Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵ برابر با  ۲۰ دسامبر ۲۰۱۶
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :سه-شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵  برابر با ۲۰ دسامبر ۲۰۱۶
ضرورت اتحاد و همبستگي خلقها در مقابل سياست تفرقه افكني رژيم

ضرورت اتحاد و همبستگي خلقها

در مقابل سياست تفرقه افكنانۀ رژيم

 

آرش امجدی


 هفتۀ پیش در شهر نقده  به مناسبت ''هفته وحدت'' مجسمه زنى از ايل قره پاپاق( يكى از ايل هاى ترك) توسط شهردارى اين شهر در ميدان '' وحدت'' نصب گرديده است. ظاهرا ً دست اندركاران رژيم مى خواهند اين موضوع را القاء كنند كه هدف از اين كار كمك به مسئله وحدت در اين شهر مى باشد. اما، واقعيت چيز ديگرى است. شهر نقده از جمله شهرهايست كه تركيب جمعيتى آن اساسا ً تركيبى از اقليتهاى كرد و ترك مى باشد. در همان اوايل انقلاب، كشتار مردم روستاهاى قارنا و قلاتان در نزديكى شهر نقده كه با دامن زدن به جنگهاى قومى و توسط يكى از عوامل رژيم، يعنى ملاحسنى امام جمعه جنايتكار اروميه، صورت گرفت همچنان در حافظه مردم منطقه و تمامى آزادى خواهان ايران باقى مانده است. سياست ايجاد تفرقه و نفرت قومى كه از همان اوايل بدست گرفتن قدرت توسط رژيم اسلامى در پيش گرفته شده بود، همچنان در حال حاضر نيز دنبال مى شود.

جمهورى اسلامى در ''هفته وحدت '' در شيپورهاى تبليغاتى خود مدام از وحدت بين شيعه و سنى سخن گفته و با صرف مخارج هنگفت و برگزارى كنفرانس بين المللى وحدت اسلامى، خود را مدافع همه مسلمانان جا مى زند. اين در حالى است كه هم اكنون ما در منطقه آشوب زده خاورميانه با گسترش جنگهاى خونين و كشتارهاى بيرحمانه تحت عنوان سنى و شيعه، كرد و عرب و ... روبرو هستيم. رژيم جمهورى اسلامى در همكارى با روسيه در يك جبهه، و از طرف ديگر عربستان و تركيه و كشورهاى غربى، از عوامل اصلى گسترش و تداوم اين وضعيت فاجعه بار براى مردم اين منطقه مى باشند. در چنين شرايطى، در ايران بعنوان كشورى چندمليتى  و با داشتن جمعيت زيادى از اهل سنت، هرگونه بى توجهى به اين شرايط و تركيب جمعيتى آن مى تواند در خود پتانسيل بالاى كشتار و درگيريهاى وسيع و خونين را در آينده بدنبال داشته باشد كه آنچه ما هم اكنون در عراق و سوريه شاهد آن هستيم در مقابل آن رنگ ببازد. جمهورى اسلامى براى توجيه حضورش در جنگ سوريه مدعى مى شود كه با جنگيدن در آنجا، عملا ًمانع كشيدن شدن دامنه جنگ به خاك ايران شده ايم. اين در حالى است كه بى توجهى كامل اين رژيم به خواست اقليتها و بخصوص اهل سنت در ايران - كه از سوي رژيم سياستى كاملا ًعامدانه  و آگاهانه است - تا آنجا پيش رفته كه به اين بخش از جامعه حتى اجازه داشتن يك مسجد  در تهران را هم  نمى دهد. سهم اين بخش از جمعيت كشور، محروميت كامل از حق داشتن يك مقام بالاى لشكرى و كشورى از جمله وزير، استاندار و حتى فرماندار بوده و آنان خود را در خاك و سرزمين خود نه صاحب خانه ( كه حق تصميم گيرى براى زندگى خود را داشته باشند) بلكه در بهترين حالت آن بعنوان مهمان بحساب مى آورند. همه اينها بي شك مى تواند زمينه ساز شرايطى گردد كه برخلاف آنچه اين سردمداران رژيم مى خواهند القاء كنند، جنگهاى قومى و مذهبى را در سرزمين ايران شعله ور كرده و گسترش دهد. در اعتراض به اين شرايط  كاك حسن امينى، حاكم شرع كردستان و مدير مدرسه علوم دينى امام بخارى سنندج، در نامه اى به رئيس جمهور خواهان عذرخواهى حسن روحانى  بخاطر اهانتش به اهل سنت ايران طى سخنرانى اش در مقابل جمعى از علما و تحصيل كردگان اهل سنت شده كه در آن گفته بود : ''مبناى انتخاب ما شايسته سالاريست''. او تاكيد مى كند كه اين حرف روحانى به معناى آن است كه در بين اهل سنت هيج فرد شايسته اى وجود ندارد كه لياقت تصدى يكى از اين پست ها را داشته باشد.

در شهر نقده اما، عوامل رژيم  گام به گام در جهت حذف هويت كردى اين شهر قدم بر مى دارند و با پررنگ كردن هويت تركى آن، تلاش در جهت ايجاد جدايى و تفرقه مابين كرد و ترك را دارند. تمركز خدمات شهرى بر نيمه شمالى شهر كه ترك نشين هستند در كنار بى توجهى به نام گذارى معابر و اماكن شهرى متناسب با تركيب قومى آن، و حتى تغيير برخى از اماكن به نام هاى تركى تا حد تغيير غيررسمى اسم شهر نقده به سلدوز، و در آخرين اقدام از اين دست نصب اين مجسمه كه سمبل قوم ترك مى باشد، بى شك نه اقداماتى در جهت ايجاد وحدت و همدلى كه برعكس ايجاد شرايط اشتعال نفرت قومی و زمینه سازی جنگ و خونريزى است. اين شرايط فقط مختص به نقده نبوده و ما با شرايطى مشابه در اروميه نيز روبرو هستيم.

خلق كرد و ترك در اين منطقه دست كم دويست سال است كه در همزيستى مسالمت آميز در كنار هم زيسته اند. منافع و درد مشترك همه ستمديدگان و لگدمال شدگان نظام سرمايه، چه ترك و چه كرد، حلقه اتصالى است كه آنان را با هم متحد مى كند. وظيفه تمامى پيشروان و روشنفكران جامعه كرد و ترك بردن آگاهى در بين مردم و تاكيد بر اين اصل است كه براى رهايى از شر فقر و فلاكت، براى رسيدن به زندگى بهتر و براى جلوگيرى از جنگ و خون ريزى بايد بر اصل برادرى و برابرى همه زحمتكشان از هر قوم و نژاد و مذهبى تاكيد و پافشارى نمود.

اما اصل برادرى و برابرى يك اصل عرفانى نبوده كه بتوان با موعظه مردم را حول آن جمع نمود. اين اصل مبناى مادى داشته و فقط با مبارزه براى ايجاد يك شرايط اجتماعى، اقتصادى و سياسى برابر و عادلانه براى تمامى آحاد جامعه، و اصل احترام و قبول حق و حقوق تمامى اقليتهاى ملى و مذهبى قابل تحقق است. اقدام مشترك امضاء بيانيه توسط ٣٠٠ فعال مدنى كرد و ترك ايرانى در آبان سال گذشته در محكوميت حركت نژادپرستانه تماشاگران بازى واليبال در اروميه  عليه  پدر يكى از بازيكنان - كه با لباس كردى در جايگاه ويژه نشسته بود و با توهين گروهى از تماشاگران ترك مجبور به ترك سالن شد - يكى از آن نمونه هاى درخشان همبستگى است.

رسيدن به چنين حق و حقوقى در نظام ولايت فقيه كه اساس آن بر اصل بى حقى عمومى بنيان شده، خيالى واهى و عبث است. فقط در پيكار و مبارزه پيوسته براى آزادى و برابرى در تمامى شئون زندگى، و در اتحاد و همبستگى همه فرودستان جامعه براى بدست آوردن حق تعيين سرنوشتشان است كه بى شك بساط اين نظام در هم خواهد پيچيد و فرداى روشن و بهتر براى مردمان اين سرزمين به ارمغان خواهد آمد.

سه-شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵ برابر با ۲۰ دسامبر ۲۰۱۶

 

زیرپوست خبر

 برای بررسی واکنش ها به نصب پیکره زن قرەپاپاق در میدان وحدت نقده روی لینک زیر کلیک کنید:

واکنش ها

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2023 ©