Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۱ برابر با  ۰۵ ژانويه ۲۰۱۳
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۱  برابر با ۰۵ ژانويه ۲۰۱۳
پیام هیأت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران - راه کارگر

 

پیام هیأت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران - راه کارگر

 

به جشن پنجاهمین سال پایه گذاری

 

کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی - اتحادیه ملی

 

 

 

رفقا و دوستان عزیز

 

جشن پنجاهمین سال پایه گذاری کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی - اتحادیه ملی را به شما و به همه آنهایی که در صفوف آن مبارزه کرده اند و یادگاران ارجمندی هستند که هنوز خاطرۀ آن مبارزات فداکارانه را زنده نگه می دارند ، شادباش می گوئیم. کنفدراسیون الگویی آموزنده از سازماندهی کارآمد علیه دیکتاتوری در خارج از کشور بود که با افشای تبهکاری های رژیم شاهنشاهی در مقابل افکار عمومی جهانی ، پشتیبانی همه جانبه ای از مبارزات مردم ایران در سطح بین المللی فراهم می آورد و فریاد مبارزان داخل کشور را حتی از دورافتاده ترین زندان های رژیم به گوش جهانیان می رساند. مبارزات کنفدراسیون به عنوان یکی از فرازهای درخشان جنبش آزادی خواهی مردم ایران هرگز فراموش نخواهند شد. به پاس همه آن مبارزات ، ما وظیفۀ خود می دانیم که در پنجاهمین سالگرد پایه گذاری کنفدراسیون ، دین ، سپاس و قدردانی صمیمانه خود را نسبت به همه کسانی که در عملی ساختن آن کارزارهای پرثمر نقش داشتند ، اعلام کنیم و در این جشن عزیز دست همه رفقا و دوستان کنفدراسیونی  را بفشاریم.

 

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

هیأت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران - راه کارگر

۱۵ دی ماه ۱۳۹۱ ( ۴ ژانویه ۲۰۱۳ )

 

 

 

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©