Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۱ برابر با  ۰۴ اکتبر ۲۰۱۲
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۱  برابر با ۰۴ اکتبر ۲۰۱۲
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

به مناسبت اعتراضات مردمی به فلاکت توده ای

 

کارگران و زحمتکشان به اقدام جمعی متحد و سازمانیابی مستقل نیاز دارند

 

در فضای بحران اقتصادی و فلاکت توده ای فزاینده کنونی ، تظاهرات اعتراضی دیروز تهران و مشهد کاملاً طبیعی و قابل انتظار بود. همین چند روز پیش ( در اول مهر ) بود که انتشار دومین طومار اعتراضی با امضای بیست هزار کارگر ، طنینی مبهم از فریاد خفه شده کارگران ما را به سطح خبرهای رسمی دار الخلافه "حکومت امام زمان" می رساند. چیزی که در این میان تازگی دارد ، نه اعتراضات مردم به جان آمده از فلاکت فلج کننده ، بلکه حمایت بخش هایی از حکومتی ها از این اعتراضات است. انگیزه حمایت بالایی ها از این اعتراضات هر چه باشد ، دو حقیقت غیر قابل تردید را نمی تواند بپوشاند: نخست این که گسترش فلاکت از مرزهای قابل تحمل می گذرد و انفجار شورش های توده ای تهیدستان از محتمل ترین حوادثی است که باید در انتظارشان بود ؛ دوم این که شکاف در میان بالایی ها نشان دهنده عمیق تر و همه جانبه تر شدن بحران است و درماندگی حکومت کنندگان و به ویژه رهبر "بابصیرت" رژیم.

در چنین شرایطی عجیب نیست که اعتراضات توده ای مردم از شکاف های میان بالایی ها به بیرون فوران کند و کاملاً طبیعی است که بخش هایی از بالایی ها تلاش کنند از این اعتراضات به نفع خود بهره برداری کنند. مهم این است که مردم بتوانند مستقل از طرح ها و بازی های بالایی ها ، با پیش کشیدن خواست های خودشان به اقدامات  مستقل و جمعی دست بزنند و بتوانند به این اقدامات مستقل ابعاد توده ای ببخشند. تردیدی نباید داشت که در یک کشور استبداد زده ، سازمانیابی مستقل مردم تنها از طریق همین اقدامات متحد جمعی است که می تواند پا بگیرد و قوام و دوام پیدا کند. هرچه اقدامات جمعی مردم دوام و دامنه توده ای پیدا کند ، فرصت بیشتر و بهتری برای سازمانیابی مستقل مردم فراهم خواهد آمد.

در شرایطی که هم حکومت خونخوار حاکم و هم قدرت های جهانخوار تحت رهبری امریکا با گروگان گرفتن مردم ایران و تحمیل فلاکت و گرسنگی بر این مردم ، طرح های شوم شان را پیش می برند ، پیش بینی حوادث آینده بسیار دشوار است ؛ اما در چشم انداز توفانی پیش رو ، در یک چیز نباید به هیچ شک و ابهامی راه داد: مردم ایران نباید تماشاگر منفعل جنگ لاشخورهایی باشند که برای سوزاندن و نابود کردن زندگی و امید در این سرزمین ، به جان هم افتاده اند ؛ آنها باید به کنش گران اصلی این صحنه تبدیل شوند. مسیر حوادث هرچه باشد، مردم ایران ، یعنی صاحبان برحق این سرزمین، بیش از هر وقت دیگر، به اقدامات متحد توده ای و سازمانیابی مستقل کارگران و زحمتکشان، یعنی اکثریت قاطع و محروم ترین بخش مردمان این سرزمین نیاز دارند. همه آنهایی که به ایرانی آزاد ، آباد و واقعاً دموکراتیک می اندیشند، باید با تمام توان و با هر وسیله ممکن، به حمایت از اقدامات متحد کارگران و زحمتکشان  و سازمانیابی مستقل آنها برخیزند. این اتحاد و استقلال در پیکار آزادی تنها کشتی نجات ایران است.

دوران آزمون های بزرگ دیگری برای چپ ایران فرا می رسد و میزان سرسپردگی آن به کارگران و زحمتکشان ، با حمایت از اقدامات متحد و سازمانیابی مستقل فرودستان سنجیده خواهد شد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

هیأت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

۱۳ مهر ۱۳۹۱ ( ۴ اکتبر ۲۰۱۲ )

      

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©