Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated in /mnt/web205/e0/39/5274439/htdocs/new/browsf.php on line 66 سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ برابر با  ۱۹ می ۲۰۱۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  برابر با ۱۹ می ۲۰۱۴
خصوصی کنندگان

خصوصی کنندگان

سویم داغدیلن

ترجمه آزاده ارفع

 

در روز سیزدهم مه در یک معدن ذغال سنگ در سومای ترکیه فاجعه ای دهشتناک به وقوع پیوست که بر اساس آمار تا کنونی بیش از 280 نفر کشته شده اند. هنوز اجساد همه معدنچیان  کشته شده از زیر خاک بیرون کشیده نشده بودند که خانواده های کشته شدگان باید به سخنان وقیحانه اردوان گوش می دادند که می گفت این فاجعه " یک سانحه معمولی" بوده است. ولی آن چه که اتفاق افتاده است نه سانحه معمولی بلکه یک جنایت بوده است. مرگ این همه معدن چی آشکارا به خاطر فقدان وسایل ایمنی کاردر معدن بوده است.مالکان معادن ذغال سنگ صرفاً به خاطر سوداندوزی تدابیر ایمنی معادن ذغال سنگ را بهبود نبخشیده اند. در جریان خصوصی سازی معادن ذغال سنگ سوما مالکان برای کسب سود هر چه بیشتر همواره و همواره سیاست های ریاضتی اعمال کرده اند.

تنها دو هفته قبل بود که حزب اپوزیسیون در پارلمان ترکیه خواهان بازرسی شرایط ایمنی کار درهمه معادن ذغال سنگ ترکیه و به ویژه معادن ذغال سنگ سوما شده بود.اما نمایندگان حزب اکثریت، حزب"عدالت وتوسعه" درپارلمان با این ادعا که تدابیر امنیتی در معادن سوما به شکل الگوواری به اجراء نهاده شده است تقاضای اپوزیسیون را رد کردند. بنابراین حکومت ترکیه در فاجعه به وقوع پیوسته درمعدن سوما دارای مسئولیت مستقیم است. همچین رد هر نوع کمک های خارجی برای نجات جان معدن چیان نیز نشان  می دهد که رهبری حزب عدالت و توسعه چگونه به زندگی معدنچیان بی تفاوت است.

اگر چه رژیم "حزب عدالت و توسعه" و صاحبان معادن مسئول این فاجعه مرگ آور هستند اما اتحادیه اروپا و دولت آلمان نیز نمی توانند از مسئولیت خود در این مورد شانه خالی کنند. آن ها نیز در این جنایت سهیم هستند. "بروکسل" و "برلین" سال هاست که از ترکیه خواهان به اجراء گذاشته شدن سیاست های تنظیم زدائی هستند.آن ها برای باز کردن باب مراحل جدید در روند ورود ترکیه به اتحادیه اروپا مرتباً دولت ترکیه را تشویق و ترغیب کرده اند که به حقوق اتحادیه ای در ترکیه دست اندازی کرده و سیاست خصوصی سازی بیرحمانه و حراج دارائی های عمومی را به شکل گسترده ای به اجراء بگذارد.حاصل این سیاست ها، روزانه شدن سوانح کاری است که مرگ کارگران را به همراه می آورد.

در مجموع در ترکیه هرساله حدود هفصدهزار سوانح کاری به وقوع می پیوندد.از سال 2003 با به روی کارآمدن حزب "عدالت و توسعه"  ترکیه با چهارده هزار مرگ ناشی از سوانح کار درسال  درراس تلفات ناشی از سوانح کار در اروپا قرار گرفته است. سوانح کاری ترکیه هفت برابر متوسط سوانح کاری در اروپاست. در سطح جهانی ترکیه از نظر سوانح کاری در رده سوم فهرست سوانح کاری "سازمان جهانی کار" قرار دارد. با وصف همه این ها دولت آلمان از جنگ دولت ترکیه علیه اتحادیه های مخالف دولت و منتقدان شرایط فاجعه بار ایمنی کار در ترکیه حمایت می کند. باید تلاش کنیم تا مبارزات مشروع کارگران مورد حمایت قرارگرفته و سیاست مرگبار خصوصی سازی های متوقف شود. 

سویم داغدیلن (Sevim Dagdelen) شانزدهم مه، روزنامه دنیای جوان.

 سویم داغدیلن نماینده پارلمانی حزب چپ آلمان از جناح چپ این حزب  است.

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©