Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۱۸ مهر ۱۳۹۳ برابر با  ۱۰ اکتبر ۲۰۱۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :جمعه ۱۸ مهر ۱۳۹۳  برابر با ۱۰ اکتبر ۲۰۱۴
محمد آقازاده : ❊ کوبانی باید نابود شود چرا که نظمی متفاوت از نظم جهانی را به تماشا می گذارد ، نظمی انسانی که در آنها همه انسان

 

 

خون نوشته هائی در باره کوبانی قهرمان!

(۲)

****************************

هر انسانی که به رهایی انسان معتقد است باید با هر روش ممکن نگذارد کوبانی سقوط کند

محمد آقازاده : کوبانی باید نابود شود چرا که نظمی متفاوت از نظم جهانی را به تماشا می گذارد ، نظمی انسانی که در آنها همه انسانها برابرند،زنان لباس رزم بر تن می کنند و برابری خواهی شان را در میدانهای طوفانی نبرد اثبات کنند،این نظم به قیمت هر فاجعه یی باید نابود شود تا الگوی برای دیگران نشود

امریکا و متحدان شان از جمله ترکیه در تنور سقوط ناگزیر کوبانی می دمند تا مردم جهان باور کنند برای کوبانی نمی شود کاری کرد ، تا مردم باور کنند هر وقت مردم به صحنه به صورت واقعی وارد می شوند باید کشتار شوند ، تنها حضور کارناوالی مردم تاب آورده می شود ، چند سال یکبار رای دادن و بعد به زندگی روزمره پناه بردن تا غارت گران کار خود را با فراغت بکنند

امریکا نگران سقوط کوبانی است و کشتار مردم ، ولی اولویت را به استراتژی می دهد که با بمبارانهای نمایشی می خواهد داعش را شکست ناپذیر نشان دهد،داعش نبایدشکست بخورد مگر آنکه نقشه خاورمیانه به صورت عملی به سود نظم جهانی به هم بخورد ، بعد می توان با چند مذاکره پشت پرده این گروه را به زلاله دانی تاریخ پرت کرد

جالب است روشنفکران بلاهت زده که صبح تا شب در اینترنت برای تماشای زنان زیبا صبح تا شب سرچ می کنند ، کوبانی را به سخره می گیرند ، حماسه کوبانی را انکار می کنند چرا که زنان زیبا برای دفاع از شهرشان سلاح در دست گرفته اند ، آنها که به صورت آشکار از فمنیست دفاع می کنند در خفا زن را تنها در جاذبیت جنسی اش به رسمیت می شناسند و در لحظه تحقق واقعی برابری زن و مرد و رویای فمنیستی از آن به وحشت می افتند و به تمامی انکارش می کنند

روشنفکر ایرانی که روزی برای جنگ بشر دوستان امریکا و متحدانش سر و دست می شکستند امروز یا خفه خون گرفته اند و یا می خواهند ما را وادار کنند بپذیریم مسئله پیچیده تر از آن است که از امریکا کاری ساخته باشد ، آنها که روح هگلی تاریخ را نفی می کردند امروز در برابر آن خاکسارانه تن به زمین می سائند تا فاجعه کوبانی را توجیه کنند

کوبانی اگر با خاک هم یکسان شود روح حماسه را در همه زمین بیدار کرد ، این روح نظم جهانی را زیر ضربات مرگبار خود خواهد گرفت ، چون کمون افسانه یی شبحی خواهد شد لااقل دهه ها خواب را از همه مدافعان نظم جهانی سرمایه خواهد ربود ، کوبانی در ذهن های ما،در رویاهای ما زنده خواهد ماند تا کابوسی شود برای جنایت کاران،برای داعش سازان ، خیابانهای ترکیه این آینده را از همین امروز به تماشا می گذارد

هر انسانی که به رهایی انسان معتقد است باید با هر روش ممکن نگذارد کوبانی سقوط کند،خشم انقلابی و انسانی اگر در همه جهان منفجر شود سدی می شود در برابر همه جنایت کاران تا نگذارند تاریخ به نفی آدمخواران رقم بخورد،

هر تعللی وجدانهایمان را برای همیشه زخم خورده باقی می گذارد ، دفاع از کوبانی دفاع از همه شهرها و روستاهایی است که در معرض هجوم داعش و حامیان واقعی اش قرار دارد

تانگهای ترکیه در جلوی کوبانی صف آرایی کردند تا اگر داعش نتواند کوبانی را در هم بکوبد کار ناموفق آنها را به موفقیت بکشانند ، همان کشتاری را شکل دهند که در شهرهای خودشان در این روزها به صورت بی رحمانه انجام دهند

****************************

براي كوباني ايستادن، عليه وضعيت موجود ايستادن است

مینا خانی ـ براي كوباني ايستادن، عليه وضعيت موجود ايستادن است. به سرعت نپرسيم نتيجه ي اين حساسيت ها چيست؟ نتيجه ي اين حساسيت ها حساسيت بيشتر داشتن نسبت به وضعيت است. كسي كه تنها راه دفاع از كوباني را گرفتن اسلحه به دست و مبارزه در مرزهاي كوباني مي داند، دارد به خودش و بقيه دروغ بزرگي مي گويد. يك راه دفاع از كوباني، دفاع از منطق كوباني است، دفاع از موجوديت كوباني است، دفاع از خود است در برابر ارتجاع و زور! دفاع از منطق دفاع است. البته كه اگر شدني بود و كسي رفت و ملحق شد چه بهتر، البته كه اگر....اما شدني نيست در خيلي از موارد، همه هم مي دانيم چرا نيست. زندگي هاي روزمره ي ما، حقنه كردن اين احساس به ما كه مقاومت تمام شده، چسبيدن همه مان به زندگي هاي شخصي، تشنگي ما براي برنده و برنده و برنده شدن، همان احساس رذلي كه دايم رقابت را ميان ما مردم به تنها عنصر تعيين كننده ي روابطمان تبديل كرده است، همان خصيصه ي پستي كه گذشتن از وسائل زندگي را براي زندگي از ياد ما برده است و مارا به جايي رسانده است كه هر حرفي در اين رديف شعارگونه مي شود. راستش قضيه اين نيست كه ما مي خواهيم شعار بدهيم، قضيه اينست تناقض موجود در زندگي فعلي انسان ها و حرف هايي از اين دست است كه حرف زدن ما از كوباني را شعارگونه مي كند. با اين حال من نگراني علما را از گرفتن ژست هاي احتمالي براي غزه و كوباني نمي فهمم. عليه كشتاري در يك جاي جهان ايستادن، تو بگو بدون هيچ اكتي باز هم بهتر از بي تفاوتي نسبت به آن است، اگر به خيابان مي رويم، اگر پرچم كوباني برمي افراييم، اگر با هم بحث مي كنيم، اگر مي خواهيم كه كار بيشتري براي كوباني بكنيم، بايد اول ياد بگيريم نسبت به وضعيت خودمان حساس باشيم، به وضعيت همان جغرافياي كوفتي كه در آن زندگي مي كنيم، بايد ياد بگيريم كه سيستم ما را در خودش ذوب نكند، بي تفاوت نكند. بايد بتوانيم در هر وضعيتي به دنبال الترناتيو موجود بگرديم. بگذاريد مردم از كوباني حرف بزنند بعد اگر بحث شان ايرادي داشت به نظر شما، مداخله كنيد، اما دست از اين حرف ها برداريد كه اين ها ژست است يا نيست، دستگاه ژست سنج به خود وصل كرده ايد؟ تنها راه كمك به كوباني اسلحه به دست گرفتن نيست در مرز كوباني، ابتدا به ساكن شايد ياد گرفتن اينست كه اگر جمهوري اسلامي فردا هم كسي را به بهانه ي اسلحه به دست داشتن كشت، برايش سوت و كف نزنيم!

****************************

کوبانی کجاست؟

اکبر معصوم بیگی : راستی را که محل جغرافیایی دقیق کوبانی را نمی دانم. کوبانی جایی است در گوشه‌یی از آسیا،افریقا، اروپا، امریکای لاتینٰ امریکای جنوبی و شمالی. کوبانی در هر جایی است که مردم‌اش نمی خواهند گردن بر یوغ بردگی بگذارند. کوبانی در هر جایی است که برابری هوایی است که در آن دم می‌زنیم، کوبانی جایی است که "یا مرگ، یا آزادی" بازی بیهوده‌ی الفاظ نیست، انتخاب ناگزیر است. کوبانی جایی است که گردن فرازان آزاده شرمسار تاریخ خود نیستند، زیرا که آجر به آجر تاریخ خود را می‌سازند. کوبانی سرزمین امید است. کوبانی هر دلی است که برای آزادی و برابری می‌تپد. کوبانی جایی است که نوه‌ها و نبیره‌های «اسپارتاکوس»، کمونارهای «کمون پاریس»، و رزمندگان «بریگاد بین المللی» در جنگ داخلی اسپانیادیگر نمی‌خواهند به اسارت پلشتی و سرمایه و ارتجاع تن در دهند. کوبانی ماییم، ما فرزندان کار، کوبانی را تنها نگذاریم.

****************************

خطاب به خوش بینان مادرزاد

فرهاد گوران : من به صورت مادرزاد آدم بدبینی هستم. پیش فرض هایم برای بدبینی مزمن و مفرط ام این هاست؛

- همه ی آنها که حقیقت را می دانند اما در برابر فجایع اسرائیل در فلسطین و القاعده و داعش و متحدان شان در افغانستان و سوریه و عراق و نیجریه و هر جای دیگر جهان سکوت کرده اند به قول برشت "تبهکار" هستند یا شاید هم مشغول کارهای مهم تری در خدمت به بشریت و اخذ مدرک دکترا از فلان دانشگاه معتبر شرق و غرب عالم اند.

- ائتلاف آمریکا و متحدانش فقط و فقط با هدف برانداختن داعش شکل گرفته، بی آنکه مدیران شرکت های معظم اسلحه سازی،صادرکنندگان جهادیست به خاورمیانه و اتاق فکرهای تاسیس اسرائیل جدید در سرزمین کوردها نقشی داشته باشند. پس این سخن ابوخالد، فرمانده داعش در کوبانی که همین چند روز پیش گفته؛ "نمی دانم کوردها در سرزمین عرب ها چه می کنند آنها یک قوم ایرانی هستند و باید به همانجا برگردند..."، ناشی از زدن مواد روانگردان و تاثیر آنی آن در حاشیه برافراشتن پرچم سیاه دولت اسلامی بر فراز تپه "مشته نور" است. اگر نه تاریخا روشن است که بربرهای جهادیست تنها در دوره نئاندرتال ها مقیم کوبانی و شنگال بوده اند.

- روزنامه " یو اس. تودی" امروز یادداشت جالبی دارد؛ در این یادداشت آمده است، " امروزه همه درباره کوبانی حرف می زنند. نبرد کوبانی بزرگ ترین پروپاگاندا برای افراط گرایان است تا قدرت خود را در برابر آمریکا به رخ جهانیان بکشند و در جنگ روانی پیروز شوند..! " و به خصوص این گزاره ی فوق العاده که به نقل از یک کارشناس مسائل خاورمیانه نقل شده؛" کوردها الان دارند برای آمریکا می جنگند".

چند روز پیش نوشتم؛ این همان پرچم سیاه منحوسی است که "رویترز" و "بی بی سی" و الجزیره " آن را بر فراز تپه " مشته نور" کوبانی به اهتزاز درآوردند به نشانه ی کشتار جمعی. و بعد هم یک عکس قدیمی را به روز کردند؛ عکس جنایت سر بریدن یک گریلای دختر را ... نه فقط بر پرچم سیاه داعش که بر سردر همه این رسانه ها نیز به حروف درشت نوشته اند؛ النصر بالرعب .

هر کس که ذیل عنوان کارشناس خاورمیانه با این رسانه ها درباره کوبانی مصاحبه کند یک شومن بیش نیست. سندی دقیق تر از این؟ برای کسی که انقلاب روژئاوا را پیگیری کرده باشد اظهارات این کارشناس مسائل خاورمیانه فقط با میزان دریافت حق التحریر دلاری اش از " یو .اس. تودی" تاویل می شود. این جاست که باید قدرت نفی را زنده کرد و به مردم امکان ندیدن و نشنیدن این رسانه ها را نشان داد که چیزی جز خاستگاه های سوبژکتیو داعش نیستند. همان ها که 16 ماه محاصره کوبانی، قطع آب و برق و بر باد رفتن محصولات کشاورزی، حمله های مدام و ربودن و کشتن بیش از دویست بچه مدرسه ای از روستاهای اطراف این شهر را ندیدند، اما اکنون یک ماه است که دوربین ها و خبرنگاران حرفه ای خود را به مرز سوریه اعزام کرده اند و روزی چند بار خبر سقوط ناگزیر کوبانی را به اطلاع جهانیان می رسانند.

- اکنون خبر این است؛ بازداشت دو تن از معترضان در برابر دفتر سازمان ملل. روز چهارشنبه... تاریکی فراگیر است. یاد این جمله ی زنی افتادم که سوار پورشه خوش رنگ نازنین اش دقایقی در میان جمعیت معطل شده بود در همان حوالی. کله اش را از پنجره درآورد و خطاب به جمعیت گفت؛ کوبانی دیگه کجاس و کدوم گوری یه؟ برین کنار... مرده شور خودتون و شعارهاتون و کوبانی رو ببرن!

...

می بینید که بدبینی های من عینا رونوشت همان خوش بینی های من اند.

****************************

کوبانی حق غصب شده همه مردم مظلوم تاریخ است

باقر رئیس ساداتی

کوبانی چه سقوط بکند چه نکند .....

تبدیل شد به اسطوره مقاومت و دلیری

آرمانشهر شرافت و مبارزه

یک دلی و اتحاد

کوبانی با زنان شجاعش که تفسیر حقیقی زن را ارائه دادند شعری شد ماندنی در خاطر تاریخ

مردمی که ایستادند و غرور و افتخارشان را پای هیچ مصلحتی قربانی نکردند

برای جنگیدن و اثبات حمیت نه بحث کردند نه به تفرقه روی آوردند نه اما و اگر کردند نه منافع شخصی را دو دستی چسبیدند

بقول دوستان کوبانی تکرار چه گوارا است

و چه بماند و چه اسیر بشود نامش قلب دوستداران انسانیت و برابری را به طپش وا میدارد ....

گویا این روزها همه میخواهند سلاحی در دست به دفاع از کوبانی بر خیزند

که کوبانی حق غصب شده همه مردم مظلوم تاریخ است

 

****************************

مردم صلح طلب منطقه، کوبانی را تنها نخواهند گذاشت

روحی آهنگری : بیش از یک سال است کُردستان سوریه با نیروهایی در حال نبرد است که جهانیان تماما این ارتجاع سیاه و خونخوار را شناخته اند ،کوبانی اکنون در محاصره فاشیسم افسار گسیخته ای قرار گرفته است که با همکاری دولتهای منطقه ،و همگامی مبتنی بر سیستم -سرمایه داریِ مالی جهانی با ایده بازتاسیس خلافت مسلمین در منطقه و نیز کشتار گروه‌های قومی و دینی در حال گسترش ایده قتل و غارت و کینه و ادم کشی ست،

ودر پی فتح کوبانی این کانون دفاع و مقاومت بشریت برآمده اند، که خود به تنهایی به سمبل مبارزه و دفاع تمامی نیروهای مبارز و دمکراتیک و آزادیخواه جهان تبدیل شده است.

هجوم همه جانبه فاشیسم سیاه یادآورحماسه مقاومت و پیروزی رهایی بخشی ست که یاد اور دفاع بريگاد بين المللي ازنيروهاي آزاديخواه اسپانيا در مقابل فرانكو و نيزمقاومت استالينگراد در جنگ جهاني دوم در مقابل فاشیسم می باشد .

آنچه نبرد كوباني را به سمبلی از مقاومت تبديل کرده است ، گره خوردن پیکار انسانهاي‌ست كه نظم موجود و ناعادلانه نمی خواهند ودر برابر نظام سلطه جهاني، ارتجاع و دست نشاندگان منطقه اهنگ دفاع پیروز مندانه سر داده اند .

و اکنون اراده وعزم راستين و وفاداري خود، به آرمان صلح وزندگی را ، عملا در میدان رزم به اثبات رسانده اند .

اين روزها می تواند به یک تراژدی انسانی وسیع منجر گردد اربابان قدرت، دولت های منطقه ای به چشم پوشی از محاصره و نسل کشُی مردمان شهری پرداخته اند که تنها سخن آنان به زیستی بهتر، دمکراسی و باز کردن مسیری جدید برای آزادی وزندگی است. سکوت در برابر جانبازی زنان ومردان وجوانانی که تا پای جان از آزادی وشرف و حیثیت و ارمان خود دفاع می کنند ،جایز نیست. کوبانی سمبل دفاع و مبارزه و آ زادی انسانی ست که می خواهد بهتر زندگی کند .

نیروهای آزادیخواه جهان ، و مردم صلح طلب منطقه، کوبانی را تنها نخواهند گذاشت .

****************************

این دخترها دارند از ما دفاع می کنند

منیرو روانی پور ـ برای من این سوال پیش آمده که اگر ناتانیاهو حمله کرده بود به کوبانی و دخترها دفاغ می کردند حالا چه خبربود تودنیا؟ برای من این سوال پیش امده که تا ناتانیاهو حمله نکنه انگار حمله حمله نیست .نه خبرگزاری ها به جانب داری وسکوت متهم می شوند ونه کسانی تو ا ینترنت خودشان را پاره می کنند که حقوق بشر چه شد...برای من این سوال پیش امده که چرا قدرت تبلیغات داعش بیشتر از کوبانی هاست چرا دوستان تو فیس بوک هرجا که هستند این عکس هارا باهمان زبان محل زندگی اشان منتشر نمی کنند المان هستید المانی بنویسید فرانسه هستید فرانسوی ...این دخترها دارند از ما دفاع می کنند وتعریفیی را که از زن شرقی وخاورمیانه ای شده به هم می ریزند ...هرجا هستید خبر بدهید عکس بگذارید ...همان جور که عکس کودکان فلسطینی را می گذاشتید همان جور که از فلسطین می گفتید ...

****************************

قرار نبود افتادن هر مادر کوبانی بر خاک سنگر باعث خیزش های انقلابی تازه در خاورمیانه شود

سیروس شاملوـ وقتی بسیاری از شما مدهوش جام جهانی بودید هشدار دادم که طبق برنامه دقیقی خاورمیانه به خاک و خون کشیده خواهد شد. حالا هم نگران سرنوشت کوبانی هستم. این مردم محاصره شده میان کینه های ضدبشری و سیاست جهانی در حال مقاومت است و دارد تمام معیارهای سیاسی غرب را بهم می زند. قرار نبود اینطور مقابله کنند. قرار نبود افتادن هر مادر کوبانی بر خاک سنگر باعث خیزش های انقلابی تازه در خاورمیانه شود. مقاومت آنها انعکاس جهانی داشته و معیارها را بهم زده است . حال نگرانی من از باخت اهریمنی پوشالی است که در لباس خدایان زمین نقش می آفریند. آمریکا و اسراییل و انگلستان و فرانسه کشورهایی هستند که به راحتی بمب شیمیایی (گوگرد سفید) به کار می برند. این کشورها حامیان داعش در منطقه هستند. برای جلوگیری از این فاجعه جهانی یک راه پیش روست. باید مبارزه را آرام آرام تا مرزهای ترکیه گسترش داد و به بی مرزی رساند تا امکان استفاده از بمب شیمیایی کم تر شود. اتحاد جهانی و بلقوه ی حامیان کوبانی در همه جهان از این فاجعه ی شوم جلوگیری خواهد کرد. دست به دست هم دهیم.

****************************

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2023 ©