Deprecated: Function utf8_encode() is deprecated in /mnt/web205/e0/39/5274439/htdocs/new/browsf.php on line 66 سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۳ برابر با  ۱۱ نوامبر ۲۰۱۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :سه-شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۳  برابر با ۱۱ نوامبر ۲۰۱۴
دستاوردهای انقلاب روژآوا در زمینۀ حقوق زنان

 

 

قوانین اساسی مختص به زنان

 در کانتون جزیره در غرب کردستان ( روژئاوا) سوریه

 

ترجمه گلاویژ حسینی

مدیریت مشترک کانتون جزیره در غرب کردستان ( روژئاوا) سوریه، قوانین اساسی مختص به زنان را تصویب كرده و در این قانون بر حق و حقوق پایه ای زنان تاکید میکند.

مدیریت مشترک کانتون جزیره قانونی به شماره 22 به تاریخ 1 نوامبر 2014 میلادی تصویب و این قانون ویژه زنان توسط

هدیه یوسف و حه میدی دهام ئه لعاسی و مسئولین خودمدیریتی کانتون جزیره امضا شده و تاکید کردند که قوانین بعد از پخش قابل اجرا میباشد.

ماده 22:

با توجه به آسیب پذیری زنان در جوامعی که براساس بینش مردسالاری اداره میشود و برهمین مبنا خشونتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روحی و زن ستیزی در جامعه و در حاشیه قرار گرفتن، عقب ماندگی و بی حقوقی به زنان تحمیل میشود که خود از دلایل اصلی موانع پیشروی زنان و رسیدن آنها به آینده ای شایسته انسانی میباشند. با این وصف زنان در جامعه برای رسیدن به حقوق پایمال شده خود پیگیرانه مبارزه میکنند و تا نیل به دنیای برابر برای زن و مرد راهی طولانی در پیش روی خود دارند. وضعیت نابسامان و بی حقوقی زنان، نه تنها برای خود زنان بلکه برای کل جامعه زیانبار است. محروم بودن از حق جدایی، تحمیل ازدواج اجباری، چند همسری و مشکلاتی عدیده ای که بار سنگین خود را بر کل جامعه بطور عام و روی زنان بطور خاص دارد. آزادی زنان ضامن اصلی خانواده و جامعه آزاد و دمکراتیک میباشد. آزادی و میزان پیشرفت هر جامعه ای با آکتیوکردن نقش زنان و شرکتشان در بنیاد گذاشتن جامعه دمکراتیک امکان پذیر میباشد. برای این منظور زنان برای رسیدن به آزادی و دفاع از کرامت خود مبارزه میکند. در این برهه از زمان زنان به وضع کنونی خود کاملا معترضند و قصد عقبگرد به گذشته را ندارند و با تمام تلاش برای بدست آوردن موقعیت انسانی خود مبارزه میکنند. جنبشی که آنها را به آزادی و عقب راندن ارتجاع و زن ستیزی و از بین بردن خشونت نزدیک میکند.

در شرایطی که تضمین آزادی زنان و احقاق حقوقشان از آرمانهای اساسی خودمدیریتی دمکراتیک میباشد، باید تمامی موانع سر راه پیشروی و بی حقوقی زنان برداشته شده و برای رسیدن به این آرمانها باید تلاشی پیگیرانه و همگانی شروع شود و از زنان در مقابل تمام اشکال تبعیض و خشونت در جامعه حمایت شده و احقاق حقوق زنان تضمن شود.

برای بنیاد گذاشتن جامعه ای دمکراتیک و آزاد مجموعه اصول اساسی و مقررات عمومی مختص زنان برای عملی کردن واقعی برابری زن ومرد تدوین و تصویب شد.

1.تلاش برای مقابله با بینش و افکار ارتجاعی و عقب مانده در جامعه، وظیفه تک تک آحاد ایالتهای خودمدیریتی دمکراتیک است.

2. برابری زن و مرد در تمامی حوزه های عمومی و خصوصی.

3. زن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و گرفتن تمام پستها را دارا میباشد.

4. متعهد بودن به اصول و پرنسیبهای مدیریت مشارکتی دراداره کردن نهادها

5. حق زنان برای تشکیل سازمانهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تشکل دفاع برحق و هر تشکل ویژه دیگری که قرارداد اجتماعی را نقض نکند.

6. فراهم کردن حضور نماینده تشکل زنان و تشکل حقوق بشر بعنوان دیدبان در حین تدوین قوانین شرایط اضطراری از جانب انجمن قانونگذاری با فراخوان قبلی انجمن.

7. در نظر گرفتن اراده زنان در حین تصویب قوانین مربوط به زنان

8. برابری کامل زن و مرد در کار و دستمزد

9. برابری زن و مرد در شهادت دادن بر اساس ارزش قانونی

10. ممنوعیت ازدواج اجباری

11. منحل کردن عقد بر اساس مادی و مایملک کردن زنان در ازای شراکت دو طرف برای بنیاد نهادن زندگی مشترک

12. نهادینه کردن ازدواج مدرن

13. ممنوعیت چند همسری

14. حق برابر زن و مرد در طلاق و جدایی و غیر مجاز شمردن جدایی به اراده یکی از طرفین.

15. برابری زن و مرد در زمینه ارث

16. ممنوعیت شیربها و زن به زن و اهدای زن در مقابل خون و نزاع

17. قتل عمد به بهانه دفاع از ناموس جرم محسوب میشود. مجرمان این امر مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و بر اساس قانون جزایی، مجازات میشوند.

18. مجازات برابر برای زن و مرد در خصوص خیانت در ازدواج

19. تجارت کردن با کودکان و زنان به تمام شیوه های سواستفاده جنسی و بکارگیری کودکان و تجارت با ارگانهای جسمی مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و با شدت مجازات میشوند.

20. ممنوعیت خشونت بر اساس تبعیض جنسیتی و تبعیض گذاشتن بین زن و مرد جرم محسوب میشود و خودمدیریتی دمکراتیک موظف میباشد که با هر گونه خشونت بر اساسی تبعیض جنسیتی مقابله کرده و از طریق مکانیزم قانونی و از قربانیان تبعیض حمایت کند.

21. خودمدیریتی دمکراتیک در اجرای قانون در مقابل خشونت بر کودکان و تضمین حقوق آنها مسئول میباشد.

احکام اساسی

2.2. تامین کردن حق مساوی زن و مرد بر اساس قانون جنسیتی

2.3. خودمدیریتی دمکراتیک موظف به تامین بیمه تندرستی و اجتماعی برای فرد و خانواده و بویژه کودکان و زنان میباشد و اساس زندگی آزاد و شرافتمندانه و حمایت از زنان تنها و سالمند را پایه ریزی کند.

2.4. ممنوعیت ازدواج دختران کمتر از 18 سال

2.5. حق مادری برای زنان و نگهداری از فرزند خود تا سن 15 سالگی بعد از جدایی و حتی درصورت ازدواج مجدد و یا ازدواج نکردن. مسئولیت مشترک پدر و مادر در تامین امرار معاش و محل زندگی فرزند در طول ماندگار بودن فرزند در کنار یکی از طرفین.

2.6. سفر کردن کودکان زیر 15 سال با اجازه پدر و مادر

2.7. حضور نماینده نهاد زنان در پرونده های مختص به زنان و خانواده در دادگاه با رای مشورتی

2.8. مرخصی با حقوق برای زنان در هنگام زایمان و بعد از زایمان

2.9. در حین جدایی زن حق دارد که طلا و اشیای با ارزش خود را که در هنگام ازدواج داشته و یا از شوهرش گرفته حفظ کند.

3.0. خودمدیریتی دمکراتیک موظف به تاسیس نهاد و مکانی ویژه برای زنانی که در دوران حاملگی و یا شیردادن مجازات میشوند، نهاد و مکان مورد نظر باید بر اساس نیاز زن حامله و نوزاد باشد.

این قوانین بعد از پخش قابل اجرا میباشد.

عامودی اول نوامبر 2014

هدیه علی یوسف و حمیدی دهام العاسی

از صفحه Galavej Hosseini.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دستاوردهای انقلاب روژآوا در زمینۀ حقوق  زنان

ترجمه پویا عزیزی

خودمدیریتی کانتون جزیر در رابطە با حقوق زنان و کودکان قوانینی تازه را تصویب کرد.

روسای مشترک کانتون خودمدیریتی جزیره  هدیه  یوسف و حمید دهام العاسی این قانون ویژە زنان را امضا کردەاند و از این پس قابل اجرا خواهد بود.

در قانون جدید چندین مادە از جمله  مادەهای زیر مورد موافقت و به تصویب رسیدە است.

 

زنان و مردان در همه موارد عمومی و خصوصی زندگی برابر خواهند بود.

زنان در انتخابات، کاندید شدن، و انتخاب همە پستها دارای حق برابر هستند.

زنان و مردان از این پس دارای حق الارث برابر ، کار یکسان با مردان در برابر حقوق یکسان با آنها خواهند داشت.

زنان غرب کردستان از این پس در دادگاه ها و در برابر قانون حق شهادت یکسان با مردان خواهند داشت.

قانون جدید مصوب در کانتون جزیزه ازدواج اجباری برای دختران و ازدواج زیر ١٨ سال را ممنوع کرده است.

قانونگذاران همچنین وجود مهریه را در ثبت ازدواج احتساب ارزش زنان در مقابل پول دانسته و آن را لازم ندانسته اند.

پرداخت شیربها و به ازدواج درآوردن یک زن در برابر گرفتن یک زن از خانواده مرد، و داشتن بیش از یک همسر را ممنوع کرده اند.

از این پس در کانتون جزیره  حق طلاق زن و مرد برابر خواهد بود.

هرگونه قتل تحت عنوان شرف و ناموس ممنوع و از این پس به عنوان قتل عمد شناخته شده و دارای مجازات است.

مجازات های شدیدی جهت خیانت زن و شوهر به یکدیگر پیش بینی شده و مردان از هرگونه خشونت علیه زنان منع شده اند.

هر گونه سوء استفادە از زنان و کودکان با برخورد شدید با عاملان آن رو برو خواهد شد و کار کودکان ممنوع خواهد بود.

خودمدیریتی دمکراتیک کانتون حقوق کودکان را به شکل ویژه تضمین کرده است.

از این پس تمامی افراد خانواده در کانتون جزیره دارای بیمه خواهند بود و حفاظت از زنان سالمند در دستور کار قرار خواهد گرفت.

همچنین حکومت کانتون موظف است مکان هایی ویژە و مناسب برای زنان مجرمی کە آبستن و یا شیردە هستند برپا کند.

قانون تازه دارای مواد بسیاری است که تنها به بخشی از آن ها اشاره شده است.

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2024 ©