Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
سه-شنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ برابر با ۱۳ آوريل ۲۰۲۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ فروردين ۱۴۰۰  برابر با ۲۲ مارس ۲۰۲۱
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

 

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی،

طنین بلند آزادیخواهی و رهائی

 

فریاد پرصلابت زندانیان سیاسی از پشت دیوارهای بلند زندان بار دیگر در جامعه طنین انداخته و خواب از چشم خودکامگان ربوده است. جمعی از زندانیان سیاسی تا کنون ۳۸ زن و مرد شجاع که بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود با انتشار بیانیه ای با اعلام اعتصاب غذا، سال و قرن جدید را شروع کرده و با اقتدار و صلابتی ستودنی در زندان، تن خود را تریبونی برای دفاع از حقوق لگدمال شده گان نموده اند.

 

اقدام و بیانیۀ آن ها، بیان "نه" بزرگی ست که با زندگی شان و با رنج هائی که در زندان متحمل می شوند، نوشته شده است. آنها به این "نه" بزرگ به شرایطی که حاکمیت اسلامی بر کشور مسلط کرده، اکتفا نکرده بلکه با نگاهی تیزبین به آینده نگریسته و خواست میلیون ها مردم این سرزمین دربند را بیان کرده و در آستانه بهار عطش توده های کار و زحمت به آزادی، دمکراسی، برابری، رفع تبعیض و نابرابری و احقاق حقوق انسان که تنها با حاکمیت خود مردم شدنی است را با روشنی تمام فریاد کرده اند. شجاعت بی نظیز، فداکاری بیدریغ و هوشیاری سیاسی ستودنی زندانیان سیاسی زن و مرد این سرزمین، این نکته را به روشنی نشان می دهد که چرا زندانبان و حاکمان تاریک اندیش، فشار بر زندانیان سیاسی را در آستانۀ بهار مردمی تشدید کرده و به تبعید زنان و مردان شجاع زندانی اقدام کرده اند و حتی به صورتی بیشرمانه سیپیده قلیان، این سمبل همبستگی جنبش دانشجوئی، جنبش زنان و جنبش کارگری را به زندان بوشهر تبعید کرده و با دستبند و پابند در میدان مرکزی شهر گردانده اند.

 

این زندانیان سیاسی شجاع در محبس حاکمان خودکامه با لب فروبستن بر غذا، ندای آزادی خواهی و حق طلبی سر داده اند. اکنون بر ماست که فریاد این مشعل داران استواری و ایستادگی را پژواک دهیم و از اقدام سمبلیک آن‌ها پشتیبانی کنیم. تن های این زندانیان اعتصابی دهانی است که علیه سرکوب و ظلم جباران فریاد می کشد! حمایت فوری، گسترده، بی قید و شرط از این زنان و مردان جسور و دلاور و حمایت از مقاومت مدنی شان در برابر استبداد فقاهتی، وظیفه تک تک ماست. وظیفه تخطی ناپذیر همه آنهائی است که دل در گرو آزادی، دمکراسی و برابری دارند. و بجاست تأکید کنیم که با وجود سیطرۀ خونریز حکومت اسلامی و سرکوب شدید هر حرکت اعتراضی و با وجود تلی از خاکستر و خون نیست تردید زمستان گذرد/ وز پی اش پیک بهار/ با هزاران گل سرخ/ بی گمان می آید. این حقیقت مسلم را این آزاد مردان و زنان آزاده ما در زندان ها و همچنین رزمندگی و پایداری جنبش مطالباتی مزد و حقوق بگیران در کف خیابان‌ها نشان می دهد.

 

سازمان ما، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)، با اعلام حمایت از این اقدام جسورانه زندانیان سیاسی از همۀ احزاب، سازمان ها، گروه ها، نهادها و افراد مترقی و آزادیخواه تقاضا دارد تا به هر شکل ممکن از این شیر دل زنان و دلاور مردان پشتیبانی کرده و صدای حق طلبی آن‌ها را به گوش افکار عمومی جهان برسانند.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

یکشنبه ۱ فروردين ۱۴۰۰ برابر با۲۱ مارس ۲۰۲۱

 

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیر که عضوآن هستید ارسال کنید:  

© 2021 Copyright: All rights reserved