد و فاطمی او را شناسایی و دستگیر می کند و پس از انتقال به پلیس امنیت، به عنوان مورد خاص به زندان اوین منتقل می کنند و تا کنون هیچ گونه اطلاع دیگری از وضعیت ایشان به خانواده اش نداده اند. منصوره بهکیش در سال های اخیر، چندین باربه جرم حضوردرگورستان خاوران بازداشت شده وبه اشکال گوناگون تحت فشارقرار گرفته  و ممنوع الخروج هم شده است.

خانواده هایی که در۳۲ سال گذشته عزیزانشان توسط جمهوری اسلامی اعدام  شده اند، درماه های گذشته مکررا توسط مقامات امنیتی رژیم تهدید یا بازداشت شده و مورد آزار و پیگرد قرار گرفته اند. درجمعه آخرسال ۱۳۸۹، ماموران سرکوبگررژیم ، هم چنین نسبت به خانواده های شهدا در گورستان خاوران شدت عمل به خرج داده و با ضرب وشتم برخی از مادران از حضورآنان برسرمزارعزیزانشان جلوگیری کردند. منصوره بهکیش که ۶ نفرازاعضای خانواده خود را ازدست داده،  به عنوان یکی از خانواده های شهدا ، همواره برحق خود برای حضوردرخاوران و بزرگداشت شهدا پای فشرده است . او هیچ  اقدامی به غیراز پای فشردن براین حق بدیهی انجام نداده  است . اما جمهوری اسلامی که از مقطع انتخابات دوسال پیش تا کنون ، بیش از گذشته از اهرم فشار برای ایجاد رعب و وحشت و انتقامجویی استفاده کرده، هم زمان فشاربرخانواده های جانباختگان را نیز دردستورکار خویش قرارداده است. در سال های گذشته جمهوری اسلامی تمام همّ خود را به کارگرفته بود تا آثار جنایات و مخصوصا جنایت هولناک قتل عام زندانیان سیاسی درسال ۶۷ را با ازبین بردن گورستان خاوران و ساکت کردن خانواده های عزیز از دست داده،  پاک کند ودراین راستا ازهیچ تلاشی تا کنون فروگذارنکرده است . دستگیری منصوره بهکیش که دو برادر خود را درجریان این قتل عام از دست داده ، را نیز باید ازجمله تلاش های رژیم درراستای  پاک کردن سند جنایات خویش دانست. چه ، منصوره بهکیش به عنوان یکی از کسانی که ۶ نفرازاعضای خانواده اش تا کنون اعدام شده اند ، خود گواه وسند جنایت رژیم جمهوری اسلامی وخاری درچشم آنان است.

 

دستگیری منصوره بهکیش به عنوان یکی از شاهدان زنده ی جنایات جمهوری اسلامی، در شرایطی که سیاست نابودسازی زندانیان سیاسی مقاوم  در دو هفته ی اخیر به قیمت جان هاله سحابی و هدی صابر منجر شده، بشدت نگران کننده است. بویژه که دستگیرشده گان و زندانیان مقاوم زندان های جمهوری اسلامی، از هیچ امنیتی برخوردار نیستند. از این رو سازمان  ما دستگیری منصوره بهکیش را به شدت محکوم کرده و نسبت به دسیسه های شوم مقامات امنیتی رژیم هشدار می دهد.

سازمان ما ازهمه مردم وشخصیت های مبارز وآزادی خواه می خواهد نسبت به این عمل وقیحانه جمهوری اسلامی اعتراض کرده و از هر طریق ممکن خواستارآزادی فوری منصوره بهکیش شوند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

۲۶ خرداد ۱۳۹۰ـ (۱۶ ژوئن ۲۰۱۱)

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©