Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
يكشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴ برابر با  ۰۴ اکتبر ۲۰۱۵
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :يكشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴  برابر با ۰۴ اکتبر ۲۰۱۵
از تجمع سکوت شانزده مهر معلمان حمایت می کنیم

 

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

به مناسبت روز جهانی معلم

از گردهم آئی های سراسری معلمان در شانزده مهرماه  حمایت می کنیم

«شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور» با انتشار بیانیه ای، روز پنجشنبه  شانزدهم مهرماه ۱۳۹۴ را روز برگزاری تجمع سکوت معلمان سراسر کشور در برابر مراکز ادارات آموزش و پرورش اعلام کرده است. در بیانیه این شورا، بی توجهی به وضعیت بازنشستگان فرهنگی و مطالبات آنان؛ سقوط کیفیت آموزش در اثر ناکارآمدی و تصمیمات نادرست تصمیم سازان کلان کشور؛ ادامه تبعیض و نابرابری های حقوق و مزایا میان معلمان و سایر کارکنان آموزش و پرورش با سایر حقوق بگیران دولت و ایجاد شکاف طبقاتی؛ ادامه اقدام فراقانونی در جهت خصوصی کردن تعلیم و تربیت برخلاف اصل سی ام قانون اساسی و ادامه تهدید، احضار، بازداشت و سرکوب معلمان دلسوز و فعالان حقوق صنفی معلمان، اصلی ترین دلایل فراخوان به گردهم آئی سراسری عنوان شده است

اکنون نزدیک به یک سال است که با وجود صراحت مطالبات معلمان و برگزاری اجتماعات اعتراضی گسترده در سراسر کشور، نهادهای حاکمیت اسلامی از پاسخ گویی به این مطالبات برحق خودداری می ورزند. آن ها همزمان با طرح وعده های توخالی نظیر بررسی مطالبات فرهنگیان؛ تهدید، سرکوب و برخوردهای امنیتی را شدت داده و با دستگیری و ارعاب سازمان گران شناخته شده مطالبات صنفی و زیر فشار بردن این فعالان، سعی در بی سر کردن اعتراضات معلمان کرده اند.

فراخوان شانزده مهر در شرایطی صادر شده که معلمان زیر فشار پیامدهای دو نوع مصادره جویی در داخل و خارج از حاکمیت بوده اند. از یک سو جناح های رژیم  که از همان آغاز دور جدید اعتراضات صنفی معلمان نتوانستند نارضائی معلمان را در جهت اهداف سیاسی شان مصادره کنند، ، همسویی و هم گرایی میان خود در سرکوب و برخورد  امنیتی با مطالبات رفاهی معلمان را بیشتر کرده و از سوی دیگر بخشی از اپوزیسیون در خارج از کشور، با صدور فراخوان های اعتراضی متعدد به نام معلمان برای سیزده مهر، در صدد مصادره  نارضائی  معلمان برآمده اند. این مجموعه شرایط، فضای اعتراض مستقل سراسری معلمان را دشوارتر کرده و بر شکل و زمان کنش معلمان تاثیر گذاشته است. در مجموعه حرکت های اعتراضی نزدیک به یک سال اخیر معلمان، تلاش کنشگران صنفی بر این استوار بوده است تا با پرهیز از در پیش گرفتن روش هایی که بهانه سرکوب وسیع و سریع برای نهادهای امنیتی فراهم آورد به حضور گسترده تر معلمان در اعتراضات از طریق پائین نگاه داشتن هزینه اقدام  دامن زنند و ضریب موفقیت آن را بالا برند.

معلمان بخشی از اردوی کار کشور هستند که از بحران فلج کنندۀ اقتصادی و از بحران ریشه دار نظام آموزشی رنج می برند. آنها  زیر خط فقر زندگی می کنند و از سقوط دائمی کیفیت آموزش و پرورش نگرانند.  از این رو راهی جز اعتراض متشکل و سازمان یافته در برابر آنان قرار ندارد. وضعیت سایر بخش های اردوی کار نیز مشابه وضعیت معلمان و یا حتی در مواردی بدتر از فرهنگیان است. با این حال هنوز لازم است ظرفیت بزرگی از جامعه میلیونی معلمان و ظرفیت بزرگ تری از توده دانش آموزان و جوانان و خانواده های آنها آزاد شود و حمایت و همبستگی فعال آنها دامن زده شود. لزوم ابراز همین حمایت و همبستگی با تجمعات اعتراضی معلمان در مورد سایر بخش های جنبش کارگری نیز مطرح است. همه این ها مستلزم آن است که اشکال حمایت، خود به مانعی بر سر ادامه بیان نارضایتی ها و گسترش دامنه آن تبدیل نشود.

برای معلمان روشن است که حاکمیت اسلامی، به سادگی در برابر خواست های آنان عقب نشینی نخواهد کرد؛ بویژه اگر این کار به مشوقی برای دست زدن به اعتراضات دامنه دار صنفی بخش های دیگر اردوی کار تبدیل شود، یا مردم را متقاعد سازد که عقب نشاندن دیکتاتوری، فقط  با اعتراضات پیگیر و همه جانبه ممکن است. در واقع واداشتن رژیم وحشی و سرکوبگر جمهوری اسلامی به عقب نشینی در برابر مطالبات معلمان، نیازمند قدرت سازمان یافته بزرگ و میلیونی است که بتواند اکثریت عظیم معلمان و کارکنان زحمتکش آموزش و پرورش را به میدان بیاورد و حمایت و پشتیبانی کارگران و زحمتکشان شاخه های مختلف اقتصاد را نیز برانگیزاند؛ دانش آموزان را به پیام رسانان مطالبات معیشتی معلمانشان در سطح جامعه و حامیان آنها در اعتراضات صنفی تبدیل کند و پشتیبانی اتحادیه ها و تشکل های کارگری و زحمتکشان دیگر کشورها را از مطالبات برادران و خواهران هم طبقه ای شان در ایران برانگیزاند.

مبارزه برای حقوق صنفی، مدنی و طبقاتی، امر حیاتی اکثریت عظیم مردم کشور ماست. قیم مابی، مصادره جویی و انکار ابتکارعمل نمایندگان واقعی برخاسته  از درون اعتراضات قشرها و لایه های مختلف مردم محروم و زحمتکش جامعه، این مبارزه را تضعیف خواهد کرد. با پذیرش استقلال عمل مبارزاتی، حامی صدیق و پیگیر این مبارزه در جهت شکل گیری جنبش مطالباتی اردوی کار و زحمت باشیم. سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) ضمن تاکید بر پشتیبانی از تجمع سکوت شانزده مهر معلمان،  از همه فعالان و تشکل های مستقل کارگری،  زنان، جوانان و دانشجویان  تقاضا می کند  به حمایت از مطالبات معلمان همت گمارند. از همه بخش های طبقه کارگر و همه مردم آزادی خواه و جانبدار انسانیت در سراسر ایران درخواست می شود تا از هر طریق ممکن و موثر از حرکات اعتراضی معلمان و مطالبات برحق آن ها پشتیبانی نمایند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

يكشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴ برابر با ۰۴ اکتبر ۲۰۱۵

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©