Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷ برابر با  ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۱۷۳ فروردين ۶۱۷  برابر با ۰۱ ژانويه ۰۰۰۱
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

به مناسبت برگزاری شکوهمند ۲۵ بهمن روز خشم مردم  ایران

 

خیزش مجدد جنبش ضداستبدادی مردم ایران مبارک باد

 

جنبش ضداستبدادی مردم ایران، با الهام از و همبستگی با انقلاب های مردم تونس و مصر، یک بار دیگر در صدر اخبار قرار گرفت. انعکاس همین حد از اخبار که از زیر سانسور سنگین رژیم اسلامی و تنها توسط خبرنگار ـ شهروند ها انتشار یافته، از عظمت حرکت مردم در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ خبر می دهد. ترس رژیم از انعکاس این خیزش مجدد تا آنجا بود  که  تلااش کرد نه تنها امکان استفاده از شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی را به حداقل برساند، بلکه ارسال پارازیت روی رسانه های فارسی زبان بین المللی را نیز با رسوائی تمام از سر گرفت. با این حال درز اخبار این حرکت شکوهمند، که با تاکتیک  تجمع های پراکنده و پرتحرک در میدان های اصلی تهران و شهرستان ها انجام گرفت، باعث رسوائی جمهوری اسلامی و شکست آشکار تبلیغات عوام فریبانه اش   در میان مردم پرشور جهان عرب و منطقه، بویژه مصر شد . سرکوب خشن حرکتِ با شکوه مردم در همبستگی با مردم مصر و تونس، دوروئی بیشرمانه و تبلیغات دروغین رژیم در حمایت از حرکت های مردمی منطقه را کاملأ به جهانیان نشان داد.

 

حکومت اسلامی که از خشم مردم و قدرت انفجاری اعتراضات آنها بخوبی آگاه بود ، با دستگیری های گسترده، و با بیشترین بسیج نیروی سرکوب، به خواست جوانان و مردم واکنش نشان داد. آن ها نیک می دانستند که در صورت اندکی عقب نشینی، موج حرکت مردمی بساط استبداد دینی در ایران را یک شبه به هوا خواهد فرستاد. مردمی که خود در سال ۱۳۸۸ با رشادت بی نظیری خواست های آزادی خواهانه و برابری طلبانه شان را فریاد می کردند، نشان دادند که از خیزش انقلابی مردم عرب تاثیر می پذیرند  ، می آموزند و نیرو می گیرند. مردم نشان دادند که خواست آزادی، برابری و حاکمیت مردم تنها خواست  جهان عرب نیست، بلکه خواست سوزان مردم ایران هم هست. وقتی مردم فریاد می زدند " چه تهران با موتور، چه قاهره با شتر، مرگ بر دیکتاتور" و یا شعار " مبارک ، بن علی ، نوبت سیدعلی ، مرگ بر دیکتاتور"   این همبستگی را نشان می دادند. این همبستگی انقلابی بین المللی  مبارک باد.

 

خیزش با شکوه ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ که شعله های خشم مردم ایران را در انظار جهانیان به نمایش گذاشت ، پایان دهنده توهمات همه آنهائی بود که جنبش ضداستبدادی مردم ایران را  تمام شده می پنداشتند. اکنون زمان آن فرارسیده است که این جنبش ضداستبدادی، دامنه ی خود را هر چه بیشتر گسترش دهد و کارگران و زحمتکشان را که کمرشان زیر فشار تورم و بیکاری خم  شده ، به میدان رویاروئی های بزرگ فرا خواند. تنها از این طریق است که  جنبش ضداستبدادی بنیان کنی برای درهم شکستن جمهوری اسلامی وارد صحنه خواهد شد. 

 

سرنگون باد رژیم  جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

۲۵ بهمن ۱۳۸۹ـ ۱۴ فوریه ۲۰۱۱

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©