Rahe Kargar
O.R.W.I
Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
يكشنبه ۲۸ شهريور ۱۴۰۰ برابر با  ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس  orwi-info@rahekargar.net  و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از;  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
تاریخ انتشار :يكشنبه ۲۸ شهريور ۱۴۰۰  برابر با ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱


گرامی باد یاد رفیق کامبیز رفیعی(علی کیانی
)

 

متاسفانه یک  مبارز راستین آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم چشم از جهان فرو بست. قلب رفیق کامبیز رفیعی (علی کیانی) روز جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ از حرکت باز ایستاد . همه  آنهایی که رفیق علی را می شناختند در فقدان او در غم نشسته اند. علی انسانی شریف و مبارز بود که تا آخرین روزهای زندگی علیرغم مشکلات جسمی دست از تلاش و مبارزه تمام وقت برای  آرمان رهائی طبقه کارگر برنداشت.

 

ویژگی شخصیت رفیق علی که او را میان دوستانش به چهره ای محبوب و دوست داشتنی مبدل کرده بود پرهیز از خودشیفتگی و تواضع همراه با صمیمیت خالصانه بود. علیرغم تجربه طولانی در جنبش کارگری و کمونیستی و احاطه اش بر مارکسیسم با صبر و حوصله به سوالات و ابهامات جوانانی که به تازگی جذب مبارزه انقلابی شده بودند پاسخ می گفت. برای او کیش شخصیت و عصبیت و پرخاشگری در مباحثات سیاسی جائی نداشت .

 

علی در سال1329 در گچسر درخانواده ای با سنت فعالیت سیاسی  چشم به جهان گشود. پدروعموی او از فعالین دهه بیست بودند و درخانواده آنها بحث درباره علل شکست نهضت این دوره جاری بود. او که در دوران شاه یک دوره تجربه فعالیت سیاسی در خارج از کشور با "کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور" را از سر گذرانده بود پس از ورود به ایران تحت پیگرد ساواک قرار گرفت.با سرنگونی رژیم شاه و روی کار آمدن رژیم خمینی ٬ علی فعالیت هایش را در سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر دنبال کرد . رزمندگان  از جمله سازمان های مبارز طیف خط سه بود که با قاطعیت با ضد انقلابی که پس از شکست انقلاب بهمن سر برآورده بود مبارزه می کرد.

 

با شروع جنگ ایران و عراق و سربرآوردن بحران درونی در سازمان رزمندگان رفیق علی بدون هیچ تردیدی در کنار خط انقلابی و رفقایی چون داریوش کاید پور برای بازسازی مشی انقلابی رزمندگان در شرایط گسترش همه جانبه سرکوب ایستاد. رفیق علی پس از خروج از ایران و اقامت موقت در ترکیه به همراه همسرش کمک رسان پناهندگان ایرانی بود . رفقایی که در سال های ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴ در استانبول منتظر دریافت قبول پناهندگی خود بودند کمک های بی دریغ رفیق علی و همسرش را به خاطر دارند .

 

رفیق علی پس از خروج از ترکیه در کالیفرنیا اقامت گزید. او به اتفاق برخی از رفقایش با نقد گذشته استالینیستی و تجربه سوسیالیزم حزب - دولت قرن بیستم و سوسیال دمکراسی به خوانش مارکسی از سوسیالیسم روی آورد .سوسیالیسمی که همراه با اعتقاد به طبقه ی کارگر به عنوان فاعل تاریخی بنای سوسیالیسم، آزادی های بی قید و شرط سیاسی و دمکراسی را از ملزومات حیاتی سوسیالیسم میداند. در همین راستا او به اتفاق رفقایش انجمن آزادی را سازمان دادند و شروع به انتشار نشریه ای با همین عنوان نمودند .اعضای این گروه در ادامه ی فعالیت های  خود به سازمان مارکسیست - اومانیست پیوستند.

 

رفیق علی تا آخرین لحظات زندگی عضو فعال این سازمان بود و مبارزات کارگران ایران را برای اعضای این سازمان توضیح می داد. حضور او در تظاهرات چه بر علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و چه برعلیه دخالت های تجاوزکارانه امپریالیستی قوت قلبی بود  بر ادامه کاری برای رسیدن به پیروزی.

 

 رفیق علی مواضع سازمان ما را خیلی نزدیک به خود احساس می کرد و در برنامه های "تلویزیون راه کارگر" شرکت می کرداز او مقاله ای هم در سایت سازمان ما منتشر شده استمقالات متعددی از رفیق علی به زبان انگلیسی  در سایت مارکسیست- اومانیست ها منتشر شده است.

 

سازمان ما فقدان رفیق علی را به خانواده و همه ی رفقای او، رفقای سازمان مارکسیست اومانیست تسلیت گفته وبا این یاران و رفقا، در سوگ از دست دادن رفیق علی ابراز همدردی می کند .یاد و خاطره او را با ادامه ی مبارزه علیه جمهوری اسلامی برای برپایی جامعه ای آزاد و سوسیالیستی گرامی خواهیم داشت .

 

هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

يكشنبه ۲۸ شهريور ۱۴۰۰ برابر با ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱

 

 

مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های جتماعی زیر که عضوآنها هستید ارسال کنید:  

تمامی حقوق برای سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) محفوظ است. 2023 ©