اسناد کنگره ی چهاردهم سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
مردادماه ١٣٨٨ - اوت ۲۰۰۹

اطلاعیه برگزاری کنگره چهاردهم سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
در باره ضرورت دفاع از مبارزات اقتصادی و صنفی کارگران
در محکومیت حمایت برخی از نیروهای مترقی از رژیم جمهوری اسلامی ایران !
پیام کنگره چهاردهم سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) به مردم ایران!
سند سیاسی مصوب کنگره چهاردهم سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

مصاحبه یوسف آبخون با محمدرضا شالگونی درباره سند سیاسی کنگره چهاردهم سازمان

اسناد بحران و انشعاب در "راه کارگر" در سایت خبری راه کارگر
گزارشی مستند از جریان بحران و انشعاب در "راه کارگر" در یک فایل
pdf-5,4MB
مباحثات درونی مربوط به حمله اسرائیل به غزه
pdf-1,6MB
باقی مانده نامه های مبادله شده میان مخالفان و موافقان نامه سرگشاده در یک فایل
pdf-9MB
محمد رضا شالگونی :
اختلافات ما
روبن مارکاریان :
الگوی سازمانی ما و آنچه طرفداران نه تشکیلات خواهان آن هستند
رضا سپید رودی :
در نقد دیدگاه های طرفداران نه تشکیلات !