Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
جمعه ۲۲ آبان ۱۳۹۴ برابر با  ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :جمعه ۲۲ آبان ۱۳۹۴  برابر با ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

به مناسبت اعتراضات به حق آذربایجانی ها و همه ترک زبانان ایران

به هوش باشیم،

 جمهوری اسلامی می کوشد ما را به جان هم بیندازد

اعتراضات گسترده و کاملاً به حق آذربایجانی ها و همه ترک زبانان ایران علیه لجن پراکنی های صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه "فتیله" یک بار دیگر نشان داد که مسأله ملی همچنان یکی از خطرناک ترین گسل هایی است که می تواند بحران های ویرانگری برانگیزد و حتی موجودیت کشور ما را به خطر بیندازد.

ظاهراً مسؤولان صدا و سیما به خاطر لجن پراکنی های "سهویِ" برنامه "فتیله" از "هم وطنان غیور و عزیز آذری زبان" عذر خواسته اند و اعلام کرده اند که "فتیله" را تعطیل و "فتیله" چی ها را تنبیه کرده اند ؛ اما تردیدی نباید داشت که آنها با وقاحت همیشگی شان دروغ می گویند ؛ تردیدی نباید داشت که پوشاندن حقیقت و پراکندن دروغ و تهمت یکی از وظایف اساسی و حتی دلیل وجودی صدا و سیمای رژیم ولایت فقیه است. ممکن است هنوز نتوانیم اهداف برنامه ریزان و سیاست سازان کوته بین رژیم ولایت را در سازماندهی این نوع بازی های خطرناک ، به روشنی دریابیم ، اما با قاطعیت می توانیم بگوئیم که این نوع "اتفاق" های "سهوی" کاملاً آگاهانه و با تدارک تمام طراحی می شوند. برای پی بردن به این حقیقت ، کافی چند قرینۀ غیر قابل انکار را به یاد بیاوریم:

*  به دنبال فاجعه کشته شدن حجاج در منا ، تبلیغات گسترده ای علیه عرب ها راه افتاد که در سازماندهی آن خودِ دستگاه های امنیتی و ایدئولوژیک رژیم نقش تعیین کننده ای داشتند و حتی بسیاری از امامان جمعه نیز حمله به خاندان حاکم سعودی را با لجن پراکنی علیه عرب ها درآمیختند و نخواستند به یاد بیاورند که ایرانی ها عرب هم هستند.

* دو هفته پیش ، روز هفتم آبان ، هزاران نفر به بهانه بزرگداشت زادروز کورش هخامنشی در پاسارگاد گرد آمدند و با سر دادن شعار "ما آریایی هستیم ،عرب نمی پرستیم" ، قوم پرستی آریایی را با دشمنی و توهین به عرب ها درآمیختند. فراموش نباید کرد که در این گردهمایی نسبتاً بزرگ از مزاحمت امنیت چی ها و دستجات ضربتی سپاه و بسیج ( که حتی تجمع اعتراضی چند کارگر را تحمل نمی کنند) خبری نبود!

* فراموش نباید کرد که "فتیله" یک برنامه آموزشی است برای کودکان. چنین برنامه ای در یک رژیم ایدئولوژیک نمی تواند یک برنامه امنیتی و کاملاً فکر شده و تدارک شده نباشد. رژیمی که نمی تواند حتی وجود یک نمازخانه مستقل ایرانیان سنی را در بزرگ ترین شهر کشور تحمل کند ، آیا می تواند یک برنامه آموزشی کودکان را در حساس ترین تریبون تبلیغاتی خود به برنامه سازان پائین دست بسپارد؟

* دست اندر کاران صدا و سیما در هر چیزی هم که ناتوان و بی عرضه باشند ، در سانسور و حتی سانسور ضربتی و آنی ، مهارت ، جسارت و وقاحت چشم گیری دارند ، بنابراین حتی اگر "فتیله" چی ها اشتباهی کرده باشند ، بعید و عجیب است که کارشان بدون عبور از زیر رادار "سربازان گمنام امام زمان" اجازه پخش داشته باشد.

 

اما هدف سیاست سازان رژیم در ماجرای "فتیله" هرچه بوده ، واکنش های بخش های مختلف مردم نیز نسبت به این ماجرا در چند روز گذشته نشان داد که آمادگی ما (مردم ایران) برای مقابله با این سیاست ها هنوز بسیار ضعیف است. بسیار مأیوس کننده بود که مثلاً از یک طرف ، بخش بزرگی از مردم (مخصوصاً در میان فارس زبانان) هنوز مسخره کردن آذری ها و اقوام دیگر ایرانی را در حدِ شوخی و خوشمزگی می بینند و غیر طبیعی نمی دانند. در چند روز گذشته دیدیم که بعضی از آنها با لحن فیلسوف مآبانه و دانشمندانه ای در رسانه های اجتماعی حتی آذری ها را به خاطر واکنش های به آصطلاح "تند" و "عصبی" شان ملامت کردند. و از طرف دیگر ، در اعتراضات آذری ها نیز بعضی ها به جای اعتراض به رژیم ، شعارهای قوم پرستانه ای علیه فارس ها و حتی ملیت های دیگر سر دادند.  و این دقیقاً آن چیزی است که خناسان رژیم "امام زمان" برای فعال نگهداشتن پراکندگی های موجود میان بخش های مختلف مردم ایران ، روی اش حساب می کنند. 

 

به یاد داشته باشیم که ناسیونالیزم قومی همه جا با آزادی و دموکراسی ناسازگار است. اما توجه به این حقیقت آزموده شده در کشور چند ملیتی و چند زبانی ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ما ایرانیان فقط به عنوان یک "ملت مدنی" می توانیم به آزادی و دموکراسی دست یابیم ؛ به عنوان اجتماعی از شهروندان صاحب حق و برخوردار از حقوق برابر ، صرف نظر از تفاوت های قومی ، زبانی ، مذهبی و فرهنگی مان. درست به همین دلیل است که بقا و دوام جمهوری اسلامی تهدیدی است حتی برای موجودیت کشورمان. تکیه بر این حقیقت بدیهی مخصوصاً برای طبقه کارگر و زحمتکشان این کشور از اهمیتی حیاتی برخوردار است. زیرا رهایی از بهره کشی طبقاتی بدون همبستگی بین المللی زحمتکشان غیر قابل تصور است و برای ما ایرانیان همبستگی بین المللی زحمتکشان از درون کشورخودمان آغاز می شود ؛ با پشت پا زدن به هرگونه ناسیونالیزم قومی. فراموش نباید بکنیم که منافع حکومت "امام زمان" ایجاب می کند که ما را در پراکندگی و گلاویزی دائمی باهم نگهدارد ، در حالی که راه رهایی ما با شکل گیری اراده توده ای معطوف به آزادی و برابری و همبستگی انسانی گشوده می شود. به عنوان یک "ملت مدنی" به پا خیزیم تا رنگین کمان زیبای اقوام و فرهنگ های ایرانی بدرخشد.  

 

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

هیأت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۴ برابر با ۱۲ نوامبر ۲۰۱۵

  

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2022 ©