Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۲۴ اکتبر ۲۰۲۰
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : يكشنبه ۷ تير ۱۳۹۴  برابر با ۲۸ ژوئن ۲۰۱۵
فرمان همه پرسی در یونان

فرمان همه پرسی در یونان

سخنرانی تاریخی الکسیس تسیپراس

 

برای ما، برای نسل آینده، برای تاریخ یونان.

برای استقلال و کرامت مردم ما.

 

مردم یونان،

 

اکنون شش ماه است که دولت یونان در نبرد با یک خفقان اقتصادی بی سابقه است تا وظیفه ای را که شما در ۲۵ ژانویه به عهده ما گذاشته اید به انجام برساند.

قصد ما از مذاکره با شرکایمان پایان دادن به ریاضت کشی بود تا رفاه و عدالت اجتماعی به کشور ما بازگردد.

قصد ما یک توافق پایدار بود که هم به دموکراسی و هم به قوانین مشترک اروپا احترام بگذارد و به خروج نهایی از بحران منجر شود.

در طول این دوره از مذاکرات، از ما خواسته شد که مفاد تفاهم نامه دولت پییشین یونان را به اجرا در بیاوریم، اگر چه این تفاهم نامه توسط مردم یونان در انتخابات اخیر قاطعانه محکوم شده بود.

اما ما حتی برای یک لحظه هم به تسلیم فکر نکردیم، تسلیم یعنی خیانت به اعتماد شما.

پس از ۵ ماه از چانه زنی، متآسفانه شرکای ما پریروز در نشست گروه اروپا، اولتیماتومی را به دموکراسی یونان و مردم یونان صادر کردند.

اولتیماتومی که در نتاقض است با اساس بنیان گذاری و ارزش های اروپا، ارزش های پروژه اروپای مشترک ما.

آنها از دولت یونان میخواهند که طرح های پیشنهاد شده ای را بپذیرد که بار غیرقابل تحمل جدیدی را بر دوش مردم یونان می افزاید و بهبود اقتصاد و جامعه یونان را تضعیف می کند. پیشنهاداتی که نه فقط حالت بلاتکلیفی را دائمی میکند، بلکه حتی بر نابرابری اجتماعی تأکید میورزد.

پیشنهاد نهادها شامل این موارد است: اقداماتی که منجر میشود به مقررات زدایی بیشتر بازار کار، کاهش مزایای بازنشستگی، تقلیل بیشتر دستمزد در بخش دولتی و افزایش مالیات بر مواد غذایی، رستوران ها و گردشگری، و حذف معافیت های مالیاتی برای جزایر یونانی.

این پیشنهادات ارائه شده نقض صریح حقوق پایه ای و اجتماعی اروپایی است: آنها نشان میدهند که در رابطه با کار، برابری و شأن انسان، هدف برخی از شرکا و نهادها یک راه حل مورد قبول برای همگان نبوده، بلکه تحقیر کل مردم یونان است.

این پیشنهادات عمدتا سماجت صندوق بین المللی پول را بر ریاضت کشی سخت و تنبیهی برجسته می کند و برای رهبران قدرت های اروپایی این ضرورت به موقع را فراهم میکند که فرصت را غنیمت شمرده و به کاری دست بزنند که سرانجام بحران بدهی یونان را یک پایان قطعی ببخشد، بحرانی که بر کشورهای دیگر اروپایی نیز اثر گذاشته و آینده پیوستن به اروپا را تهدید می کند.

 

مردم یونان،

در حال حاضر وظیفه تاریخی نسبت به مبارزات و قداکاری های مردم یونان برای استقرار دموکراسی و حاکمیت ملی، بر دوش ماست. وظیفه ما برای آینده کشورمان.

و این وظیفه، ما را ملزم به پاسخ به اولتیماتوم به اراده مستقل مردم یونان مینماید.

مدتی پیش در جلسه کابینه پیشنهاد سازماندهی یک همه پرسی را دادم تا مردم یونان به شیوه مستقلی قادر به تصمیم گیری گردند.

این پیشنهاد به اتفاق آراء پذیرفته شد.

فردا مجلس نمایندگان با فوریت برگزار خواهد شد تا پیشنهاد کابینه را برای یک همه پرسی به تصویب برساند. این همه پرسی در یکشنبه آینده، پنجم ژوئیه در رابطه با پذیرش یا رد طرح های پیشنهادی نهادها، خواهد بود.

من در حال حاضر رئیس دارایی و صدراعظم آلمان، و رئیس بانک مرکزی اروپا را از تصمیم خود باخبر ساخته ام و فردا نامه رسمی من از رهبران اتحادیه اروپا و نهادها خواهد خواست که برنامه کنونی را چند روزی به تأخیر بیاندازند تا مردم یونان بدون هیچگونه فشار و باج خواهی ای تصمیم بگیرد، همانگونه که قانون اساسی کشور ما و سنت دمکراتیک اروپا لازم میشمارد.

 

مردم یونان،

من از شما میخواهم به باج خواهی و اولتیماتومی که از ما میخواهد یک ریاضت کشی سخت و تحقیرآمیز را بپذیریم بدون اینکه پایانی داشته باشد و بدون هیچ چشم انداز بهبودی اجتماعی و اقتصادی، مستقلا و با غرور پاسخ دهید، همانگونه که تاریخ مردم یونان حکم می کند.

ما به خودکامگی و ریاضت کشی سخت، با دموکراسی، به آرامی و قاطعانه پاسخ خواهیم داد.

یونان، زادگاه دموکراسی، یک پاسخ دموکراتیک پرطنین به اروپا و دنیا خواهد داد.

من شخصا به احترام به نتیجه انتخاب دموکراتیک شما، هر چه که باشد، متعهد می باشم.

و من کاملا مطمئن هستم که انتخاب شما تاریخ کشور ما را محترم شمرده و پیام کرامت به دنیا خواهد فرستاد.

همه ما در این لحظات مهم باید بخاطر داشته باشیم که اروپا خانه مشترک مردم است، در اروپا صاحب خانه و مهمان وجود ندارد.

یونان یک بخش جدایی ناپذیر از اروپاست و باقی خواهد ماند، و اروپا یک بخش جدایی ناپذیر از یونان است. اما بدون دموکراسی، اروپا یک اروپای بدون هویت خواهد بود و یک اروپای بدون یک قطب نما.

من همه شما را به نمایش اتحاد ملی و آرامش جهت تصمیم گیری درست دعوت میکنم.

برای ما، برای نسل آینده، برای تاریخ یونان.

برای استقلال و کرامت مردم ما.

 

آتن ، ۲۷ ژوئن ۲۰۱۵

---------------------------

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com

شنبه ۶ تير ۱٣۹۴ - ۲۷ ژوئن ۲۰۱۵

اخبار روز: آلکسین تسیراپس رهبر یونان روز گذشته در یک سخنرانی تاریخی مردم یونان را فرا خواند تا با شرکت در یک رفراندام به یاری دولت او در برابر فشارهای اتحادیه ی اروپا بیایند.

متن این سخنرانی را که توسط خانم پروین اشرفی همکار اخبار روز به فارسی برگردانده شده،

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2020 Copyright: All rights reserved