Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷ برابر با  ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

در حمایت از آکسیون های اعتراضی در خارج از کشور علیه موج اعدام ها در ایران

 

در شرایطی که موج انقلابی دنیای عرب، جهان را تکان داده و نسیم امید به آزادی و عدالت در منطقه وزیدن گرفته است، حاکمان جمهوری اسلامی چوبه های دار بر پا می دارند. آن ها چوبه های دار را بر پاداشته اند تا مانع از خروش انقلابی مجدد مردم ایران شوند. خروش انقلابی مردمی که در جنبش ضداستبدادی سال پیش نشان دادند از استبداد دینی به تنگ آمده اند؛ از حکومت جنایت و اعدام به ستوه آمده اند؛ از حکومت غارت و چپاول اموال عمومی متنفر شده اند؛ از حکومت حامی غارت سرمایه و استثمار مهار گسیخته، منزجر گشته اند. و این همه خشم و نفرت را سران حکومت اسلامی نیک دریافته اند. آن ها می دانند که بر آتشفشان خشم مردم حکومت می کنند. اکنون که نفس گرم انقلاب، جهان عرب را فراگرفته است، حکومت رسوای اسلامی بیش از پیش به وحشت افتاده است. آن ها این ترس وحشت خود را با موج اعدام ها نشان می دهند. آن ها هر روز سری را بر دار می برند تا مردم جرأ ت اعتراض را از دست بدهند. زیرا آن ها که با حذف یارانه ها، دستبرد سازمان یافته به سفره های خالی مردم را سازمان داده اند، از آغاز حرکت های اعتراضی گرسنگان، اردوی کار و زحمت و پیوند این اعتراضات مطالباتی با مبارزات عمومی سیاسی مردم علیه دیکتاتوری دینی، به هراس افتاده اند. بی جهت نیست که هیچ انتقادی علیه این طرح خانمانسوز را بر نمی تابند؛ که حضور وکلای مدافع در دفاع از زندانیان را تحمل نمی کنند و وکلای مستقل و آزاده را یک به یک به زندان می اندازند و ممنوع الوکالت می کنند. بی جهت نیست که فعالان مدنی را با احکام سنگین به زندان می اندازند، تا صدای اعتراضی در میان نباشد.

 

اکنون که موج اعدام ها، هر روز ابعاد تازه ای به خود گرفته و از زمان آغاز اجرای طرح هدفمند حذف یارانه ها تاکنون بیش از یک صد نفر از مبارزان سیاسی، فعالان مدنی و قربانیان آسیب های اجتماعی  را به چوبه ها دار آویخته اند، ایرانیان آزاده در بسیاری از کشورهای جهان، فریاد اعتراض سرداده اند تا به جهانیان نشان دهند که حکومت اسلامی حاکم بر ایران که خود را رذیلانه الهام بخش انقلاب مردم عرب قلمداد می کند، استبدادی خونریز و سرکوبگری بیرحم است که با موج اعدام ها می خواهد عمر ننگین خود را طولانی تر کند.

 

سازمان ما ضمن حمایت از آکسیون های اعتراضی علیه موج اعدام ها در ایران، بر این باور است که باید قاطعانه علیه مجازات اعدام به عنوان مجازاتی ضد بشری مبارزه کرد. نباید از نظر دور داشت که  بخش اصلی قربانیان ماشین کشتار این دستگاه جهنمی را اکنون آسیب دیدگان اجتماعی تشکیل می دهند. بی توجهی به جان این انسان های بی پناه که غالبا از هیچ گونه پشتوانه حقوقی هم برخوردار نیستند، عامل محدود کننده ی مبارزه علیه اعدام است. اگر نه فقط مخالف اعدام افراد خاص و عقاید خاص، که مخالف هر گونه اعدام به عنوان یک مجازات ضد انسانی هستیم باید رساتر از هر زمان از حق زندگی همه ی انسان های محکوم به اعدام دفاع کنیم. از این طریق است که می توان پایه ی کارزارهای اعتراضی علیه اعدام و شکنجه را گسترش داد و با این شائبه مخرب که گویا نیروهای سیاسی حقوق انسان ها را براساس منافع ایدئولوژیک و گروهی خود درجه بندی می کنند به درستی مرزبندی کنیم. از این روست که باید همراه با تلاش برای توده ای تر کردن شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، شعار «مجازات اعدام ملغی باید گردد» را نیز به شکل گسترده ای تبلیغ کنیم.

 

سازمان ما همگام و همراه با  فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و تشکل های دمکراتیک، از آکسیون های اعتراضی علیه موج اعدام ها در ایران حمایت کرده  و خود را  در این اعتراض به حق شریک می داند و بر این باور است که باید چهره کریه حکومت اسلامی و استبداد دینی حاکم بر ایران را به جهانیان و بویژه به خواهران و برادران عرب مان نشان داد، تا بیش از پیش  دریابند که چه جنایت کارانی بر ایران حکومت می کنند. جنایت کاران بیشرمی که خود را نیز رذیلانه الهام بخش انقلابات تونس و مصر می دانند.

 

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

۱۶ بهمن ماه ۱۳۸۹ـ ۵ فوریه ۲۰۱۱

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©