Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۱ برابر با  ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۱  برابر با ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲

 

 

 

مبارک باد همزمانی فرارسیدن  سال نو میلادی

 و سالگشت یاد وخاطره شهدای سازما ن کارگران انقلابی  ایران (راه کارگر)

 

 

عیدی نعمتی

 

 

   ما – اعضاء و فعالان سازمان کارگران  انقلابی ایران (راه کارگر ) فرا رسیدن سال نو میلادی را به تمام هموطنان مسیحی و تمام ایرانیان در سراسر جهان که این روز را جشن می گیرند تبریک وشادباش می گوییم .

 

هموطنان مسیحی ما مانند سایر اقلیت های مذهبی در زیر سیطره استبداد دینی رژیم جمهوری اسلامی، همزمان با چالش با  ستم سیاسی واقتصادی رژیم، فشار فرهنگی مضاعفی را نیز تحمل می کنند .

 

۲۸ سال پیش در یازدهم دی ماه ۱۳۶۳ اولین دبیر اول سازمان ما ، رفیق علیرضا شکوهی پس از تحمل شکنجه های قرون وسطائی رژیم جموری اسلامی با قلبی سرشار از مهر به انسان و رفقای سازمانی اش ، قلبی که برای بهروزی اردوی کار و زحمت در گستره جهان می تپید ، توسط رژیم جهل و حامی سرمایه به جوخه های مرگ سپرده شد .او ودیگر یارانش در نبرد طبقاتی به خاک افتادند تا نژاد، جنسیت،مذهب ، مرز تعین هویت انسان نباشد. تا انسان بتواند درچنان موقعیتی تاریخی زندگی کند که دیگر نان وسر پناه داشتن برای کسی آرزو نباشد . تا سوسیالیسم به واقعیتی عینی و قابل دسترس بدل شود. تا آرزوی دیرینه انسان برای رهایی از کار مزدی تحقق یابد . سازمان ما هر سال در چنین روزی یاد وخاطره آن جانداده گان راه آزادی وسوسیالیسم را گرامی می دارد .

 

  پیچیدگی تحولات سیاسی دنیا و در آشفتگی شرایط بحرانی جهان سرمایه ، صاحبان قدرت و سرمایه داران، برای تامین و حفظ موقعیت خود وبیرون آمدن از ورطه بحران عمیق سرمایه ، برنامه یورش هر چه بیشتر به سفره زحمتکشان ومزد بگیران را در دستور کارخود دارند. ریاضت اقتصادی و تحمیل فشاربه طبقه کارگر مزد و حقوق بگیر، این است نسخه آنان برای جهان، درآغاز سال نو میلادی . اعتراض عمومی اردو ی کار و زحمت، اجرای ساده این ترفند جهان سرمایه را در گستره خاک با مشکل روبرو کرده وخواهد کرد. جهان سرمایه با تمام قوا بر آن است که جهت تاریخ را درمسیر استتثمار انسان ازانسان نگه دارد. آنان با به حرکت درآوردن ماشین سرکوب خود ، می خواهند سکوت وعقب نشینی را به جبهه کار و زحمت تحمیل کنند. حمله به  نشست ها و تجمعات کارگری ، دستگیری وزندانی کردن فعالان کارگری، شکنجه و آزارمستمراین فعالان ، در کنار ستم فرهنگی ، قومی ،مذهبی،جنسیتی رژیم جمهوری اسلامی به اکثریت جامعه ،  کارنامه رژیم از آغاز به قدرت رسیدنش تا هم اکنون که در آستانه سال نو میلادی ۲۰۱۳ هستیم، می باشد. دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران ، دوران تباهی انسان ایرانی بوده وهست .

 

در آغاز سال نومیلادی به قول آن انسان فرزانه ، آن مبارز و رزمنده راه سوسیالیسم ، رزا  لوکزامبورگ ، در مسیر نبرد طبقاتی، تاریخ به جایی رسیده است که یا بربریت و یا سوسیالیسم در چشم انداز هستی اجتماعی انسان جلوه می کند. راه نجات اردوی کار وزحمت در گستره جهان سرمایه و از جمله در ایران ، تلاش برای رسیدن به سوسیالیسم وبه تبع آن انسانی کردن تاریخ انسان است .

 

یازدهم دی ماه– سالروز شهدای سازمان راه کارگر، یادآور نبرد یاران ما با ستم طبقاتی و استبداد سیاه جمهوری اسلامی برای رسیدن به آزادی وسوسیالیسم می باشد. آنان جان بر سر آرمان خود گذاشتند و فضیلت زندگی را تنها در زنده بودن معنا نکردند . آن ها برای زندگی بهتر، برای دنیایی که در آن انسان یار انسان باشد مبارزه کردند .

 

ما همزمانی سالگشت روز شهدای سازمان راه کارگر با آغاز سال نو میلادی را  گرامی می داریم ویاد وخاطره آن جانداده گان راه آزادی ، آن عاشقان زندگی را، دستمایه تلاش برای رهایی انسان از ستم طبقاتی و گسستن زنجیرهای استبداد می کنیم وبرای تحقق آرمان های آن جان های شیفته در نبرد علیه بیداد سرمایه واستبداد دینی ، همراه سایر نیروهای خواهان سوسیالیسم برای رسیدن به تقویم تاریخی انسان و برای رسیدن به آزادی ونان ، رزم آن یاران را دنبال خواهیم کرد .چنین بادا .

۱۱ دی ماه ۱۳۹۱ـ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2023 ©