Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۲ برابر با  ۲۸ فوريه ۲۰۱۴
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۲  برابر با ۲۸ فوريه ۲۰۱۴

 

بی ثبات سازی پنهان

" موقوفه ملی برای دمکراسی" در ونزوئلا

کیم اسکیپس (KIM SCIPES)

ترجمه آزاده ارفع

 

بسیار خوب است که در ارتباط با اعتراضات به وقوع پیوسته در دو هفته گذشته در ونزوئلا به " موقوفه ملی برای دمکراسی" (NED) یا نهادی به پردازیم که عامل بی ثبات سازی پنهان امپراطوری آمریکا می باشد. " موقوفه ملی برای دمکراسی" در ونزوئلا به دنبال چیست؟

 

قبل از این که وارد جزئیات شویم، مهم است که ببینیم " موقوفه ملی برای دمکراسی" چه چیزی هست و چه چیزی نیست. قبل از هر چیز، این نهاد هیچ ربطی به دمکراسی ندارد دمکراسی آن گونه که به ما در کلاس های حقوق شهروندی یاد داده اند مانند یک فرد یک رای، یا این که هر فرد جامعه در تصمیماتی که گرفته می شود نقشی داشته باشد و غیره ....( قصد آن نوع دمکراسی است که عموماً به نام دمکراسی پایه محور و یا "مردمی" نامیده می شود). "موقوفه ملی برای دمکراسی" با این نوع دمکراسی مخالف است.

 

"موقوفه ملی برای دمکراسی" مدافع دمکراسی از بالا به پائین، دمکراسی نخبگان و کاملاً محدود( یا نخبه سالار)است.این آن نوع از دمکراسی است که نخبگان درباره نامزدهای انتخابات ومسائلی که مناسب است در برابر مردم مطرح شود، تصمیم می گیرند- و همواره امکان گزین ها را تا آن جا که باب طبع نخبگان حاکم باشد محدود می کنند. تنها از آن پس، که نخبگان تصمیمات خود را گرفتند، مردم در برابر "انتخاب" گزین هائی قرار می گیرند که مورد تائید نخبگان قرار گرفته است. با آن چه که گفته شد "موقوفه ملی برای دمکراسی" گوش ها را با مزخرفات خود تحت عنوان " تلاش برای پیش برد دمکراسی در چهار گوشه جهان" پر می کند.

 

این یکی از غلط انداز ترین موارد استعمال دمکراسی است که اصولاً می تواند وجود داشته باشد. این حتی براندازه آن مفهومی است که دوست من "دیو لیپمن" تحت عنوان " دروغ واشنگتن" مطرح می کند. 

 

نکته دیگر درباره " موقوفه ملی برای دمکراسی" این است که این نهاد بر خلاف ادعای خود مستقل نیست. این نهاد توسط کنگره آمریکا ایجاد شده و با امضاء رونالد ریگان( از مدافعین پرو پا قرص دمکراسی) به قانون مبدل شد و بر اساس بودجه ای که سالانه توسط دولت آمریکا به این نهاد اختصاص داده می شود، فعالیت می کند.  

 

هیئت مدیران این نهاد از میان نخبگان طراحان سیاست خارجی حکومت آمریکا برگزیده شده اند.اعضای هیئت مدیران سابق شامل هنری کیسنجر، مادلین آلبرایت، زبیگنو برژینسکی، فرانک کارلوچی، ژنرال ویسلی ک.کلارک و پل ولفوویتس بود.هیئت مدیران کنونی آن را می توان در این پیوند پیدا کرد؛http://www.ned.org/about/board؛مهم ترین چهره کنونی الیوت آدامز از چهره های سرشناس دستگاه حکومتی ریگان است.

 

در واقعیت امر، " موقوفه ملی برای دمکراسی" بخشی از ابزار امپراطوری آمریکا می باشد و تنها تا آن جا "مستقل" است که هیچ کدام از روسای جمهوری انتخاب شده حتی اگر بخواهند، نمی توانند ترکیب و فعالیت های آن را تغییر دهند. مبتکر اولیه این پروژه پرفسور"آلن واین اشتاین"( Allen Weinstein) استاد دانشگاه "جرج تاون" در روزنامه "واشنگتن پست" در 22 سپتامبر 1991 اذعان کرد که " بخش زیادی از کاری که ما انجام می دهیم "سی .ای .اِ" ( CIA) در بیست و پنج سال پیش به طور مخفی انجام می داد". به بیان دیگر، بر اساس آن چه که "ویلیام رابینسون"( William Robinson) در کتاب خود تحت عنوان" ترویج نخبه سالاری"، که در سال 1966 منتشر شد، عنوان می کند "موقوفه ملی برای دمکراسی" محصول تغییر سیاست خارجی دولت آمریکا می باشد،" تغییراز استراتژی مقابله با جنبش های اجتماعی و سیاسی با تمرکز بر کنترل دستگاه دولتی و حکومتی، به روند ترویج دمکراسی به طوری  که ایالت متحده و نخبگان محلی به شکل فراگیر در جامعه مدنی رسوخ کرده و از این طریق جنبش ها مردمی و حرکت های توده ای را کنترل کنند". من در کتابم که در سال 2010 تحت عنوان " جنگ پنهان (AFL-CIO)«ای.اف.ال - سی.ای.او» علیه کارگران کشورهای در حال توسعه : همبستگی یا سابوتاژ" منتشر شد، گفتم :" دولت آمریکا سیاست خود را تغییر داده است به این معنی که دیگر منتظر تهدید یک حکومت وابسته به خود توسط مردم کشورش نمی ماند بلکه تلاش می کند قبل از آن که جنبش های توده ای اهمیت تعیین کننده پیدا کنند در جامعه مدنی کشوری که در آن منافع دارد( براساس منافعی که در چهارچوب سیاست خارجی آمریکا تعیین شده اند) نفوذ خود را گسترش داده و با حمایت برخی از گروه ها و سیاست مداران معین، جنبش های مردمی را در جهت سیاست های حکومت آمریکا هدایت کند."

تردیدی نیست که این بدان معنی است که این سازمان های" جامعه مدنی" می توانند همچنین به طور تهاجمی علیه هر حکومتی که مخالف آمریکا است، مورد بهره برداری قرار گیرند. برای مثال، کمک های مالی "موقوفه ملی برای دمکراسی" در همه "انقلابات رنگی" در اروپای شرقی مورد استفاده قرار گرفته اند و فکر می کنم که اکنون نیز در مورد اوکراین مانند جاهای دیگر همین مسئله صادق باشد.

اما عملیات "موقوفه ملی برای دمکراسی" چگونه پیش برده می شود؟ این نهاد دارای چهار موسسه است:

موسسه بین المللی جمهوری خواه( که اکنون سناتور مک کین در راس آن قرار دارد)،

 موسسه ملی دمکراتیک برای امور بین المللی ( که اکنون وزیر خارجه سابق آمریکا مادلین آلبرایت درراس آن قرار دارد)،

مرکز بین المللی بنگاه های خصوصی( که بازوی بین المللی اطاق تجارت آمریکا می باشد)،

مرکز آمریکائی همبستگی بین المللی با طبقه کارگر، بخش عملیات سیاست خارجی (AFL-CIO)«ای.اف.ال - سی.ای.او» که ریچارد ترومکا، در راس هیئت مدیره آن قرار دارد.

من در کتابم به طور مستند نشان داده ام که "مرکز آمریکائی همبستگی بین المللی با طبقه کارگر" با شرکت در جلسات مبتکران کودتا، در کودتای سال 2002 در ونزوئلا شرکت داشته و اما بعداً شرکت رهبران سازمان کارگری دست راستی (CTV) را، که برای مدت ها یکی از شاخه های وابسته به (AFL-CIO) بود ه است، انکار کرده است. ما می دانیم که از سال 1997 "موقوفه ملی برای دمکراسی" در ونزوئلا فعال است.

 

 "موقوفه ملی برای دمکراسی" و موسسات آن،امروزه نیز به طور فعال منابع مالی پروژه های وابسته به خود در ونزوئلا راتامین می کنند. درگزارش سال 2012 "موقوفه ملی برای دمکراسی"(  آخرین گزارش سالیانه) ، دیده می شود که این نهاد تنها در سال 2012، 1,338,331 دلار به سازمان ها و پروژه های خود در ونزوئلا  اختصاص داده است.

 120,125 دلار برای پروژه های حسابرسی ؛

470,870   دلار برای " آموزش های مدنی"؛

 96,400  دلار برای " عقاید دمکراتیک و ارزش ها"؛

105,000   دلار برای " آزادی اطلاعات"؛

92,265  دلار برای "حقوق بشر"؛

 216,063   دلار برای "روندهای سیاسی"؛

34,962  دلار برای " حاکمیت قانون؛

45,000  دلار برای تقویت نهادها؛

153,646  دلار برای مرکز بین المللی بنگاه های خصوصی؛

  علاوه بر آن، در عین حال، همانطور که می توان درصفحه" آمریکای لاتین و کاری بیک" این نهاد مشاهد کرد،  "موقوفه ملی برای دمکراسی" 465,000  دلار به "مرکز آمریکائی همبستگی بین المللی با طبقه کارگر" اختصاص داده است که اهداف "موقوفه ملی برای دمکراسی" را درارتباط با" آزادی اجتماعات" در منطقه را به پیش ببرد که از این مبلغ 380,000  دلاربه ونزوئلا و کلمبیا اختصاص یافته است. این مبالغ علاوه بر645,000  دلار" موسسه بین المللی جمهوری خواهی" و750,000  دلار"مسسه ملی دمکراتیک برای مسائل بین المللی" می باشد.  

ریشخند درارتباط با این ادعاهای پارسایانه درباره " آزادی اجتماعات" وغیره در حالی مطرح است که ونزوئلا مشارکت عمومی را در بالاترین سطوح خود در جهان توسعه داده و یکی از آزاد ترین نظام رسانه ای در جهان کنونی را دارد. دولت ونزوئلا حتی نظام رسانه ای وسیعاً خصوصی این کشور را که در کودتای 2002 شرکت داشتند ممنوع نکرد و آن ها تا امروز به فعالیت خود ادامه می دهند.

به بیان دیگر، "موقوفه ملی برای دمکراسی" و موسسات آن برای ترویج دمکراسی در ونزوئلا فعالیت نمی کنند، آن ها در حقیقت علیه دمکراسی مردمی و برای برقراری یک سلطه نخبگان و دمکراسی از بالا به پائین، در حال فعالیت هستند. آن ها می خواهند دمکراسی را از "شیاطین چاویست" باز پس گرفته و نشان دهند که در امپراطوری آمریکائی چه کسی رئیس است. نویسنده این سطور شرط می بندد که آن ها البته شکست خواهند خورد.

**********************************************

 کیم اسکیپس، استادیار جامعه شناسی در دانشگاه "پردیو" در شمال مرکزی" وست ویل" است، او نویسنده کتابی است تحت عنوان"جنگ پنهان (AFL-CIO)«ای.اف.ال - سی.ای.او» علیه کارگران کشورهای در حال توسعه : همبستگی یا سابوتاژ" و همچنین کتاب  "کی. ام . یو": جنبش اتحادیه ای اصیل فیلیپین، 1980 تا 1994. تارنمای او به قرار زیر است :  http://faculty.pnc.edu/kscipes         

.

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©