Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
پنجشنبه ۹ دی ۱۳۹۵ برابر با  ۲۹ دسامبر ۲۰۱۶
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۹ دی ۱۳۹۵  برابر با ۲۹ دسامبر ۲۰۱۶
رزم برخاک افتادگان پایدار

 

با تبریک فرارسیدن سال نو میلادی

یاد وخاطره آن عاشقان زندگی را گرامی میداریم

 

عیدی نعمتی

 

مبارک باد همزمانی فرارسیدن سال نو میلادی و سالگشت یاد وخاطره شهدای سازما ن، ما اعضاء و فعالان سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) فرا رسیدن سال نو میلادی را به تمام هموطنان مسیحی و تمام ایرانیان در سراسر جهان که این روز را جشن می گیرند تبریک وشادباش می گوییم.

 

  هموطنان مسیحی ما مانند سایر اقلیت های مذهبی در زیر سیطره استبداد دینی رژیم جمهوری اسلامی، همزمان با چالش با ستم اقتصادی و سیاسی رژیم ، فشار فرهنگی مضاعفی را نیز تحمل می کنند . ۳۲ سال پیش در یازدهم دی ماه ۱۳۶۲ اولین دبیر اول سازمان ما ، رفیق علیرضا شکوهی پس از تحمل شکنجه های قرون وسطائی رژیم جمهوری اسلامی با قلبی سرشار از مهر به انسان و رفقای سازمانی اش ، قلبی که برای بهروزی اردوی کار و زحمت در گستره جهان می تپید ، توسط رژیم جهل وسرمایه به جوخه های مرگ سپرده شد .او و دیگر یارانش در نبرد طبقاتی به خاک افتادند تا نژاد، جنسیت، مذهب ، مرز تعین هویت انسان نباشد. تا انسان بتواند درچنان موقعیتی تاریخی زندگی کند که دیگر نان وسر پناه داشتن برای کسی آرزو نباشد . تا سوسیالیسم به واقعیتی عینی و قابل دسترس بدل شود .تا آرزوی دیرینه انسان برای رهایی از کار مزدی تحقق یابد . سازمان ما هر سال در چنین روزی یاد وخاطره آن جانداده گان راه آزادی وسوسیالیسم را گرامی می دارد . پیچیدگی تحولات سیاسی دنیا وآشفتگی شرایط بحرانی جهان سرمایه، صاحبان قدرت، سرمایه داران، برای تامین و حفظ موقعیت خود و بیرون آمدن از ورطه بحران عمیق سرمایه، برنامه یورش هر چه بیشتر به سفره زحمتکشان ومزد بگیران را در دستور کار خود دارند . ریاضت اقتصادی یبیشتر وتحمیل فشاربه طبقه زحمتکش ومزدبگیر ، این است نسخه آنان برای جهانی که به کشتارگاه بزرگی بدل شده است . جهان سرمایه با تمام قوا بر آن است که جهت تاریخ را در مسیر استتثمار انسان از انسان نگه دارد. آنان با به حرکت درآوردن ماشین سرکوب خود، می خواهند سکوت وعقب نشینی را به جبهه کار و زحمت تحمیل کنند. کار نامه رژیم از آغاز به قدرت رسیدنش تا هم اکنون که در آستانه سال نو میلادی ۲۰۱۷ هستیم، حمله به نشست ها وتجمعات کارگری ، دستگیری و زندانی کردن فعالان کارگری ، شکنجه و آزارمستمر این فعالان ، در کنار ستم فرهنگی ، قومی ، مذهبی ، جنسیتی به اکثریت جامعه ،می باشد. دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران ، دوران تباهی انسان ایرانی بوده و هست. در آغاز سال نومیلادی به قول آن انسان فرزانه ، آن مبارز و رزمنده راه سوسیالیسم ، رزا لوکزامبورگ ، در مسیر نبرد طبقاتی، تاریخ به جایی رسیده است که یا بربریت و یا سوسیالیسم در چشم انداز هستی اجتماعی انسان جلوه می کند . راه نجات اردوی کار و زحمت در گستره جهان سرمایه و از جمله در ایران ، تلاش برای رسیدن به سوسیالیسم وبه تبع آن انسانی کردن تاریخ انسان است . سال نو میلادی و هم زمانی آن با یازدهم دی ماه سالروز شهدای سازمان، یادآور نبرد یاران ما با ستم طبقاتی جمهوری اسلامی برای رسیدن به آزادی وسوسیالیسم می باشد. آنان جان بر سر آرمان خود گذاشتند و فضیلت زندگی را تنها در زنده بودن معنا نکردند . آن ها برای زندگی بهتر ، برای دنیایی که در آن انسان یار انسان باشد مبارزه کردند . ما همزمانی سالگشت روز شهدای سازمان را با آغاز سال نو میلادی گرامی می داریم و یاد وخاطره آن جانداده گان راه آزادی ، آن عاشقان زندگی را، دستمایه تلاش برای رهایی انسان از ستم طبقاتی و کار مزدی و گسستن زنجیرهای استبداد می کنیم وبرای تحقق آرمان های آن جان های شیفته در نبرد علیه بیداد سرمایه واستبداد دینی ، همراه سایر نیروهای خواهان سوسیالیسم برای رسیدن به تقویم تاریخی انسان وبرای رسیدن به آزادی و نان ، رزم آن یاران را دنبال خواهیم کرد .چنین بادا .

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2023 ©